Ravimite koostoime otsusetugi

Alates 2016. a suvest on Eesti tervishoiutöötajatele kättesaadav ravimite koostoimete andmebaas ja kliiniline otsusetugi INXBASE, mis on seotud digiretseptiga ja paikneb arsti töölaual.  

Mis see on? 

Kliiniline otsusetugi INXBASE on toeks raviotsuste tegemisel kuvades tervishoiutöötaja infosüsteemis koostoimeteateid.  

Eesmärk on viia tõenduspõhine info kliinilisse praktikasse 

Kuidas see  töötab? 

Ravimi väljakirjutamise momendil kontrollib süsteem patsiendi retsepte ning annab kliiniliselt oluliste koostoimete esinemisel tervishoiutöötajale automaatse meeldetuletuse. Lisaks meeldetuletustele on arstidel võimalik kasutada veebipõhist andmebaasi, kust saab infot ka ravimite kõrvaltoimete kohta (Riskbase). 

Automaatsed meeldetuletused juhivad tervishoiutöötaja tähelepanu kliiniliselt olulistele koostoimetele. Koostoimed jaotatakse nelja klassi nende olulisuse ja tõenduspõhisuse järgi. D klassi koostoimeid peaks üldiselt vältima, C klassi koostoimete esinemist saab juhtida näiteks annuse vähendamisega.  

Veebipõhise andmebaasi aadress on synbase.eu/  Juurdepääs: IP-aadressiga või Synbase kasutaja kontoga. 

Mis on otsusetoe väärtus? 

  • Ravikvaliteedi parandamine, suurendades patsientide ohutust ja tõhustades raviprotsesse 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.