Euroopa ravikindlustuskaart

Puhkusele minnes tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mis on välismaal tekkinud terviserikke korral oluline abimees. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse Eesti kindlustatutele Euroopa Liidus ja lisaks ka Ühendkuningriigis, Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega. 

 

  • Telli tasuta Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat siit.

Vajaminevaks arstiabiks  loetakse teises Euroopa Liidu riigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. Vajaminev arstiabi peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arst peab arvesse võtma eeldatavat ravi kestust ning tervishoiuteenuse olemust. 

Vajamineva arstiabi alla kuuluvad näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus, samuti rasedusega seotud visiidid ja sünnitamine teises riigis perekondlikel põhjustel või erakorraliselt. Vajaminevaks loetakse sellised krooniliste haiguste jaoks vajalikud teenused nagu neerudialüüs, hapnikuravi, astma eriravi, ehhokardiograafia krooniliste autoimmuunhaiguste puhul, kemoteraapia. Seda, kas tegemist on vajamineva arstiabiga, otsustab arst. Euroopa ravikindlustuskaardi võimalused ei kehti neile, kes lähevad teise riiki eesmärgiga end seal ravida.

Arstiabi saamiseks peab raviasutuses esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada vajaminevaid tervishoiuteenuseid ainult riiklikes raviasutustes. Patsienti raviv arst otsustab, kas tegemist on vajamineva arstiabiga. 

NB! Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil tuleb maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, tõlkekulud jne) asukohamaa hindades. Kaart ei kata riikidevahelist transpordi kulu ega eraarsti juures tehtud kulutusi. Soovitame reisile minnes sõlmida erakindlustusfirmas ka meditsiiniabi kaitsega reisikindlustuslepingu, mis sõltuvalt kindlustustingimustest kompenseerib patsiendi tehtud kulutused. 

Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda Tervisekassast ja selle saab kätte hiljemalt 10 päeva jooksul avalduse esitamisest. Seetõttu soovitame aegsasti enne reisile minemist endale Euroopa ravikindlustuskaardi tellida. Euroopa ravikindlustuskaardi saab tellida, kui kaardi saaja kindlustus Tervisekassas kehtib veel vähemalt kolm kuud.

Mida teha, kui viibid väljaspool Eestit mõnes teises EL-i liikmesriigis ja tekib ootamatu vajadus arstiabi järele, kuid Sul pole Euroopa ravikindlustuskaarti kaasas?

Sel juhul saad Tervisekassast tellida asendussertifikaadi.  Asendussertifikaadi tellimiseks on järgmised võimalused:

  • riigiportaali eesti.ee kaudu, teenus Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine
  • saata taotlus aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee). E-kirja teel esitatud asendussertifikaadi taotluses palume ära märkida isikuandmed (isikukood, nimi), kellele asendussertifikaati soovitakse ja telefoninumbri. 
  • helistada klienditelefonile +372 669 6630 E–N 8.30–16.30; R 8.30–14.00.

Riigiportaalist tellitud sertifikaat saadetakse sinu riigiportaali postkasti.

E-kirja või telefoni teel tellitud asendussertifikaadi saab vastavalt tellija soovile kätte e-kirja või posti teel. 

Euroopa ravikindlustuskaart

Euroopa ravikindlustuskaardi ja selle asendussertifikaadiga saab vajaminevat arstiabi järgmistes riikides:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia*, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.

 

Euroopa ravikindlustuskaarti ja selle asendussertifikaati saab taotleda ainult siis, kui on kehtiv ravikindlustus.

Taotleda saab:

  • riigiportaali eesti.ee kaudu;
  • saates taotluse Tervisekassasse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee);
  • saates taotluse postiga aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113;

Taotluse vormi saab Tervisekassa koduleheküljelt.

Ravikindlustuskaardi saab tellida lihtkirjaga rahvastikuregistri aadressile või enda valitud postiaadressile.
Euroopa ravikindlustuskaarti saab taotleda vähemalt 15-aastane inimene. Lapsele saab kaardi taotleda ka kuni 19. eluaastani lapsevanem või esindaja. Seadusjärgsele esindatavale kaarti tellides tuleb Tervisekassale esitada paberil või digitaalselt allkirjastatud avaldus. Avaldusele peab olema lisatud esindusõigust tõendav dokument.

Ravikindlustuskaart väljastatakse alla 19-aastastele viieaastase kehtivusajaga, kuid mitte kauemaks kui kindlustuse kehtivuse lõpuni. Üle 19-aastasele väljastatakse ravikindlustuskaart kolmeks aastaks, kuid mitte kauemaks kui kindlustuse kehtivuse lõpuni.

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.