Tutvustus

Tervisekassa hüvitab oma kindlustatutele kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Tervisekassa hüvitab ainult neid meditsiiniseadmeid, mis on kantud meditsiiniseadmete loetellu. Tervisekassa hüvitab meditsiiniseadmeid piirhinnast kas 90% või 50% soodusmääraga. Patsient peab ise tasuma vastavalt 10% või 50% seadme piirhinnast ja piirhinda ületava osa.

Meditsiiniseadmete loetelu uuendatakse igal aastal lähtuvalt tootjate ning erialaühenduste ettepanekutest ja tootjatega sõlmitud hinnakokkulepetest. 

 

 • Diabeediga patsientidele: glükomeetri testribad, lantsetid, süstevahendite ühekordsed nõelad ning korduvkasutatav insuliini süstevahend. Alla 19-aastastele lastele insuliinipump ja selle lisatarvikud (infusioonivahendid, reservuaarid), vere  β-ketooni testiribad ning hooldusvahendid pump- või sensorravi kasutajatele. Kõigile 1. tüüpi diabeediga patsientidele glükoosimonitooringu komplektid ja glükoosisensorid. 
 • Astmaga patsientidele: vahemahutid kuni 10-aastastele astmat põdevatele lastele. 
 • Kolo-, ileo- ja urostoomi ning fistuliga patsientidele: stoomikotid, stoomikatted, stoomirõngad, stoomi alusplaadid ja nende lisakinnitused, stoomihooldusvahendid (kreemid, pulbrid, pastad, kaitse- ja liimieemaldusvahendid, lõhna neutraliseerivad vahendid, puhastusvahendid), stoomikotivööd. 
 • Trahheostoomiga patsiendile:  trahheakanüülid, trahheostoomi plaastrid ja filtrid, kaelapaelad, kõneklapid ja inhaleeritava ravimi manustamise vajaduse korral nebulisaator. 
 • Larüngektomeeritud patsiendile: dušikaitse, filtrid, kinnitusplaastrid ja liimieemaldusvahendid. 
 • Urineerimisfunktsiooni häirega patsientidele: uriinikogumiskotid, nende riputus- ja kinnitusvahendid, ühekordsed põiekateetrid, püsikateetrid ja peenisekatted. 
 • Ortoosid: pärast operatsiooni, traumat või ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsioonihäire kompenseerimiseks. 
 • Tallatoed: pärast operatsiooni või traumat lülisambal või alajäsemel kaasuva valusündroomiga nimetatud piirkonnas. Samuti patsientidele, kellel esineb vaagnapiirkonna või alajäseme raske struktuurikahjustus või sellest tulenevad liigeste, luude või lihaste funktsioonihäired ja kaasuvana valu igapäevasel liikumisel või haavandid ning masstoodangu tallatoed ei ole patsiendile näidustatud või osutunud ebaefektiivseks. 
 • Põletushaigetele, lümfitursete või venoose puudulikkusega patsientidele surveriided. 
 • Keratopaatia, keratokoonuse ja kuni 6-aastase lapse afaakia raviks ravikontaktläätsed. 
 • Haavasidemed venoossete, arteriaalsete, diabeetiliste, atüüpiliste, lümfödeemist tingitud või lamatishaavandite, tüsistunud operatsioonihaavade, kiiritusjärgsete või põletushaavade või laguneva kasvaja raviks. 
 • Silikoonplaastrid ja -geelide patoloogilise armiga või selle kõrge tekkeriskiga patsientidele. 
 • Uneapnoega patsiendile automaatne püsiva positiivrõhu (CPAP)  seade ja positiivrõhu seadme maskid. 
 • Raske ihtüoosi korral nahahooldusvahendid. 
 • Diafragma stimulaatoriga patsientidele seadme antennid
 • Aspiratsioonisondid koduse ventilatsiooniravi, trahheostoomi, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumise korral. 
 • Süstevahendi nõelad apomorfiini süsteravil olevatele Parkinsoni tõvega patsientidele ja kasvuhormooni sisaldavaid ravimeid kasutavatele kasvuhäirega patsientidele. 

 

Täpsemad hüvitamise tingimused on kirjeldatud meditsiiniseadmete loetelus. 

 

Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst ning vormistab selle soodustingimustel soetamiseks digitaalse meditsiiniseadme kaardi.

Meditsiiniseadme kaart - dokument, mis on arsti poolt digitaalselt vormistatud kindlustatud isikule raviks vajalike meditsiiniseadmete määramiseks, arvestades Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelu tingimusi. Digitaalse meditsiiniseadme kaardi/retsepti vormistamisel moodustatakse alati kaks dokumenti: meditsiiniseadme kaart (see on unikaalne arstile ja apteegile mittenähtav dokument, mille andmete alusel toimub meditsiiniseadme limiidiarvestus) ja kaardiga seotud meditsiiniseadme müümiseks vajalik abidokument - meditsiiniseadme retsept. Meditsiiniseadme retseptil on kuvatud kõik kaardi andmed ja võimalused.

