Loetelu muutmine 2013-2024

Register 2024. a menetletavate taotluste kohta

2024. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2024. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Menetlusperioodi vältel lisatakse täiendavalt juurde ettepanekutele koostatud eksperdihinnangud. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil marili.pakrovski [at] tervisekassa.ee (merje[dot]metsoja[at]tervisekassa[dot]ee).

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperdihinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 8. märtsini 2024. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineTervisekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineTervisekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts   
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1382Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing   
1386Ravikombinatsioon pembrolizumab+aksitiniibEesti Onkoteraapia Ühing   
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide Selts   
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts   
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts   
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts   
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts   
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts   
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts   
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts   
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1481Kroonilise migreeni profülaktiline ravi eptinezumabigaLudvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts  KTH 1481
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiinigaEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1484MTH 1484KTH 1484
1486Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite Selts  KTH 1486
1488Ravi amivantamabiga, 1 manustamiskordEesti Onkoteraapia Ühing   
1492GrupiloovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1492  
1493Individuaalne loovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1493  
1495Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskordEesti Hematoloogide Selts   
1504Immuunravi avelumabiga monoteraapiana esmavaliku säilitusraviks paikselt levinud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomiga täiskasvanud patsientidel, kes on progressioonivabad pärast plaatinapõhist keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1504
1505Trastuzumabderukstekaan (T-Dxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt kaks raviliini  HER2-positiivse rinnavähigaEesti Onkoteraapia Ühing   
1512Ühekordne mortsellaator ja mortsellatsioonikott. Ühekordsed põhi- ja lisatroakaarid.Eesti Naistearstide Selts   
1520Kõrvalesta kirurgiline rekonstruktsioon mikrootia korralTervisekassaLisaandmed 1520MTH 1520KTH 1520
1521Embrüote siirdamiseelne geneetiline analüüs ehk embrüodiagnostikaTervisekassa   
1523Amüloid-PET-uuringEesti Radioloogia Ühing, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, L. Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1523

Lisaandmed 2 1523

Lisaandmed 3 1523

MTH 1523KTH 1523
1525Nahahaiguste ravi fotodünaamilise teraapia (PDT) teelEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   
1528Bioloogiline ravi mepolizumab’iga EGPA (eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts MTH 1528KTH 1528
1529Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral, 1000 mgEesti Kopsuarstide Selts MTH 1529KTH_1529
1530Bioloogiline ravi mepolizumab’iga hüpereosinofiilise sündroomi (HES) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts MTH 1530KTH 1530
1534Seenja mükoosi (MF) või Sézary sündroomi (SS) ravi mogamulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts MTH 1534 
1535Sekundaarse ägeda müeloidleukeemia kemoteraapiakuur Vyxeos liposomal’iga (liposoomi kapseldatud daunorubitsiini ja tsütarabiini fikseeritud kombinatsiooniga)Swixx Biopharma OÜ, Eesti Hematoloogide Selts   
1536Dialektiline käitumisteraapia 1 nädalEesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1536

Lisaandmed 2 1536

Lisaandmed 3 1536

MTH 1536 
1539Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1540Pembrolizumabi adjuvantravi neerurakk-kartsinoomiga täiskasvanutele, kellel on suurenenud risk haiguse retsidiivi tekkeks pärast nefrektoomiat või pärast nefrektoomiat ja metastaatiliste kollete resektsiooniMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1540MTH 1540KTH 1540
1543Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoteraapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoteraapiagaMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1543KTH 1543
1545Korduv transkraniaalne magnetstimulatsioon (ingl k Repetetive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS)Eesti Psühhiaatrite Selts MTH 1545 
1547Sakituzumabgovitekaani monoteraapia mitteopereeritava või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on saanud kaks või enam varasemat süsteemravi liini, sh vähemalt üks neist kaugelearenenud haiguse vastuSwixx Biopharma OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1547KTH 1547
1549Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)Eesti Füsioterapeutide Liit, Eesti Taastusarstide Selts   
1550Retsidiveerunud või refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi mosunetuzumabiga, 1 mg Eesti Hematoloogide Selts

