1 Oftalmoloogia eriala raviarvete arv Tervisekassa andmebaasi põhjal

Alates 1. jaanuarist 2022 kuni 30. juunini 2023 on Aktsiaseltsis Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) olnud 138445 ja Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumis (TÜK) 70554 oftalmoloogia eriala raviarvet. Raviarvete jaotus ravitüübi (ambulatoorne, päevaravi ja statsionaarne ravi) ning arve välja kirjutanud isiku koodi – arst või õde (koodi algus vastavalt “E” või “N”) ning patsiendi vanuse (<18- ja 18-aastased ning vanemad) järgi on toodud tabelis 1.1. Arvete arvu ajaline dünaamika ravitüübi järgi on toodud joonisel 1.1, arve koostaja järgi joonisel 1.2 ja patsiendi vanuse järgi joonisel 1.3. Joonistele on lisatud ka trendijoon.


Tabel 1.1: Arvete jaotus SA TÜ Kliinikumis (TÜK) ja AS Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITK) vahemikus 1. jaanuar 2022 – 30. juuni 2023. Andmed: Tervisekassa

ITK

TÜK

Arveid kokku

138445

70554

Ambulatoorsed (%)

97.8

97.3

Päevaravi (%)

0.6

1.9

Statsionaarsed (%)

1.6

0.8

Arsti väljastatud (%)

91.8

91.2

Õe väljastatud (%)

8.2

8.8

Täiskasvanud (18+ a, %)

90

89.8

Lapsed (<18 a, %)

10

10.2


ITK-s on oftalmoloogia arveid umbes 2 korda rohkem kui TÜK-is (joonis 1.1). Suurt erinevust kahe raviasutuse vahel arvete jaotuses ei ole – 97% raviarvetest olid ambulatoorsed, 91% väljastas arst (ülejäänud õde) ja umbes 10% arvetest on alla 18-aastastele lastele. Väike erinevus on vaid mitte-ambulatoorsete arvete jaotuses – TÜK-is on päevaravi arvete osakaal suurem kui statsionaarsete arvete osakaal (1.9% vs 0.8%) ja ITK-s on see vastupidi (0.6% vs 1.6%).


Joonisel 1.1 toodud perioodis on ITK-s ühes kuus keskmiselt 7521 ambulatoorset, 48 päevaravi ja 123 statsionaarset oftalmoloogia arvet. TÜK-is on samal perioodil ühes kuus keskmiselt 3812 ambulatoorset, 76 päevaravi ja 31 statsionaarset oftalmoloogia arvet. Ajas on kõikide arvete hulk kasvanud va statsionaarne ravi Tartu Ülikooli Kliinikumis. Muutused ei ole statistiliselt olulised (p>0,05).

Arvete arv ravitüübi järgi vahemikus 1. jaanuar 2022 -- 30. juuni 2023, joonisele on lisatud ka trendijoon. Andmed: Tervisekassa

Joonis 1.1: Arvete arv ravitüübi järgi vahemikus 1. jaanuar 2022 – 30. juuni 2023, joonisele on lisatud ka trendijoon. Andmed: Tervisekassa


Ühes kuus on ITK-s oftalmoloogia erialal keskmiselt arsti väljastatud arveid 7063 ja õe väljastatud arveid 628. TÜK-is on ühes kuus keskmiselt arsti väljastatud 3574 ja õe väljastatud 346 arvet. Statistiliselt olulist muutust raviarvete arvus ajas arve väljastaja järgi ei ole (p>0,05, joonis 1.2).


Arvete arv arve esitaja järgi vahemikus 1. jaanuar 2022 -- 30. juuni 2023, joonisele on lisatud ka trendijoon. Andmed: Tervisekassa

Joonis 1.2: Arvete arv arve esitaja järgi vahemikus 1. jaanuar 2022 – 30. juuni 2023, joonisele on lisatud ka trendijoon. Andmed: Tervisekassa


Ühes kuus on ITK-s oftalmoloogia erialal keskmiselt täiskasvanud patsiendile (18-aastasele ja vanemale) väljastatud arveid 6925 ja lastele (nooremad kui 18-aastased) väljastatud arveid 767. TÜK-is on ühes kuus keskmiselt täiskasvanule väljastatud 3518 ja lastele 402 arvet. Statistiliselt olulist muutust raviarvete arvus ajas patsiendi vanuse järgi ei ole (p>0,05, joonis 1.3).