Patsiendipõhine otsusetugi

Alates 2020. a kevadest saavad Eesti perearstid ja -õed kasutada perearsti tarkvarasse integreeritud kliinilist otsusetuge EBMEDS, mis paikneb tervishoiutöötajate töölaual. 

Mis see on?

Kliiniline otsusetugi EBMEDS toob peremeditsiini töölauale patsiendipõhised soovitused ning aitab teha kiiremini ja kvaliteetsemalt raviotsuseid.  

Patsienti kirjeldav teave tuleb elektroonilisest haigusloost, koostades hoiatusi ja meeldetuletusi, pakkudes välja ravivõimalusi ja linke ravisoovitustele. 

Eesmärk on hoida kokku tervishoiutöötaja aega, parandada ravikvaliteeti ja suurendada patsiendiohutust

Kuidas see töötab?

EBMEDS otsusetugi on integreeritud perearstide tarkvaradesse.

Otsusetugi analüüsib algoritmide abil automaatselt patsiendiga seonduvat teavet ja koostab hoiatusi ja meeldetuletusi masinloetavate terviseandmete põhjal. Arvesse võetakse näiteks viimase viie aasta diagnoosid, ravimid, analüüsid ja protseduurid. Algoritmid tuginevad meditsiinilisel tõendusmaterjalil. Teenusesse on juurutatud ka Eesti ravijuhenditel põhinevad soovitused.

Otsusetugi annab soovitusi ja hoiatusi kui ravidokumentatsioonis on puudusi (nt vererõhu väärtust ei ole korrektselt kirja pandud) või puuduvad ravijuhistes soovitatud tegevused (nt raviplaani järgsed analüüsid on tegemata). Kõik hoiatused eeldavad selgelt kodeeritud patsiendi terviseandmeid (nt vanus, sugu, diagnoos, ravim, kaal, jt). 

Lisaks on tervishoiutöötajatel Synbase portaalis (www.synbase.eu) personaalse kasutajakontoga juurdepääs eestikeelsetele EBM-ravijuhendite andmebaasile. Juurdepääs on seotud Terviseameti registrikoodiga.

Mis on otsusetoe väärtus?

  • Otsusetugi võimaldab hoida kokku arsti aega ja panna olemasolevad terviseandmed inimeste tervise heaks paremini tööle,

  • Pakkuda tervishoiutöötajale tuge patsiendi käsitlusel (nt ravi määramine, ravi jälgimine),

  • Täpse informatsiooni kättesaadavus õigel ajal, õiges kohas ja õigel kujul,

  • Aitab tervishoiutöötajal jälgida ravi vastavust ravijuhenditele,

  • Patsiendiohutus, tehes teadlikumaid ja teaduspõhisemaid raviotsuseid,

  • Ravimiohutus.

Eesti Tervisekassa juhitud patsiendipõhine otsusetoe projekt sai alguse 2017. a ning valmis koostöös Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja Eesti Perearstide Seltsiga. Projekti kogumaksumus oli 1 miljon eurot, millest 0,5 miljonit panustasid tervisekassa ja sotsiaalministeerium ning 0,5 miljonit eurot saadi EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest (projekt EU51573’ „Tervishoiu otsustustugi”). 2021. a alguses valiti projekt 75 riikliku teenuse hulgast riigi digiteenuste konkursil "Su(g" Eesti parimaks riiklikuks digiteenuseks.

Rohkem infot: www.ebmeds.org/en/, www.synbase.eu 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.