Lisaandmed 1550

Lisaandmed 2 1550

MTH 1550KTH 1550
1551Totsilizumab tsütokiinide vabanemise sündroomi raviks lastel ja täiskasvanutel CAR-T rakuravi ja bispetsiifilise antikeha ravi tüsistusenaEesti Hematoloogide Selts   
1552Meditsiinilise kinnise lasteasutuse teenuse voodipäev (alla 19-aastasele isikule)Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1552  
1556Generaliseeritud pustuloosse psoriaasi ravi spesolimabigaEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   
1557Hulgimüeloomi ravikuur teklistamabigaJohnson & Johnson UAB Eesti filiaal MTH 1557 
1558Toitumisterapeudi individuaalkonsultatsioonEesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon   
1561Viirusspetsiifiliste T-lümfotsüütide tootmineEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1563Muutuvkulude jooksev indekseerimine perearstiabi kulumudelisEesti Perearstide Selts   
1564Tööjõukulu arvestamise metoodika ühtlustamine tervishoiusektorisEesti Perearstide Selts   
1565Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuurEesti Reumatoloogia Selts   
1566Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts   
1568Perearsti nimistut teenindava täistööajaga kolmanda pereõe rahastamineEesti Perearstide Selts   
1569Perearsti nimistut teenindava täistööajaga abiarsti (üldarsti kvalifikatsioonile vastav, mitte tudeng) rahastamineEesti Perearstide Selts    
1571Abiarstinduse tervishoiuteenus perearsti juhendamiselEesti Perearstide Selts   
1573Eriõe vastuvõtt/kaugvastuvõtt esmatasandilEesti Perearstide Selts   
1574Generaliseerunud myasthenia gravis ravi alfaefgartigimoodigaL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Medison Pharma Estonia OÜ MTH 1574KTH 1574
1576Neuroloogi haiglasisene konsultatsioonL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1576  
1577Neuroloogi ambulatoorsed vastuvõtudL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1578Insuldiravi voodipäevL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1578  
1579Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurAstraZeneca Eesti OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1579 
1580Lüsosomaalse happelise lipaasi puudulikkuse ensüümasendusravi alfasebelipaasigaAstraZeneca Eesti OÜ MTH 1580KTH 1580
1581Lapseea algusega hüpofosfataasia ensüümasendusravi alfaasfotaasigaAstraZeneca Eesti OÜ MTH 1581KTH 1581
1584Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing    
1585Loote ultraheliuuring koos haigusriskide hindamisega raseduse esimesel trimestrilEesti Naistearstide Selts   
1587Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadigaEesti Kardioloogide Selts, Eesti Sisearstide Ühendus  KTH 1587
1588Pneumokokivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, üks doosPFIZER LUXEMBOURG SARL Eesti filiaal MTH 1588 
1589Kopsuarteri emboli aspiratsiooniseadeEesti Kardioloogide SeltsLisaandmed 1589  
1590Operatsiooniaegne neurofüsioloogiline monitooringEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts, Eesti Kirurgilise Onkoloogia Ühing

Lisaandmed 1590

Lisaandmed 2 1590

MTH 1590

MTH lisa 1590

KTH 1590
1591Sõlmelise sügatõve ravi IL-4 retseptori α-ahela vastase antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Lisaandmed 1591

Lisaandmed 2 1591

MTH 1591 
1592Eelnevalt ravimata difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabvedotiini ja immuunkemoteraapiaga      Eesti Hematoloogide Selts, Roche Eesti OÜ  MTH 1592KTH 1592
1593Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ravi glofitamabiga, 2,5 mg Eesti Hematoloogide Selts, Roche Eesti OÜ Lisaandmed 1593  
1594Söögitoruvähi või mao- ja söögitoru ühenduskoha vähi adjuvantravi nivolumabiga, 4-nädalane raviSwixx Biopharma OÜLisaandmed 1594MTH 1594 
1595Kodus kasutatav negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)Eesti Naha-ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1595  
1596Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing   
1597Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi perioperatiivne ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuurMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1597 
1598Lapse arengu hindamineEesti Lastearstide Selts   
1599Trastuzumab subkutaane vorm HER2 positiivsetele varajase rinnavähiga patsientideleEesti Onkoloogide Selts

