Tervise edendamine

Tervisekassa arengukava 2022-2025 järgi on Tervisekassa üheks strateegiliseks eesmärgiks kujundada inimeste terviseteadlikkust ja suunata tervisekäitumist. 

Tervis on vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse puudumine.Üha isiklikum lähenemine kindlustushüvitiste pakkumisel eeldab iga inimese suuremat terviseteadlikkust ja informeeritust ravikindlustuse poolt pakutavatest võimalustest, hüvitiste kättesaadavusest ja terviklikust raviprotsessist.

Tervisekassa aitab inimesel olla oma tervise teadlik edendaja, millele aitavad kaasa erinevad terviseteadlikkust tõstvad projektid ja sotsiaalkampaaniad.

Terviseteadlikkuse tõstmisel lähtume teemadest, kus näeme puudujääke. Meie jaoks on oluline, et inimesed oleksid terviseteadlikud ning oskaksid ennetada tõsiseid haigusseisundeid.

Valdkondadest on meile prioriteetsed laste ja noorte tervis, kus keskendume peamiselt suutervisele, seksuaaltervisele, vaimsele tervisele ning turvalisusele ja heaolule haridusasutustes. Sellised projektid on: 

 

 

Internetinõustamise teenuse eesmärgiks on parandada kuni 26-aastaste noorte seksuaaltervist ja tõsta noorte teadlikkust seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud teemadest.

Veebinõustamine täiendab Tervisekassa poolt rahastatud haiguste ennetuse projekti „Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamine“, andes võimaluse täiendavaks anonüümseks nõustamiseks.

Projekt on suunatud laste ja noorte toetamisele, kes vajavad vaimse tervise alast nõustamist, eesmärgiga saada seda õigeaegselt ning ennetada vaimse tervise alaseid probleeme, mis vajavad suuremat ja pikaajalisemat sekkumist.

Projekti oluliseks osaks on ka laste ja noorte teadlikkuse tõstmine vaimse tervisega seotud probleemidest ning võimalustest, kuidas oma muredele lahendus leida ning kuhu abi saamiseks pöörduda. Samuti on projekti eesmärgiks vähendada vaimse tervise murede stigmatiseerimist ühiskonnas ning luua juurde erinevaid võimalusi, kuhu noored oma muredega pöörduda saaksid.

Projekti eesmärgiks on 0–19-aastaste laste suuhügieeni kujundamine kaariese ennetamiseks ja leviku vähendamiseks ning lapsevanemate teadlikkuse tõstmine suuhügieeni ja hambaarsti külastamise vajalikkuse osas. Projekti eesmärgiks on ka suurendada piirkondlikku hõlmatust laste hambaravi teenuse kasutamisel ning tõsta sihtrühma teadlikkust suutervisest ja ennetuse vajalikkusest.

Projekti eesmärgiks on lasteaedades ja koolides tervist toetava keskkonna arendamine. Projekt keskendub sidusrühma võimestamisele, mille moodustavad õpetajad, tervishoiutöötajad jt haridusasutuse töötajad, kes töötavad koolis või lasteaias. Eraldi olulise sihtrühma moodustavad paikkondlikud spetsialistid, kelle ülesandeks on nõustada ja motiveerida haridusasutusi tervist edendava asutuse põhimõtete juurutamisele.

Teine prioriteetne valdkond hõlmab täiskasvanud elanikkonda, seal on peamisteks teemadeks sõeluuringutest teavitamine, kus eesmärgiks on tõsta sõeluuringutel käimise hõlmatust, seda selleks, et avastada haigus võimalikult varajases staadiumis. Lapseootel naistele ja nende lähedastele raseduskriisi asjakohase nõustamisteenuse kättesaadavuse tagamiseks rahastame projekti "Raseduskriisi nõustamine"

Kolmandaks prioriteediks on teavitus kogu elanikkonnale. Siia blokki kuuluvad kõik teemad, mis peaksid kõnetama inimest sõltumata vanusest. Sellisteks teemadeks on: perearsti nõuandetelefon, euroopa ravikindlustuskaart, mõistlik ravimikasutus ja südame tervis.

Rahvatervise komisjon

Tervisekassa rahastab haiguste ennetamise ja tervise edendamise sihtotstarbelisi projekte. Projektidel on selged eesmärgid, tõenduspõhisus ja tulemuslikkuse indikaatorid. Arvestatakse ka ennetava tegevuse põhjus-tagajärg seoseid, et vähendada Tervisekassa kulusid konkreetsete terviseprobleemide ravile.

Lähtuvalt Tervisekassa arengukavast  keskendume inimeste teadlikkuse tõstmisele ning tervisekäitumise suunamisele. Kavas on laiaulatuslikud teabekampaaniaid, kvaliteedi ja tervishoiusüsteemi edendamine, kavas on jätkata teavitamist kasvajate tekkega seotud riskidest ning sõeluuringutel osalemise kasulikkusest. Keskendume ka laste tervislikule arengule ning teeme koostööd patsiendiühenduste ja erialaseltsidega. Tegevused teostatakse Eesti rahvastiku tervise arengukava osana.

Tervisekassa juhatust nõustab rahvatervise komisjon, mille ülesandeks on anda nõu ja soovitusi rahvastiku tervise huve silmas pidades. Komisjoni tegevuse eesmärk on elanikkonna tervise edendamine, haiguste ennetamine ja tervisekäitumise kujundamine kooskõlas Tervisekassa arengukavas sätestatud tegevustega. Rahvatervise komisjoni tööd administreerib Tervisekassa tervishoiuosakond.

Komisjoni kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:

Organisatsioon

Komisjoni liige

Tervisekassa

Maivi Parv

Sotsiaalministeerium

Katrin Karolin

Tervise Arengu Instituut

Tiia Pertel

Eesti Perearstide Selts

Le Vallikivi

Eesti Tervisedenduse Ühing

Lea Saul

Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut

Anneli Uusküla

Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut

Eha Rüütel ja Sirje Vaask

Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond

Dagmar Kutsar

Maakonna tervisenõukogude esindaja

Lea Saul

Eesti Hambaarstide Liit

Marek Vink

Eesti Pereõdede Seltsing

Katrin Kippar

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.