Tervisejuhtimise töölaud

Millega tegu on?

Tervisejuhtimise töölaud on veebipõhine tööriist kõigile tervishoiutöötajatele ja teistele raviprotsessi toetavatele spetsialistidele, mis koondab kokku erinevad patsiendikäsitlust toetavad e-teenused. Lahendus annab kiirelt ülevaate inimese terviseandmetest, võimaldab neid omakorda täiendada ning koostöös teiste tervishoiutöötajatega juhtide inimese terviseplaani. Töölaua kaudu saavad kättesaadavaks kõik uue põlvkonna terviseinfosüsteemi teenused.

Töölaual näeb iga spetsialist kogu infot, milleks tal juriidiliselt õigus on, alates ühtsest ravimiskeemist, elulisest teabest ja terviseajaloost, lõpetades seisundipõhiste vaadete ja viidetega erasektori digilahendustele.

Spetsialistidel on võimalik töölaua avakuva kohandada selliselt, et sealt tuleks välja just temale kõige olulisem info. Inimene ise aga pääseb samale infole ligi Terviseportaali kaudu.

 

Tervisejuhtimise töölaud on loodud Tervisekassa ja TEHIK eestvedamisel koos analüüsi- ja arenduspartneritega asutustest Industry62, Net Group ja Nortal.

 

Kellele see mõeldud on?

Tervisejuhtimise töölaud on kasutamiseks tervishoiutöötajatele ja teistele spetsialistidele, kes tervishoiuteenuste pakkumisel osalevad. Töölaud toob spetsialistid üle Eesti kokku ühtsesse inforuumi, et toetada võimalikult kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamist.

 

Mida me töölauaga saavutame?

Töölaua peamine eesmärk on tagada tervishoiutöötajatele nende tööks vajalik info kiirelt ja mugavalt, et oleks võimalik vastuvõtu ajal inimesele päriselt otsa vaadata ja tema muresse süveneda.

Püüame luua olukorda, kus terviseinfo kättesaamiseks ei peaks kaevuma lõpututes dokumentides ning kus spetsialistid ei küsiks vastuvõtul pidevalt samu küsimusi, sest neil on hõlpsasti kättesaadav varem kirjapandu.

Eelkõige ongi tegemist tervishoiutöötajate koostööplatvormiga, mis võimaldab oma tööd senisest kiiremini, mugavamalt, efektiivsemalt ja patsiendikesksemalt teha.

Töölaud on esimene ligipääsupunkt uue põlvkonna terviseinfosüsteemi teenustele ning töölaua abil tagame ka raviasutuste infosüsteemidele juurutamiseks lihvitud teenused.

 

Kuidas töölaua kasutamine käib?

Tervisejuhtimise töölaua kasutamiseks on kaks võimalust: eraldiseisva lahendusena või raviasutuse infosüsteemi kaudu. Sisenemisel tuleb end tuvastada ja sisestada otsitava inimese isikukood. Aja jooksul võimaldame tervishoiuasutuse infosüsteemi kaudu sisenemist ilma täiendava tuvastamise vajaduseta.

Töölaud kuvab vaikimisi peamisi andmeid, mida inimese tervisest ülevaate saamiseks vaja on, kuid soovi korral on võimalik töölauda kohandada selliselt, et avalehel kuvataks edaspidi teisi andmekoosseise. Teenused ja andmed on kättesaadavad vastavalt rollile ettenähtud õigustele, arvestades põhimõtete "nii palju kui vaja, kuid nii vähe kui võimalik".

 

Kus me hetkel töödega oleme?

Tervisejuhtimise töölaud on tervishoiutöötajatele kättesaadav alates 4.12.2023. Hetkel on kättesaadav Ravimiskeemi teenuse esimese etapi lahendus, töötame järgmise kallal.
Oleme ühendamas tervishoiutöötajate poolt soojalt vastuvõetud Andmevaaturit ja Tervisejuhtimise töölauda, et tagada kõik vajalik ühest kohast. Esimeste teenustena saavad töölaual kättesaadavaks diagnooside, uuringute, immuniseerimiste, töövõimetuslehtede ja operatsioonide kuvad. Järgnevad analüüside risttabel ja muud Andmevaaturi kuvad.

Sel aastal on plaanis luua ka vastuvõttude kuva koos Digiregistratuuri liidesega, mille kaudu saavad tervishoiutöötajad patsiendile kohe teenusele aja broneerida.

 

Kelle käest saab tehnilist abi?

TEHIK
abi [at] tehik.ee (abi[at]tehik[dot]ee)

 

Kelle poole pöörduda töölauda puudutavate küsimuste osas?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.