Meditsiiniseadmete müügilepingu sõlmimine

Kui esindate ettevõtet, kes soovib müüa meditsiiniseadmeid Tervisekassa soodustusega, siis on oluline silmas pidada järgmist:

 • veendu, et Teie esindatavad meditsiiniseadmed kuuluvad Tervisekassa poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete loetellu. Meditsiiniseadme müügilepingu alusel saab soodustusega müüa ainult neid tooteid, mis on kehtivas meditsiiniseadmete loetelus. Loetelu kohta leiad rohkem infot siit.
 • kui Teie esindatavad meditsiiniseadmed loetellu ei kuulu, siis on esmalt vaja taotleda nende loetellu lisamist. Loetelu muutmise protsessi kohta leiad rohkem infot siit.
 • kui Teie esindatavad meditsiiniseadmed juba kuuluvad loetellu, on Tervisekassaga müügilepingu sõlmimiseks vajalik teha järgmist:
  • esitada Tervisekassale lepingu taotlus, mille vorm siin, mis on äriühingu juhatuse liikme/te poolt digitaalselt allkirjastatud. Taotluses palume lühidalt iseloomustada oma ettevõtet: milliste meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate toodete soodustingimustel väljastamisega soovite tegeleda, kuidas on toodete valmistamine/müük ja toodete väljastamine korraldatud, millist tarkvara kasutate ning mitu inimest ja millise ettevalmistusega sellega tegelema hakkab jmt;
  • taotlusele palume lisada selgitus (kinnitus), kuidas on tagatud lepingu objektiks olevate toodete kättesaadavus (kas olete konkreetsete toodete esindaja Eestis või ostate neid mõne teise edasimüüja käest – viimasel juhul ootame sellelt ettevõttelt kinnitust, et ta varustab teid kõne all olevate seadmetega). Taotlus saata med.seadmed [at] tervisekassa.ee;  
  • registreerida end Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus  seadmete levitajaks. Levitajaks registreerimine ei ole I riskiklassi seadmete puhul kohustuslik, kuid on soovitatav. Levitaja info olemasolu parandab toodete kättesaadavust patsientidele, sest annab nii patsientidele, nõustavatele spetsialistidele kui ka Tervisekassale operatiivsema ülevaate, kes konkreetse meditsiiniseadme müügiga tegeleb.
  • Juhime tähelepanu, et Tervisekassaga müügilepingu sõlmiva ettevõtte tegevusalade hulka peaks kuuluma meditsiiniseadmete müük või kinnitus, et vastav muudatus ettevõtte tegevusalade hulgas tehakse koos järgmise majandusaasta aruande esitamisega.
 • kui Tervisekassal ei ole lepingu sõlmimise osas vastuväiteid, sõlmitakse ettevõtte ja Tervisekassa vahel meditsiiniseadmete eest tasumise leping  ning antakse asutusele ja konkreetsetele volitatud isikutele õigused Retseptikeskuse kaudu toodete soodustingimustel väljastamiseks.Tervisekassa poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete väljakirjutamine ja väljastamine toimub ainult digitaalselt isikule väljastatud meditsiiniseadmekaardi alusel läbi Retseptikeskuse.
 • Juhised, kuidas müüke praktikas tehniliselt läbi viia, leiate siit lõigust "Apteegile ja meditsiiniseadme müüjale".

 

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Tervisekassa poole telefonil (+372) 669 6630 või meiliaadressil info [at] tervisekassa.ee.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.