Privaatsuspoliitika

Tervisekassa eesmärk on ravikindlustushüvitiste võimaldamine, tervishoiuteenuste eest tasumine ning tervishoiuteenuste korraldamisega seotud teiste ülesannete täitmine vastavalt ravikindlustuse seadusele, tervishoiuteenuste korraldamise seadusele ja muudele õigusaktidele. Nende eesmärkide saavutamiseks peab Tervisekassa töötlema isikuandmeid kaasaarvatud terviseandmeid, finantsandmeid ja muid eriliigilisi isikuandmeid.

Andmete ja isikuandmete koosseis, mida Tervisekassa kasutab oma töös on määratud õigusaktidega ja avalikus dokumendiregistrist leitavate otsustega. Kokkuvõtliku ülevaate isikuandmete töötlemise korrast ja isiku õiguste rakendamise tagamisest Tervisekassas annab meie privaatsuspoliitika. Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise peatamist ning kustutamist, kui töötlemisel puudub seaduslik alus.

Pöördumisi isikuandmete töötlemise kohta Tervisekassa on võimalik esitada andmekaitse spetsialistile
e-posti teel: andmekaitse [at] tervisekassa.ee
posti teel: Lastekodu 48 Tallinn 10113

Tervisekassa üle teostab järelevalvet isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsioon.

aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
e-post: info [at] aki.ee
telefon: +372 627 4135
nõuandetelefon: +372 562 2341

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.