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus 1

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus 2

 KTH 1599
1600Bispetsiifiline (Anti-VEGF ja Anti-Ang-2) antikeha faritsimab - DMERoche Eesti OÜPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1601Bispetsiifiline (Anti-VEGF ja Anti-Ang-2) antikeha faritsimab - nAMDRoche Eesti OÜ   
1602Transtüretiini vahendatud päriliku amüloidoosi ravi vutrisiraaniga, 1 annusMedison Pharma Estonia OÜLisaandmed 1602MTH 1602 
1603Kõrgelt sensibiliseerinud neerusiirdamise patsiendi desensibiliseeriv ravi imlifidaasiga, 1 mgEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing, Medison Pharma Estonia OÜ MTH 1603KTH 1603
1604Nivolumab kombinatsioonis fluoropürimidiini ja plaatina sisaldava keemiaraviga lokaalselt kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-negatiivse mao  ja söögitoru adenokartsinoomide esimese rea raviks täiskasvanud patsientidele, kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 CPS-iga ≥ 5Eesti Onkoteraapia Ühing, Swixx Biopharma OÜ MTH 1604KTH 1604
1605Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur. Ravimi FRUZAQLA™ (fruquintiniib) lisamine komplekshinda.Eesti Onkoteraapia Ühing

Lisaandmed 1605

Lisaandmed 2 1605

MTH 1605 
1606Ägeda maksaporfüüria ravi givosiraaniga, üks annusMedison Pharma Estonia OÜ MTH 1606 
1607Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, neljanädalane ravikuurLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Roche Eesti OÜ  MTH 1607KTH 1607
1608Ravi inhaleeritava NO-ga (lämmastikoksiid) püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tundEesti Anestesioloogide Selts MTH 1608KTH 1608
1609Sugammadeksi kasutamine rokurooniumi poolt põhjustatud neuromuskulaarse blokaadi ümberpööramiseksEesti Anestesioloogide Selts   
1610Kõrge resulotsiooniga söögitoru manomeetriaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing, Eesti Gastroenteroloogide SeltsLisaandmed 1610MTH 1610 
1611Mitteopereeritava või metastaatilise HR+/HER2-
rinnavähi monoteraapia sakituzumabgovitekaaniga
Swixx Biopharma OÜ  KTH 1611
1612Logopeediline uuring Eesti Logopeedide Ühing   
1613Logopeedi vastuvõtt. Logopeedi videovastuvõtt.Eesti Logopeedide Ühing   
1614Neeruarterite denervatsioonEesti Kardioloogide SeltsLisaandmed 1614MTH 1614 
1615Esmaselt diagnoositud kerge ahelaga amüloidoosi
ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord
Johnson & Johnson UAB Eesti filiaalLisaandmed 1615MTH 1615KTH 1615
1616VerepreparaadidEesti Transfusioonmeditsiini Selts   
1617Farmakogeneetilise profiili määramine L. Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1618Pembrolizumab kombinatsioonis fluoropürimidiini ja plaatina sisaldava keemiaraviga lokaalselt kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-negatiivse mao või mao-söögitoru ühenduskoha adenokartsinoomi esimese rea raviks täiskasvanud patsientidele, kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 CPS-iga ≥ 10Merck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1618KTH 1618
1619Lisatasu tervisekeskuses töötava täistööajaga õe või vaimse tervise õe eestEesti Perearstide Selts   
1620Lisatasu tervisekeskuses töötava täistööajaga kliinilise psühholoogi ja tervishoiu tugispetsialisti eestEesti Perearstide Selts   
1621Esmatasendi tervisekeskuse baasrahas oleva juhtimiskulu tõusEesti Perearstide Selts   
1622Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord. Päriliku ja omandatud angioödeemi profülaktiline ravi intravenoosse C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut.CSL Behring GmBH   
1623Dostarlimabi ravi kombinatsioonis karboplatiini ja paklitakseeliga patsientidele, kellel on dMMR/ MSI-H
retsidiveerunud või kaugelearenenud
endomeetriumivähk, ja kes on kandidaadid süsteemsele ravile, 3-nädalane ravikuur
Tamro Eesti OÜ MTH 1623KTH 1623
1624Üldarstiabi teenuseosutajale AED masinEesti Perearstide Selts   
1625Paanikanupp ja turvaalarmEesti Perearstide Selts   
1626Krooniliste haavandite ja lamatiste jälgimine, hindamine ja dokumenteerimineEesti Perearstide Selts   
1627Psühholoog-nõustaja vastuvõtt eriarsti suunamiselEesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liit, Eesti Perearstide Selts   
1628Vaimse tervise õe vastuvõttEesti Perearstide Selts, Eesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liit   
1629Tervisekeskuse meeskond ja organsiatsiooni arendamineEesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liit   
1630Madala kontsentratsiooniga atropiini silmatilgad müoopia progressiooni pidurdamiseksEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1630 
1631Autoloogsed seerumsilmatilgad raskete silmapinna haiguste raviksEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1631

