Järelevalve

Tervisekassal on seadusest tulenev õigus ja kohustus kontrollida ravikindlustuse raha kasutamise sihipärasust, osutatud hüvitatavate tervishoiuteenuste kvaliteeti, kättesaadavust ja põhjendatust. 

Tervisekassa poolt tasutud tervishoiuteenused peavad olema osutatud meditsiinilisel näidustusel, hüvitatud soodusretseptide ning töövõimetuslehtede väljakirjutamine põhjendatud ja vastavuses kehtivate õigusaktidega. Kvaliteetne tervishoiuteenus tagab patsiendile parema tervise ja suurendab kogu tervisesüsteemi toimivust optimaalsema ressursikasutuse kaudu. 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.