Meditsiiniseadme kaardiga määrab arst:

- meditsiiniseadme rühma, millesse kuuluvat seadet on patsiendil õigus soodustingimustel saada;

- hüvitamistingimuse, mille alusel patsiendil on õigus hüvitisele (sõltuvalt patsiendi vanusest, haiguse raskusastmest jmt hüvitatakse seadmeid erinevates kogustes).

Digitaalne meditsiiniseadme kaart koostatakse retseptikeskuses ja see on rühmapõhine ehk selle alusel saab väljastada kõiki vastavasse rühma kuuluvaid meditsiiniseadmeid. Seejuures saab patsiendil olla ühele meditsiiniseadme rühmale alati ainult üks kaart.

Digitaalse meditsiiniseadme kaardi loomise, muutmise ja annulleerimise kohta saate lugeda allolevatest jaotistest.

 1. Raviasutuse ja arsti andmed sisestatakse (tekivad) sarnaselt ravimiretseptile.
 2. Retsepti liigiks valitakse meditsiiniseadme retsept.
 3. Patsiendi andmed (isikukood, diagnoos jne) sisestatakse sarnaselt ravimiretseptile.
 4. Valitakse isikule vajalik meditsiiniseadme rühm, mille nimetus vastab Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelus olevatele rühmade nimetustele. Kui sobivat tootegruppi rühmade valikus ei ole, siis Tervisekassa neid meditsiiniseadmeid ei hüvita. Konkreetse rühma alla kuuluva pakendi valib isik apteegis või meditsiiniseadme müüja juures (sarnaselt toimeainepõhisele ravimiretseptile). Isik võib kaardi/retsepti kehtivuse ajal raviks vajada erinevaid meditsiiniseadme pakendeid. Näiteks glükomeetri testribade rühmas oleneb testriba pakendi valik sellest, milline glükomeeter isikul parajasti on. Haavasidemete rühmades oleneb haavasidemete valik antud hetke haava paranemise faasist jne.
 5. Pärast meditsiiniseadme rühma valikut antakse retseptikeskuse poolt antud rühma hüvitamise tingimused, millega on kehtestatud, millise diagnoosi, haigusseisundi või muu tingimuse korral antud rühma meditsiiniseadet kindlustatule hüvitatakse. Nende seast valitakse antud isikule vastav tingimus, mille alusel tulevad kaardile automaatselt kaardi kehtivuse aeg, limiitkogus (so hüvitatavate meditsiiniseadmete maksimaalne kogus tükkides) ja limiidiperioodi kestvus (periood, mille jooksul saab isik limiitkoguse välja osta). Väljakirjutaja saab valida patsiendi seisundile vastava hüvitamise tingimuse, kuid sellele vastavat hüvitatavat kogust ja kehtivusaega pole võimalik muuta. Kaardiga seotud retsepte genereeritakse kaardi kehtivuse perioodil nii kaua, kui meditsiiniseadme limiitkoguse ostmiseks vaja läheb. Kui isikul jääb retsepti realiseerimise järgselt veel limiitkogust alles, tekib süsteemi uus väljakirjutatud staatusega retsept ja seda kuni limiidiperioodi lõpuni. Kasutamata jääki järgmisesse limiidiperioodi üle ei kanta. Kui kaart on kehtiv ja korduva limiidiperioodiga, tekitatakse isikule uus kasutamata limiitkogusega retsept järgmise limiidiperioodi alguses ja nii kordub kuni kaardi kehtivuse lõpuni.
 6. Vajadusel kirjutatakse vabas vormis arsti selgituste lahtrisse täpsustav teave isikule või apteekrile, näiteks soovitatava/vajaliku pakendi nimetus või kood, määratava meditsiiniseadme kirjeldus surverõiva või ortoosi korral jne.

Eduka kaardi koostamise korral antakse koostatud meditsiiniseadme kaardi number (4-ga algav) ja meditsiiniseadme müümiseks meditsiiniseadme retsepti number (9-ga algav number).

NB! Tuleb silmas pidada, et isikul võib olla ühes meditsiiniseadme rühmas ainult üks kaart. Kui isikul on juba antud rühmas kaart, antakse uue kaardi koostamisel vastav viga ja uut kaarti ei teki (vt meditsiiniseadme kaardi/retsepti hüvitamise tingimuste muutmine).