MTH lisa 1631

 
1632Nägemisnärvi neuromüeliidi spektri häire ravi ravulizumabiga, 100 mg AstraZeneca Eesti OÜ MTH 1632KTH 1632
1633Generaliseerunud raskekujulise müasteenia ravi ravulizumabiga, 100 mgAstraZeneca Eesti OÜ MTH 1633KTH 1633
1634Reumatoloogi vastuvõtt (40 minutit)Eesti Reumatoloogia Selts   
1635Logopeediline grupiteraapiaEesti Logopeedide Ühing, Eesti AfaasialiitLisaandmed 1635

MTH 1635

MTH lisa 1635

 
1636Sensoorse(-te) närvi(-de) medikamentoosne blokaad diagnostilisel eesmärgil ultraheli või röntgeni kontrolli all Eesti Valu Selts, Eesti Anestesioloogide Selts, Eesti Ortopeedia Selts MTH 1636 
1637Sensoorsete närvide, närvipõimikute ja/või ganglionide raadiosageduslik ablatsioon (RFA) ultraheli või röntgeni kontrolli all - kuni 4 punkti Eesti Valu Selts, Eesti Anestesioloogide Selts, Eesti Ortopeedia Selts MTH 1637 
1638Sensoorsete närvide, närvipõimikute ja/või ganglionide raadiosageduslik ablatsioon (RFA) ultraheli või röntgeni kontrolli all - iga järgnev punktEesti Valu Selts, Eesti Anestesioloogide Selts, Eesti Ortopeedia Selts   
1639Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mgUAB Norameda Eesti filiaal MTH 1639KTH 1639
1640Diafragma stimulaatori saatjaTervisekassa  KTH 1640
1641Trastuzumabderukstekaan (TDxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise madala HER2-tasemega rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes eelnevalt on saanud metastaatilise haiguse korral keemiaravi või kellel on haiguse taasteke adjuvantse keemiaravi ajal või 6 kuu jooksul pärast selle lõpetamistAstraZeneca Eesti OÜLisaandmed 1641MTH 1641KTH 1641
1642Ekstrakorporaalne fotoforeesEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1642MTH 1642 
1643LümfiteraapiaMTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit   
1644Kadcyla (trastuzumabemtansiini) sihtgrupi laiendamineRoche Eesti OÜ  KTH 1644
1645Hambaravi anesteesia kestvusEesti Anestesioloogide Selts   

Register 2023. a menetletavate taotluste kohta

2023. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2023. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] tervisekassa.ee (kadri[dot]popilenkov[at]tervisekassa[dot]ee).

