Patsientide õigused ja kaebevõimalused

Patsientide õiguste üldpõhimõte on sätestatud Eesti Põhiseaduses §28 "Igaühel on õigus tervise kaitsele".

Õigus tervise kaitsele ei tähenda, et riigil on kohustus tagada kõiki teadaolevaid tervist edendavaid teenuseid (nt ilukirurgia või elustiili ravimid). Riik kehtestab kindla riikliku tervishoiuteenuste loetelu, mida oma kodanikele võimaldatakse. Riiklik tervishoiuteenuste loetelu peab sisaldama teaduslikult tõestatud ravi- ja diagnoosimismeetod, mis on inimestele vajalikud nende elukvaliteedi säilitamiseks ja tõstmiseks ning vastama iga patsiendi tervislikule seisundile.
Põhiseaduse §28 tähendab, et kui selline tervishoiuteenuste loetelu on kehtestatud, siis teenused peavad olema pidevalt kättesaadavad ja ligipääsetavad kõigile võrdsetel alustel.

Kui patsient tunneb, et tema õiguseid on rikutud, siis on võimalik pöörduda kaebuse esitamiseks tervishoiuteenuse osutaja enda, Terviseameti, Tervisekassa või tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole. 

EL kodanikul on piiriüleste probleemide korral võimalus pöörduda SOLVIT - võrgustiku poole

SOLVIT on EL liikmesriikide vaheline vabatahtlik võrgustik, mille eesmärgiks on leida kohtuväline lahendus piiriülestele probleemidele, mis on tekkinud siis, kui teise liikmesriigi ametiasutus on vääralt kohaldanud EL õigust.

SOLVITisse võivad pöörduda nii kodanikud kui ettevõtjad. Probleemile püütakse lahendus leida 70 päeva jooksul ning see on tasuta.

Teenust pakutakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning Islandil, Norras ja Liechtensteinis.

Eesti SOLVIT keskus asub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis Majanduskoostöö talituses.

Eesti SOLVIT-keskuse veebilehe link: ttja.ee/siseturu-probleemide-lahendamine

 

Eesti SOLVIT-keskuse kontakt on järgnev:

Majanduskoostöö talitus

Tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakond

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, 10122 Tallinn

E-post: solvit.eesti [at] ttja.ee (solvit[dot]eesti[at]ttja[dot]ee)

 

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.