Strateegiad ja arengusuunad

Tervisekassa visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab. Eesti meditsiin suudab pakkuda maailmatasemel ravi koos kaasaegsete meditsiiniseadmete, ravimite ja kvalifitseeritud tervishoiutöötajatega. Ühiskonnas valitseb täna ootus, et ravikindlustussüsteem suudab vastavalt vajadusele seda terves mahus ka rahaliselt võimaldada. Tingituna ühelt poolt elanikkonna vananemisest, inimeste ootuste suurenemisest, meditsiinitehnoloogia arengust ning teiselt poolt tervishoiule suunatava rahalise ressursi piiratusest, anname parima, et leida võimalus nendele ootustele vastamiseks, panustades enam ennetusse, varasesse sekkumisse ja paremini koordineeritud ravisse.

Tervisekassa missioon on tagada kindlustatutele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus. Missiooni elluviimisel lähtub Tervisekassa järgmisest:

  • Tervisekassa on ravikindlustuse korraldaja ja tervishoiuteenuste rahastaja Eestis;
  • ravikindlustushüvitiste planeerimine toimub läbipaistvalt ja pika perspektiiviga;
  • tervishoiuteenuse osutajate ja Tervisekassa vahel toimivad korrektsed lepingulised suhted;
  • tervishoiuteenuste hinnakujundus ja teenuste eest tasumine on selge, läbipaistev, paindlik ning finantsiliselt jätkusuutlik;
  • Tervisekassa on tööprotsesside juhtimise efektiivsuselt ja teeninduse kvaliteedilt üks parematest avaliku sektori organisatsioonidest Eestis.

Tervisekassa strateegilised eesmärgid 2025. aastani:

  • Terviseteekond – inimesed oskavad oma tervist paremini hoida
  • Raviteekond – vajalik ravi on inimestele kättesaadav teenuste otstarbeka valiku kaudu
  • Digiteekond – tervisega seotud teenuste automatiseerimine lisab inimestele täiendavat aega
  • Tervisekassa on hinnatud teenusepõhine ravikindlustusorganisatsioon
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.