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute tööplaan
 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 9. märts 2023. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts   
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing   
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing   
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide Selts   
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts   
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts   
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts   
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts   
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts   
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts   
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts   
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide Selts   
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts   
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts   
1453Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts   
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1463Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1471Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1473Geeninõustaja vastuvõttEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1481Kroonilise migreeni profülaktiline ravi eptinezumabigaL. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts   
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiinigaEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1484MTH 1484KTH 1484
1486Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite Selts  KTH 1486
1488Ravi amivantamabiga, 1 manustamiskordEesti Onkoteraapia Ühing   
1492GrupiloovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1493Individuaalne loovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1495Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskordEesti Hematoloogide Selts   
1497Retsidiveerunud või refraktaarse CMV vireemia ennetav ravi maribaviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1499Pembrolizumab kombinatsioonis lenvatiniibiga kaugelearenenud või retsidiveerunud endomeetriumi kartsinoomi ravis, kellel haigus progresseerub ravi ajal või pärast ravi mis tahes plaatinat sisaldava raviskeemiga ning kellele ei sobi kuratiivne kirurgiline ravi ega kiiritusraviEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide Selts  KTH 1499
1502Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga kõrge riskiga varajase kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi neoadjuvantraviks ja monoteraapiana lõikusjärgses adjuvantraviksEesti Onkoteraapia Ühing   
1504Immuunravi avelumabiga monoteraapiana esmavaliku säilitusraviks paikselt levinud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomiga täiskasvanud patsientidel, kes on progressioonivabad pärast plaatinapõhist keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing   
1505Trastuzumabderukstekaan (T-Dxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt kaks raviliini  HER2-positiivse rinnavähigaEesti Onkoteraapia Ühing   
1509Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (reumatoidartriit)Eesti Reumatoloogia Selts   
1512Ühekordne mortsellaator ja mortsellatsioonikott. Ühekordsed põhi- ja lisatroakaarid.Eesti Naistearstide Selts   
1515Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga Eesti Haigekassa   
1519AnaalmanomeetriaTallinna Kirurgide Selts MTH 1519KTH 1519
1520Kõrvalesta kirurgiline rekonstruktsioon mikrootia korralEesti HaigekassaLisaandmed 1520MTH 1520 
1521Embrüote siirdamiseelne geneetiline analüüs ehk embrüodiagnostikaEesti Haigekassa   
1522Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi pegtsetakoplaanigaOY Swedish Orphan Biovitrum Ab MTH 1522KTH 1522
1523Amüloid-PET-uuringEesti Radioloogia Ühing, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, L. Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1523

Lisaandmed 2 1523

Lisaandmed 3 1523

MTH 1523KTH 1523
1524Neerukasvajate kemoteraapia, kahenädalane ravikuurEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide SeltsLisaandmed 1524MTH 1524KTH_1524
1525Nahahaiguste ravi fotodünaamilise teraapia (PDT) teelEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1525MTH 1525KTH 1525
1526Adjuvantravi atesolizumabiga varases staadiumis mitte-väikerakk kopsuvähiga patsientidele operatsiooni ja plaatinapõhise kemoteraapia järgseltEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1526 
1527Tüümuse stromaalse lümfopoetiini vastane bioloogiline ravi (anti-TSLP-ravi) astma korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts MTH 1527 
1528Bioloogiline ravi mepolizumab’iga EGPA (eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts MTH 1528KTH 1528
1529Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral, 1000 mgEesti Kopsuarstide Selts MTH 1529KTH_1529
1530Bioloogiline ravi mepolizumab’iga hüpereosinofiilise sündroomi (HES) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts MTH 1530KTH 1530
1531MRT põhine intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimineEesti Onkoloogide SeltsLisaandmed 1531MTH 1531KTH 1531
1532Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - pärasoole pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts MTH 1532KTH 1532
1533Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - hingetorust, bronhist või kopsust lähtunud pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts MTH 1533KTH 1533
1534Seenja mükoosi (MF) või Sézary sündroomi (SS) ravi mogamulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide SeltsPatsientide esindusorganisatsiooni arvamusMTH 1534 
1535Sekundaarse ägeda müeloidleukeemia kemoteraapiakuur Vyxeos liposomal’iga (liposoomi kapseldatud daunorubitsiini ja tsütarabiini fikseeritud kombinatsiooniga)Swixx Biopharma OÜ, Eesti Hematoloogide Selts   
1536Dialektiline käitumisteraapia 1 nädalEesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1536

