Kliinilised otsusetoed

Kliinilised otsusetoed on infotehnoloogiline lahendus, mis on loodud tervishoiutöötajatele kliiniliste otsuste toetamiseks ja/või tervishoiuteenuste kasutajatele oma tervist puudutavate otsuste paremaks hindamiseks.  

Miks on otsusetugesid tervishoius vaja? 

Otsusetugedel on potentsiaalselt tugev mõju ravikvaliteedi parandamisele ja patsiendiohutusele. Otsusetoed sisaldavad tarkvaralahendusi, mis läbi hoiatuste ja meeldetuletuste toetavad arste ja teisi tervishoiutöötajaid kliiniliste otsuste tegemisel. Lisaks on võimalik kasutada algoritme või pääseda ligi mahukatele andmebaasidele, mis hõlmavad kliinilisi juhiseid, raviotsuste kokkuvõtteid, pildimaterjale, helifaile, diagnostilist tuge ja dokumentatsiooni abistavaid kalkulaatoreid või valmis tekste. Otsusetugi pakub meeldetuletusi ennetustegevuse kohta, hoiatab potentsiaalselt ohtlike ravimite koostoimete eest ning teavitab üleliigsete uuringute ja analüüside tellimise osas.  

Otsusetoe eesmärk on vähendada kulusid, parandada ja suurendada patsiendiohutust, hoida kokku tervishoiutöötajate aega vajaliku informatsiooni kogumisele.

Kuidas otsusetugi töötab? 

Otsusetugesid arendatakse ja täiustatakse pidevalt, seetõttu on muutumises ka arusaam selle kohta, mida otsusetugede hulka lugeda. Toome välja kolm erineva põhimõttega kliinilist otsusetoe teenust:  

 • Patsiendipõhised otsusetoed annavad spetsiifilisi teavitusi konkreetse inimese kohta, võttes arvesse elektroonilises haigusloos või terviseloos olevaid patsiendi andmeid.  

 • Teabepõhised otsusetoed võimaldavad kiiret ligipääsu kliinilistele juhistele ja digitaalsetele andmebaasidele ning aitavad leida kõige ajakohasemad juhised ning teadusartiklid.  

 • Kliinilised kalkulaatorid,  mis aitavad kiirendada kliinilist tööd ja vältida võimalikke vigu, nt aidates arvutada välja riskiskoore erinevate seisundite puhul. 

Viimased arengud 

 • Alates 2023. a on tervishoiutöötjatele kättesaadav teabehalduse otsusetoe teenus. 

 • Alates 2020. a esmatasandile kättesaadav patsiendipõhise otsusetoe teenus. 

 • Alates 2016. a retseptikeskuse kasutajatele kättesaadav ravimite koostoime teenus. 

Edasised plaanid: 

 • Toetada üleminekut tervisetulemite alusel rahastatavale tervishoiusüsteemile 

 • Lisada järjest enam Eesti ravijuhendite põhiseid algoritme otsusetoe teenustesse 

 • Koolitada ja toetada kliinilise otsusetoe teenuste kasutajaid 

 • Laiendada kasutajavõrgustikku läbi koolitamiste ja toe 

 • Analüüsida otsusetugede teenuste laiendamise võimalusi, et kiirendada lahenduste kasutusse jõudmist 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.