Lapseootel naine

Ravikindlustusele on õigus Eestis elaval lapseootel naisel, kelle raseduse on arst või ämmaemand tuvastanud.

Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest.  
Tervisekassa teeb kande viie tööpäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide saamist.  

Ravikindlustus lõpeb kolme kuu möödumisel arsti või ämmaemanda poolt määratud eeldatavast sünnitamise kuupäevast.

Arsti või ämmaemanda tõendi ja taotluse esitamiseks on järgmised võimalused:  

 1. riigiportaali teenuses „Ravikindlustuse taotlemine (Rase; välisriigis õppija)"  
 2. e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee),  
 3. postiga aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113    

Dokument raseduse kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:  

 • tervishoiuteenuse osutaja nimi;  
 • tervishoiuteenuse osutaja asukoha aadress;  
 • tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number;  
 • arsti või ämmaemanda nimi ja registreerimistõendi number;  
 • arsti või ämmaemanda kontaktandmed;  
 • raseda ees- ja perekonnanimi;  
 • raseda isikukood;  
 • raseduse suurus nädalates;  
 • eeldatav sünnitamise kuupäev;  
 • arsti või ämmaemanda allkiri ja pitser;  
 • tõendi väljastamise kuupäev.  

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“, Tervisekassa klienditelefonil (+372) 669 6630.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.