Ukraina sõjapõgenikele

Kõigil Eestis viibivatel inimestel, sealhulgas sõjapõgenikel, on kättesaadav vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral. Kui ajutise kaitse saanud inimene saab ravikindlustuse, on tal õigus saada ka plaanilist üld- ja eriarstiabi samadel tingimustel kohalike ravikindlustatud inimestega. 

Loe lähemalt Eesti arstiabisüsteemist ravikindlustatud inimesele!

Vältimatu abi

Vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral on kättesaadav kõigile Eestis viibivatele inimestele, sh sõjapõgenikele või siin transiidil olevatele isikutele.

  • Tervisenõu saab inglise ja vene keeles perearsti nõuandetelefon 1220 (välismaa numbrilt helistades +372 634 6630). Vajadusel suunatakse inimene edasi hädaabi numbrile 112.
  • Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud.
  • Psühholoogilist tuge saab kriisitoe telefonilt 116 006 (+372 6147 393). Lisaks saab vestelda ka veebis aadressil www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.
Üldarstiabi

Kui Ukraina sõjapõgenik ei kuulu perearstinimistusse on võimalik saada üldarstiabi teenust:

  1. Arstikeskus Confido AS aadressil Viru väljak 4, Tallinn (Confido Kiirkliinik Viru keskuse 4. korrusel) ja Veerenni 51, Tallinn (Confido Meditsiinikeskus). Kontakttelefon +372 600 9090, meiliaadess ukraina [at] confido.ee (ukraina[at]confido[dot]ee),. Lisainfo www.confido.ee/ukraina/
  2. Meliva (Qvalitas Arstikeskus AS) aadressidel Jalgpalli 1, Valukoja 7 ning Narva mnt 7, Tallinn. Kontakttelefon 6051540. Lisainfo www.meliva.ee/teenused/ukr-terviseteenused
  3. Tallinna Eriarstikeskus OÜ aadressil aadressil Linnamäe tee 3, Tallinn. Kontakttelefon  608 2218, meiliaadress info [at] eriarstikeskus.ee (info[at]eriarstikeskus[dot]ee). Lisainfo   www.eriarstikeskus.ee/uudised/ukraina-kodanike-terviseabi-tallinna-eriarstikeskuses/ 
Ajutise kaitse, elamisloa ja ravikindlustuse taotlemine

Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järgselt saavad nad seda taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel www.tervisekassa.ee/inimesele/ravikindlustus. Ravikindlustusele on õigus näiteks üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval inimesel või töötukassas arvele võetud töötul. Kindlustatutega on võrdsustatud lapsed, rasedad, ülalpeetavad abikaasad, osalise ja puuduva töövõimega inimesed, pensionärid,  usulise ühenduse liige, õpilased, üliõpilased. Loe ravikindlustuse saamise võimalustest siit.

Kui ajutise kaitse saanud inimene saab ravikindlustuse, on tal õigus saada ka plaanilist üld- ja eriarstiabi samadel tingimustel kohalike ravikindlustatud inimestega. Loe lähemalt Eesti arstiabisüsteemist ravikindlustatud inimesele!

Alates 9. märtsist 2022 jõustus Vabariigi valitsuse korraldus, millega saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmetele taotleda ajutist kaitset. Taotlemine toimub Politsei -ja Piirivalveameti teenindussaalides. Lisainfo Politsei – ja Piirivalveameti kodulehel: Ajutine kaitse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele - Info seoses Ukraina sõjaga - Politsei- ja Piirivalveamet

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.