Riigihanke tulemusena või taotluse alusel tervishoiuteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud

Tervishoiuteenuse osutaja kohustub ravi rahastamise lepingu tingimuste kohaselt täitma lepingut kooskõlas riigihankes esitatud pakkumusega või taotluses esitatuga.

Tervisekassa kontrollib lepingu täitmist, sh kas tervishoiuteenuse osutaja on täitnud riigihanke pakkumuses või taotluses esitatut. Kontrollimine toimub kogu lepinguperioodi vältel.

Kui tervishoiuteenuse osutaja ei ole täitnud lepingut, sh riigihanke pakkumuses või taotluses esitatut, siis Tervisekassal on õigus nõuda tervishoiuteenuse osutajalt leppetrahvi ravi rahastamise lepingus kokkulepitult.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.