Digiretsept

Arstile

Digiretsepti infosüsteemi kasutamine retsepti väljakirjutamisel on kohustuslik kõikidele tervishoiuteenuse osutajatele. Lisainfo digiretseptist tervishoiuteenuse osutajatele ja meditsiiniseadme kaardi koostajale.

Erandolukordades, näiteks koduvisiitidel või elektrikatkestuste ajal, jääb arstile endiselt võimalus kirjutada välja paberretsept. Digitaalne meditsiiniseadme kaart tuleb erandolukorra puhul koostada retseptikeskuses esimesel võimalusel ja paluda patsiendil pöörduda apteeki seadme ostmiseks näiteks järgmisel päeval.

Juhend: "Euroopa Liidu kindlustatute kindlustust tõendavate dokumentide andmete kandmine raviarvele ja digiretseptile"

Arstid, kellel puudub oma infosüsteem, saavad ennast registreerida, digiretsepte koostada, vaadata ja tühistada läbi veebipõhise portaali aadressil misp2.digilugu.ee/misp2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun kasutusjuhendit.

Apteegile ja meditsiiniseadme müüjale

Kõigil apteekidel on kohustus läbi Retseptikeskuse saadud digiretsepti alusel ravim ja meditsiiniseade väljastada.
Ravim tuleb väljastada digiretsepti alusel ning selliselt müüdud ravimite kohta saab koostada Retseptikeskuses ka Tervisekassale esitamiseks koondarve. Juhul kui patsient tuleb apteeki ainult paberretseptiga, siis peab apteek talle müüma ravimi ka ainult selle alusel ning hiljem retsepti koos koondarvega Tervisekassale esitama. Kõigil apteekidel ja mitteapteekidest meditsiiniseadmete müüjatel on kohustus läbi Retseptikeskuse saadud digiretsepti alusel ravim ja meditsiiniseade väljastada.

Retseptikeskuse mindi täielikult üle 2011.aastal ja sellest alates tuleb apteekides digitaliseerida kõik soodustusega väljastatud ravimite paberretseptid. Alates 2012 asuti digitaliseerima ka täishinnaga väljastatud ravimite paberretsepte. Palume lugeda selle kohta lisaks kirjast apteekidele.

Meditsiiniseadme retsepti numbrid isiku retseptide loetelus algavad 9-ga.
Apteegid, kellel puudub oma infosüsteem, saavad digiretsepte menetleda läbi veebipõhise portaali misp2.digilugu.ee/misp2. Küsimuste tekkimisel kasutage palun kasutusjuhendit.

Juhised meditsiiniseadme retsepti müümiseks.

Operaatorteenus apteekidele

Operaatorteenuse telefoninumber on 606 0909  (E-R 8.00-17.00). Juhul, kui liinid on hõivatud või mõnel muul põhjusel teenindaja kohe ei vasta, siis on apteekidel võimalik valida tagasihelistamine ning seejärel võtab meie teenindaja helistajaga ise ühendust. Kõik operaatorteenusele tehtud kõned salvestatakse.

Kui apteegis puudub ajutiselt internetiühendus, aitab operaator süsteemist üles leida patsiendi digiretseptid ja retsept apteegile broneerida ravimi väljastamiseks. Kui internetiühendus on taastunud, tuleb apteegil retsepti müük ka süsteemis lõpetada. Broneeritud retseptid leiab retseptikeskusest patsiendi ja ostja isikukoodi sisestamisel.

Retsepti broneerimiseks teatage operaatorteenusele järgmised andmed:

 1. Apteegi tegutsemiskoha kood - leitav ravimiameti kodulehelt
 2. Proviisori või farmatseudi kood - leitav terviseameti kodulehelt
 3. Ravimi väljaostja isikukood
 4. Patsiendi isikukood
 5. Retsepti väljakirjutamise aeg
 6. Oma salasõna (valitakse ise ja sisestatakse spetsiaalse teenuse abil, mille kirjeldus on lisatud allpool)

Kui patsiendil on mitmeid retsepte, tuleb lisaks teada:

 1. Ravimi või toimeaine nimi
 2. Väljakirjutanud arsti nimi või eriala
 3. Digiretsepti number (kui on teada)

Kui olete leidnud vea, saate sellest operaatorit teavitada. Palume esitada järgmised andmed:

 • Veateate tekst ja teate kood (juhul, kui on näha).
 • Teie sisestatud andmed või muu, mida operaator peab vajalikuks täpsustada.

Retseptikeskuse üldiste tõrgete korral teavitatakse apteekreid e-maili teel. Teavituse saamiseks esitage palun taotlus Tervisekassa mailiaadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)

Arendajale

 1. Digiretsepti liidestusjuhend 3.12 (uuendatud 19.02.2024)
 2. Retseptikeskuse WSDL 
 3. Teenuste „rets.retseptide_info_arst.v1“, „rets.retseptide_info_apteek.v1“ ja „rets.retseptide_info_patsient.v1“ kirjeldus
 4. Koostoimeteenuse kirjeldus TTO-dele ja apteekidele (uuendatud 12.04.2018)
 5. Juhised koostoimete info kuvamiseks ja kasutajaliidese kujundamiseks
 6. HL7 päringute näidissõnumid (uuendatud 28.10.2016)
 7. SOAP päringute näidissõnumid (uuendatud 28.10.2016)
 8. HL7 XML skeema laiendus
 9. Müügiloata ravimite analüüs arendajale
 10.  Soodustuse arvutamise teenus TRH realiseerimiseks
 11.  Retseptide vaatamise teenus seaduse alusel retsepti pärimise õigust omavatele asutustele
 12.  Juhend Riigihanke ravimite retsepti teavitus TTO-le (pdf)
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.