Kui meditsiiniseadme kaart/retsept on koostatud, näeb arst meditsiiniseadme retsepti vaatamisel järgmiseid andmed:

 1. Meditsiiniseadme retsepti number
 2. Retsepti liik: meditsiiniseadme retsept
 3. Meditsiiniseadme kaardi/retsepti väljakirjutamise kuupäev
 4. Väljastaja raviasutuse ja arsti andmed
 5. Isikuandmed
 6. Retseptiga seotud meditsiiniseadme kaardi number
 7. Meditsiiniseadme kaardi kehtivuskuupäevad (algus ja lõpp)
 8. Meditsiiniseadme limiidiperioodi kehtivuskuupäevad (algus ja lõpp)
 9. Meditsiiniseadme rühm (kood ja/või meditsiiniseadme rühma nimetus)
 10. Meditsiiniseadme hüvitamise tingimus (kood ja hüvitamise tingimuse nimetus)
 11. Meditsiiniseadme limiitkogus (vastavalt määruses kehtestatule ühe limiidiperioodi maksimaalne limiitkogus)
 12. Meditsiiniseadme limiitkoguse jääk (kogus, mis isikul on antud limiidiperioodil veel välja ostmata)
 13. Müüdud retseptil näeb arst sarnaselt ravimiretseptile ka apteegi/müüja müügi andmeid.

Näide:

Isikul on kolostoom ning ta vajab väljaheite kogumiseks kolostoomikotte. Tulenevalt kehtivast määrusest on võimalik valida isikule vajalik hüvitamise tingimus järgmisest loetelust:

 1. Tervisekassa võtab üle stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 550 koti eest kalendripoolaastas ühe stoomi või fistuli korral;
 2. Tervisekassa võtab üle stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on kolostoom, ileostoom, urostoom või fistul, kuni 920 koti eest kalendripoolaastas kahe stoomi või fistuli korral.

Arst koostab isikule meditsiiniseadme kaardi/retsepti, arvestades patsiendi stoomide/fistulite arvu. Juhul  kui, isikule määratakse hüvitamise tingimuseks 550 stoomikotti poolaastas, tekib kaardi/retsepti koostamise kuupäeval esmakordne poolaasta limiit 550. Kuna tegemist on korduva kaardiga, uueneb limiit iga uue poolaasta alguses. Kui isik esialgu tekkinud ms retsepti alusel ostab 550-st välja näiteks 100 kotti, siis pärast selle retsepti müüki tekib isikule automaatselt uus välja kirjutatud staatusega retsept, kus on näha ka limiidi jääk (antud juhul 450 kotti) jne. Kui isikul jääb limiidiperioodi lõpus so 30. juunil või 31. detsembril osa kottide jääki ostmata, siis see ostmata jääk järgmisse limiidiperioodi edasi ei kandu, vaid jääbki realiseerimata. Kõik müüdud ja välja kirjutatud meditsiiniseadme retseptid on seotud esialgselt retsepti koostamisega tekkinud meditsiiniseadme kaardiga.

Seoses sellega, et isikul võib ühes meditsiiniseadme rühmas olla ainult üks kehtiv meditsiiniseadme kaart, tekib vajadus isiku terviseseisundi või muu asjaolu muutumisel muuta andmeid meditsiiniseadme kaardil/ retseptil. Selleks alustatakse samade toimingutega, mis meditsiiniseadme kaardi/retsepti loomisel.

Pärast rühma valikut täidetakse  muutmise põhjuse väli järgmiselt:

            M01    Hüvitamise tingimuse muutmine suurenenud vajaduse tõttu

            M02    Hüvitamise tingimuse muutmine vähenenud vajaduse tõttu

            M03    Hüvitamise tingimuste muutmine meditsiiniseadme vahetuse tõttu

Vajadusel võib kaardi/retsepti muutmise ajal muuta või lisada teksti arsti selgituste väljale.

Pärast muutmise põhjuse kinnitamist valitakse uus sobiv hüvitamise tingimus ja kaart/retsept on muudetud.

Näide:

Isik on tablettravil II tüübi diabeetik ja tal on retseptikeskuses glükomeetri testiribade soodustingimustel ostmiseks vastava hüvitamise tingimusega meditsiiniseadme kaart (limiitkogusega 50 tk poolaastas). Arsti vastuvõtul aga muudetakse isiku raviplaani ja edaspidiseks raviks määrab arst insuliinisüstid. Kuna II tüüpi diabeediga süsteravil olevale patsiendile hüvitatav testribade limiitkogus on suurem (600 tk poolaastas), siis tuleb arstil isiku olemasolevat kaarti muuta. Arst alustab isikule uue glükomeetri testriba rühma retsepti välja kirjutamist, seejärel valib muutmise põhjuse M01 „Hüvitamise tingimuse muutmine suurenenud vajaduse tõttu“ ning uue hüvitamise tingimuse: „II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks süstitavaid diabeediravimeid, kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas“.

