Haiguste ennetus

Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad pikendada tervena elatud aastaid ja vähendada haigestumist ning enneaegset suremust. Haiguste ennetus on tervete inimeste kutsumine terviseuuringutele või ennetavatele terviseteenustele, et hoida ära välditavaid haigusi. 

Mitmed Tervisekassa rahastatavad ennetustegevused on ühendatud tervishoiuteenustega ning neid pakutakse inimestele terve elu. Ennetustegevuse hulka kuulub näiteks tervisenõustamine, vaktsineerimine, raseduse ja vastsündinute jälgimine, samuti sõeluuringud ning krooniliste haigete tervisekontrollid. Ka tegevused haigusega kaasneda võivate tüsistuste ennetamiseks ja haigusega toimetulemist õpetavad patsiendijuhendid on osa ennetustegevusest.

Ennetuses on oluline roll perearstil ja pereõel, kelle kohustuste hulka kuulub patsiendi tervise jälgimine ja erinevate ennetustegevuste abil tema tervise hoidmine, et haigused ei tekiks või süveneks.

Tervi​​​​​​​sekassa üks ülesanne on kujundada inimeste teadlikkust ja suunata nende tervisekäitumist. Selleks annab juhised „Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030“. Dokumendis on määratletud Tervi​​​​​​​sekassa eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused nii tervise edendamisel, haiguste ennetamisel kui ka tervishoiuteenuste arendamisel.

Osa ennetustegevustest korraldatakse projektidena või osaleb Tervi​​​​​​​s​​​​​​​ekassa konkreetsete projektide rahastamises. Üks ennetusprojektidest on näiteks vähi sõeluuringud. Ennetustegevused planeeritakse rahvastiku tervise arengukava pikaajaliste eesmärkide alusel, arvesse võetakse ka riiklike programme, organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse ülesandeid.

Lisaks eelmainitule koostavad Tervi​​​​​​​sekassa spetsialistid koostöös erialaseltsidega infomaterjale patsientide jaoks. Haigestumise riskidest ja haiguste ennetamise võimalustest teavitavad Tervi​​​​​​​sekassa infomaterjalid on koondatud ravijuhendite lehele. 

Kaalukalkulaator

Eestlane usub, et on tugev nagu kadakas, kuulikindel ja kõigele immuunne. Statistika seda paraku ei kinnita ja igal aastal sureb Paide linna jagu inimesi südame- ja veresoonkonna haigustesse. Paljud neist haigustest oleksid ennetatavad. Eesti inimestel on turjal vähemalt 6 miljonit ülearust kilogrammi, aga ülekaal on üks olulisemaid südamehaiguste riskitegureid.

KAALUKALKULAATOR annab teada, kuhu paikneb Sinu kaal teiste Eesti inimeste, eurooplaste ja ameeriklastega võrreldes, kuhu paikned võrreldes oma ea- ja sookaaslastega ja kuidas saad oma tervist parandada. Kaalukalkulaator on mõeldud täiskasvanud inimestele.

Sisesta oma andmed:

Sinust kaalukamad on

Inimese kujud

Sinust kergemad on

Oma kehamassiindeksilt (KMI-lt) oled sa Eestis kõikide inimeste seas...

?. kohal

Sinu kaal moodustab...

Eesti lipp0% keskmise Eestlase kaalust

Euroopa liidu lipp0% eurooplase kaalust

USA lipp0% ameeriklase kaalust

Sinu kaal on

sumo
pardipoeg
sõiduauto

Sinu kehamassiindeks (KMI) on

Kategooria KMI vahemik
Tervisele ohtlik alakaalulisus <16
Alakaalulisus 16 - 18.5
Normaalkaal 18.6 - 25
Ülekaal 25.1 - 30
Rasvumine 30.1 - 35
Tugev rasvumine 35.1 - 40
Tervisele ohtlik rasvumine >40
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.