Lisaandmed 2 1536

Lisaandmed 3 1536

MTH 1536KTH 1536
1537Tuppe paigaldatav tugirõngas ehk pessaar vaagnapõhjaorganite allavaje ja/või uriinipidamatuse korrektsiooniksEesti Naistearstide Selts  MTH 1537KTH 1537
1538Metastaatilise või mitteresestseeritava uveamelanoomi ravi tebentafuspigaEesti Onkoteraapia Ühing, Medison Pharma Eesti OÜLisaandmed 1538MTH 1538KTH 1538
1539Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1539 
1540Pembrolizumabi adjuvantravi neerurakk-kartsinoomiga täiskasvanutele, kellel on suurenenud risk haiguse retsidiivi tekkeks pärast nefrektoomiat või pärast nefrektoomiat ja metastaatiliste kollete resektsiooniMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1540MTH 1540KTH 1540
1541Pembrolizumab monoteraapiana mikrosatelliitide kõrge ebastabiilsusega (microsatellite instability-high, MSI-H) või valepaardumis-reparatsiooni geeni defekt-susega (mismatch repair deficient, dMMR) kasvajate raviksMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1541 
1542Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga koos bevatsizumabiga või ilma, persisteeriva, retsidiveerunud või metastaatilise emakakaelavähi raviks täiskasvanutel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 1Merck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1542 
1543Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoteraapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoteraapiagaMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1543KTH 1543
1544Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - söögitoru pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts MTH 1544KTH 1544
1545Korduv transkraniaalne magnetstimulatsioon (ingl k Repetetive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS)Eesti Psühhiaatrite Selts MTH 1545 
1546Oksüdatiivse stressi taseme määramineEesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts   
1547Sakituzumabgovitekaani monoteraapia mitteopereeritava või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on saanud kaks või enam varasemat süsteemravi liini, sh vähemalt üks neist kaugelearenenud haiguse vastuSwixx Biopharma OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1547KTH 1547
1548Neuromuskulaarne ultraheli (NMUH)Eesti Kliinilise Neurofüsioloogia Selts, L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1548MTH 1548 
1549Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min) Eesti Füsioterapeutide Liit, Eesti Taastusarstide Selts   
1550Retsidiveerunud või refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi mosunetuzumabiga, 1 mg Eesti Hematoloogide Selts

Lisaandmed 1550

Lisaandmed 2 1550

MTH 1550KTH 1550
1551Totsilizumab tsütokiinide vabanemise sündroomi raviks lastel ja täiskasvanutel CAR-T rakuravi ja bispetsiifilise antikeha ravi tüsistusenaEesti Hematoloogide Selts MTH 1551 
1552Meditsiinilise kinnise lasteasutuse teenuse voodipäev (alla 19-aastasele isikule)Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1552  
1553Gestatsioondiabeedi nõustamine (ämmaemand)Eesti Ämmaemandate Ühing   
1554Vastsündinu ja imiku toitmisnõustamineEesti Ämmaemandate Ühing   
1555Vaimse tervise nõustamine perinataalperioodisEesti Ämmaemandate Ühing   
1556Generaliseeritud pustuloosse psoriaasi ravi spesolimabigaEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1556MTH 1556KTH 1556
1557Hulgimüeloomi ravikuur teklistamabigaJohnson & Johnson UAB Eesti filiaal MTH 1557 
1558Toitumisterapeudi individuaalkonsultatsioonEesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon   
1559Spinaalse lihasatroofia (SMA) sõeluuring vastsündinuteleEesti Meditsiinigeneetika Selts  KTH 1559
1560Tsütomegaloviirus- ja adenoviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi tsidofoviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni ÜhingLisaandmed 1560MTH 1560KTH 1560
1561Viirusspetsiifiliste T-lümfotsüütide tootmineEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1562Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine. Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon.Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1563Muutuvkulude jooksev indekseerimine perearstiabi kulumudelisEesti Perearstide Selts   
1564Tööjõukulu arvestamise metoodika ühtlustamine tervishoiusektorisEesti Perearstide Selts   
1565Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1565 KTH 1565
1566Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur. Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal.Eesti Hematoloogide Selts

