Statistika

Andmepäringud

Siia lehele on koondatud Tervisekassa ja retseptikeskkonna andmekogude andmed avalikuks kasutamiseks. Kui te soovite andmeid, siis esmalt soovitame kasutada siin loetletud avalikke andmeid, mille pealt saate kokku panna teid huvitavad koondandmed.

Oma ravikindlustuse kehtivust, retsepte ja hüvitise andmeid näeb riigiportaalist eesti.ee. Isiklikud terviseandmed leiab terviseportaalist terviseportaal.ee.

Andmepäringute vastused, analüüsid

 1. Ravimite ülepiirihinna tasutud summad valitud toimeainete puhul Saaremaakond vs mujal Eestis
 2. Jalgrattaõnnetuste andmed 2019
 3. 20% inimestest kasutab 80% ravirahast
 4. Ostetud vs müügiloaga ravimid_2019.pdf
 5. Vastuskiri küsimusele, kas MMR varasem vaktsineerimine mõjutab COVIDi haiguse agressiivsust
 6. Patsiendi omaosaluskoormus tervishoius - kokkuvõte
  1. Alamraport 1 - Raviteenused.html
  2. Alamraport 2 - Retseptiravimid ja meditsiiniseadmed, transport.html
  3. Alamraport 3 - Töövõimetuslehed.html
  4. Alamraport 4 - Hambaravi ja hambaproteesid.html
  5. Alamraport 5- Vaktsineerimine, relva soetamise ja relvaloa taotlejate ning mootorsõidukijuhi tervisetõend, käsimüügiravimid ja täiendav ravimihüvitis.html
  6. Alamraport 6 - Inimese ja leibkonna tulu, omaosaluse koormus aastasest tulust.html
 7. Patsiendi omaosaluskoormuse vähendamise ettepanekute mõjuhinnang.html
 8. Sõeluuringute roll pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisele ja elumusele - 2003-2020
 9. Depressiooniga patsiendi raviteekonna kaardistamine haigekassa andmete alusel, september 2021
 10. Emakakaelavähi haigestumuskordaja ja hinnanguline HPV vaktsiini kasu (25.10.2021). pdf
 11. Perearstide fondide kasutuse analüüs (dets, 2022)
 12. Oftalmoloogia e-konsultatsioonide analüüs (juuli, 2023)
 13. Psoriaasi, atoopilise dermatiidi ja villiliste nahahaigustega patsiendid ja nende ravi aastatel 2018–2022 (august 2023)
 14. COVID analüüsid: 
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.