Minu andmed: Terviseportaal; Riigiportaal

Terviseportaal

Terviseportaalis näed Sa oma terviseandmeid. Kõikidel ravikindlustatud inimestel on võimalik vaadata endaga seotud raviarveid, mille eest on Tervisekassa tasunud raviasutustele.

ID-kaardi või mobiil-ID omanikuna saad terviseportaalis:

  • vaadata oma terviseandmeid ehk raviarstide poolt koostatud ja tervise infosüsteemi saadetud meditsiinidokumente
  • kontrollida oma tervisetõendi kehtivust
  • määrata esindajaid erinevate toimingute tegemiseks (näiteks retsepti väljaostmiseks)
  • esitada tahteavaldusi
  • kontrollida nimeliselt, kes ja millal on terviseandmeid vaadanud.

Riigiportaal

Sisenedes riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kaudu, saad kasutada järgmisi Tervisekassa e-teenuseid:

Kontoandmete muutmine

Andmete muutmiseks on järgmised võimalused:

  1. riigiportaali eesti.ee teenuse „Arvelduskonto ja andmed tervisekassas“ vahendusel;
  2. esitades Tervisekassale avalduse.

Digiallkirjaga avalduse palume saata aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee). Paberil avalduse saab saata postiga Lastekodu 48, Tallinn 10113. 

Inimese nimi

Nimemuudatuse info saab Tervisekassa rahvastikuregistrist automaatselt. Andmete uuendamine toimub iga päev.

Aadress

Põhielukoha aadressi andmed edastatakse Tervisekassale rahvastikuregistrist. Andmete uuendamine toimub iga päev. Ka kõik teated, kirjad ja muud dokumendid (info kindlustuse lõppemisest, vähi sõeluuringu kutse jne) saadab Tervisekassa inimese rahvastikuregistri aadressile.

Kuidas muuta? 

Aadressi muutumisest palun teavitage rahvastikuregistrit. Tervisekassat ei ole eraldi vaja teavitada.

Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks tuleb esitada allkirjastatud elukohateade kohalikule valla- või linnavalitsusele. Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale minnes, posti või e-posti teel või kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis eesti.ee.

Rahvastikuregistrit tuleb informeerida uuele aadressile kolimisest, ebaõigete andmete olemasolust või andmete puudumisest. Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata siseministeeriumi kodulehelt.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.