Lisaandmed 1566

Lisaandmed 2 1566

Lisaandmed 3 1566

MTH 1566KTH 1566
1567Rinna- ja munasarjavähi täppisennetuse tervikteenusEesti Onkoloogide Selts   
1568Perearsti nimistut teenindava täistööajaga kolmanda pereõe rahastamineEesti Perearstide Selts    
1569Perearsti nimistut teenindava täistööajaga abiarsti (üldarsti kvalifikatsioonile vastav, mitte tudeng) rahastamineEesti Perearstide Selts    
1570Esmatasandi piirkondlik kriisikeskusEesti Perearstide Selts    
1571Abiarstinduse tervishoiuteenus perearsti juhendamiselEesti Perearstide Selts    
1572Perearsti rahastusmudeli pearaha perearsti ning perearsti puhkuseagse asendaja tööjõukulu komponendi muutmine praeguselt 147 töötunnilt kuus 168 töötunniksEesti Perearstide Selts    
1573Eriõe vastuvõtt/kaugvastuvõtt esmatasandilEesti Perearstide Selts    
1574Generaliseerunud myasthenia gravis ravi alfaefgartigimoodigaL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Medison Pharma Estonia OÜ MTH 1574KTH 1574
1575Intrakraniaalne elektroentsefalograafia (EEG)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1575MTH 1575KTH 1575
1576Neuroloogi haiglasisene konsultatsioonL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1576  
1577Neuroloogi ambulatoorsed vastuvõtudL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1578Insuldiravi voodipäevL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1578  
1579Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurAstraZeneca Eesti OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1579 
1580Lüsosomaalse happelise lipaasi puudulikkuse ensüümasendusravi alfasebelipaasigaAstraZeneca Eesti OÜ MTH 1580KTH 1580
1581Lapseea algusega hüpofosfataasia ensüümasendusravi alfaasfotaasigaAstraZeneca Eesti OÜ MTH 1581 
1582Ambulatoorse ja statsionaarse neuroloogilise patsiendi esmase raviplaani koostamine või muutmine multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni poolt (meeskonnas vähemalt kolm eriarsti - neuroloogi)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1583Haavandilise koliidi ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuurAbbvie Eesti OÜ   
1584Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing    
1585Loote ultraheliuuring koos haigusriskide hindamisega raseduse esimesel trimestrilEesti Naistearstide Selts   
1586Galsulfaas VI tüüpi mukopolüsahharidoosi pikaajaliseks ensüümasendusraviksBioMarin International Limited  KTH 1586

 

Register 2022. a menetletavate taotluste kohta

2022. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2022. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] tervisekassa.ee

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 8. märts 2022. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts   

1104

Lisa 1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatööEesti Taastusarstide Selts   
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts

Lisaandmed 1353

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 KTH 1353
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1382Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing   
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing   
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing   
1388Eriõe vastuvõttEesti Õdede Liit   
1389Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements)Eesti Kliinilise Toitmise Selts  KTH 1389
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide Selts   
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts  KTH 1401
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts   
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts   
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts   
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts   
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts   
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts   
1417Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravisEesti Onkoteraapia Ühing   
1419Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinisEesti Onkoteraapia Ühing   
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1425  
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1427Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermovirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts  KTH 1428
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
14405q spinaalse lihasatroofia ravi onasemnogeen abeparvovekigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts   
1453Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts  KTH 1453
1455Fiiberendoskoopiline (FEES) neelamisuuring neuroloogiliste haigustega inimestelLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts   
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   

1461

Lisa 1461

Gemtuzumabosogamitsiini kasutamine 1 kuu kuni 18-aastaste laste ravirefraktaarse või retsidiveerunud ägeda müeloidse leukeemia ravisEesti Hematoloogide Selts   
1463Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1471Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1473Geeninõustaja vastuvõttEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1474Taastusravi teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1478Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravisEesti Taastusarstide Selts MTH 1478KTH 1478
1479Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendidEesti Taastusarstide Selts MTH 1479KTH 1479
1480Invasiivkardioloogia teenuste rakendustingimuste muutmineEesti Kardioloogide Selts   
1481Kroonilise migreeni profülaktiline ravi eptinezumabigaL. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts MTH 1481KTH 1481
1482Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadigaEesti Transfusioonmeditsiini Selts, Eesti Anestesioloogide Selts

Lisaandmed 1482

 KTH 1482
1483Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamineEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

Lisaandmed 1483

Lisaandmed 2 1483

MTH 1483KTH 1483
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiinigaEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1484MTH 1484KTH 1484
1485Sakraalne neuromodulatsioon fekaalinkontinentsi ravisTallinna Kirurgide SeltsLisaandmed 1485MTH 1485KTH 1485
1486Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite Selts MTH 1486KTH 1486
1487Süsteemse erütematoosse luupuse (SLE) ravi anifrolumabiga, 4-nädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1487MTH 1487KTH 1487
1488Ravi amivantamabiga, 1 manustamiskordEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1488 
1489Stressinkontinentsi ravi polüakrüülamiid hüdrogeeligaEesti Naistearstide Selts

Lisaandmed 1 1489

Lisaandmed 2 1489

Lisaandmed 3 1489

MTH 1489

MTH lisa 1489

KTH 1489
1490Pehmete kudede laserkoagulatsioon operatsioonitoasEesti Lastekirurgide SeltsLisaandmed 1490 KTH 1490
1491Peaajuarterite embolisatsiooni vältimise seadeEesti Kardioloogide Selts MTH 1491KTH 1491
1492GrupiloovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1 1492