Meditsiiniseadme kasutusvajaduse lõppemisel tuleks meditsiiniseadme kaart/retsept annulleerida. Selleks kasutatakse retseptil annulleerimise teenust sarnaselt ravimiretsepti annulleerimisele ning selle tulemusel annulleeritakse korraga nii kaart kui ka retsept.

Kaardi/retsepti lõpetamisel valitakse annulleerimise põhjus:

AN01 Raviskeemi muudatus: soovimatu koos- või kõrvaltoime

AN02 Raviskeemi muudatus: puudub oodatud ravitulemus

AN03 Raviskeemi muudatus: täpsustunud diagnoos

AN04 Ravi dubleeriv retsept

AN05 Ravi/MS kasutamise lõpetamine: tervenemine

AN06 Ekslik vormistamine

Juhul kui on vajalik meditsiiniseadme kaart samale rühmale samas limiitperioodis uuesti aktiveerida, tuleb kaardi koostamisel lisada ka muutmise põhjus M01 – „Hüvitamise tingimuse muutmine suurenenud vajaduse tõttu“. Kaardi aktiveerimisel kehtib limiitkoguse jääk, millest on maha arvestatud kogus, mis kasutati ära enne kaardi annulleerimist.

Näide: 

Isikul on retseptikeskuses meditsiiniseadme kaart rühmale „Stoomikotid“. Patsiendil oli ajutine ileostoom, nüüdseks on taastatud normaalne väljutustee. Kuna stoomikottide rühma kaart on püsiv, tuleks nende seadmete vajaduse kadumisel kaart annulleerida. Kaardi annulleerimiseks tuleb arstil minna olemasoleva stoomikottide retsepti peale ja valida annulleerimise põhjuseks AN05 „Ravi/MS kasutamise lõpetamine: tervenemine“. 

Annulleeritud kaardi uuesti aktiveerimiseks alustab arst isikule uue stoomikottide kaardi väljakirjutamist, seejärel valib muutmise põhjuse M01 „Hüvitamise tingimuse muutmine suurenenud vajaduse tõttu“ ning sobiva hüvitamise tingimuse vastavalt sellele, kas patsiendil on üks või kaks stoomi/fistulit.

Arstid, kellel puudub oma infosüsteem, saavad ennast registreerida, digiretsepte koostada, vaadata ja tühistada läbi veebipõhise portaali aadressil  https://misp2.digilugu.ee/misp2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun  kasutusjuhendit.

Meditsiiniseadme kaardid on kas korduva või ühekordse limiidiperioodiga. Ühekordse limiidiperioodiga kaardi korral aegub kaart pärast limiidiperioodi lõppu. Meditsiiniseadmete korral, kus patsiendi tervislik seisund ehk vajadus võib ajas muutuda või tegu on kallihinnaliste seadmetega, on kaardi kehtivus ühekordne.  Kui patsiendi seisundi hindamisel ilmneb, et vajadus seadme järele on jätkuv ning seejuures patsient järgib ravisoovitusi, võib raviarst välja kirjutada uue kaardi.

Korduva limiidiperioodiga kaartide puhul uueneb õigustatus ehk tekib uus retsept automaatselt, sest suure tõenäosusega patsiendi vajadus ajas oluliselt ei muutu. Korduvad kaardid uuenevad iga limiidiperioodi alguses (enamasti 01.01 ja 01.07).

Vaata tabelist erinevate valdkondade meditsiiniseadme kaartide kehtivusaega ning kas tegemist on ühekordse või korduva kaardiga.

Seadme ostmiseks tuleb patsiendil pöörduda apteeki või Tervisekassaga lepingu sõlminud müüja poole ning esitada isikut tõendav dokument. Seadme ostmisel kellelegi teisele on vajalik selle inimese isikukood, kellele seadet ostetakse (tema isikut tõendavat dokumenti kaasa ei ole vaja võtta).  Vaata Tervisekassa meditsiiniseadmete müügipartnereid siit.

Meditsiiniseadmete loetelu muutmine

Meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku võivad algatada ravikindlustuse seaduse § 48alusel tootja, tootja volitatud esindaja, terviseamet ja Tervisekassa.

Lisaks ootab Tervisekassa iga aasta 1. jaanuariks erialaühendustelt ettepanekuid meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmete hüvitamise tingimuste muutmise vajaduse kohta, mille järel Tervisekassa algatab vajadusel meditsiiniseadmete loetelu muutmise menetluse.

Erialaühenduste vabas vormis põhjendatud ettepanekud palume esitada digitaalselt allkirjastatuna elektroonselt aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee). Küsimuste korral, mis puudutavad Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise taotlusi, palume ühendust võtta aadressil kart.veliste [at] tervisekassa.ee (kart[dot]veliste[at]tervisekassa[dot]ee).


Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.