Lisaandmed 2 1492

  
1493Individuaalne loovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1 1493

Lisaandmed 2 1493

  
1494Retsidiveerunud või refraktaarse hulgimüeloomi ravi isatuksimabi ja pomalidomiidigaEesti Hematoloogide Selts MTH 1494KTH 1494
1495Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskordEesti Hematoloogide SeltsPatsientide arvamus (ei ole esitatud organisatsiooni kaudu)MTH 1495 
1496Luumetastaaside ravi 223-raadiumigaEesti Radioloogia Ühing, Eesti Uroloogide Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini SeltsLisaandmed 1496 KTH 1496
1497Retsidiveerunud või refraktaarse CMV vireemia ennetav ravi maribaviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni ÜhingLisaandmed 1497MTH 1497KTH 1497
1498Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1498 KTH 1498
1499Pembrolizumab kombinatsioonis lenvatiniibiga kaugelearenenud või retsidiveerunud endomeetriumi kartsinoomi ravis, kellel haigus progresseerub ravi ajal või pärast ravi mis tahes plaatinat sisaldava raviskeemiga ning kellele ei sobi kuratiivne kirurgiline ravi ega kiiritusraviEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide SeltsLisaandmed 1499MTH 1499KTH 1499
1500Pembrolizumab monoteraapiana mikrosatelliitide kõrge ebastabiilsusega (microsatellite instability-high, MSI-H) või valepaardumisreparatsiooni geeni  defektsusega (mismatch repair deficient, dMMR) metastaatilise kolorektaalvähi esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1500 
1501Pembrolizumab kombinatsioonis plaatinat ja fluoropürimidiini sisaldava kemoteraapiaga 
esimese rea ravis lokaalselt kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise söögitoru kartsinoomiga või mao-söögitoru HER2-negatiivse adenokartsinoomiga patsientidel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 10
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1501MTH 1501KTH 1501
1502Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga kõrge riskiga varajase kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi neoadjuvantraviks ja monoteraapiana lõikusjärgses adjuvantraviksEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1502

MTH 1502

MTH lisa 1502

KTH 1502
1503Rinnavähi koe geeniekspressioonanalüüs adjuvantse keemiaravi raviotsuseksEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1503KTH 1503
1504Immuunravi avelumabiga monoteraapiana esmavaliku säilitusraviks paikselt levinud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomiga täiskasvanud patsientidel, kes on progressioonivabad pärast plaatinapõhist keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1504KTH 1504
1505Trastuzumabderukstekaan (T-Dxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt kaks raviliini  HER2-positiivse rinnavähigaEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1505MTH 1505KTH 1505
1506Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga lokaalselt retsidiveerunud mitteresetseeritava
või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi ravis patsientidel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 10 ja kes ei ole saanud eelnevalt kemoteraapiat metastaatilise haiguse raviks
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1506MTH 1506KTH 1506
1507Isiksuse uuring. Kognitiivse funktsiooni uuring.Eesti Lastearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1507 KTH 1507
1508Täiskasvanud patsientide Clostridioides difficile infektsiooni retsidiivide ravi ja ennetamineEesti Infektsioonhaiguste SeltsLisaandmed 1508MTH 1508KTH 1508
1509Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (reumatoidartriit)Eesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1509 KTH 1509
1510Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (anküloseeriv spondüliit)Eesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1510 KTH 1510
1511Bioloogiline ravi kroonilise urtikaaria korralEesti Immunoloogide ja Allergoloogide SeltsLisaandmed 1511 KTH 1511
1512Ühekordne mortsellaator ja mortsellatsioonikott. Ühekordsed põhi- ja lisatroakaarid.Eesti Naistearstide SeltsLisaandmed 1512  
15132. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuurEesti Haigekassa  KTH 1513
1514Alalõualiigese unilateraalne endoproteesEesti Näo-lõualuudekirurgia Selts, Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Ortopeedia Selts

Lisaandmed 1 1514

Lisaandmed 2 1514

 KTH 1514
1515Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga Eesti Haigekassa   
1516Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuurEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1516
1517Soolise ebakõlaga patsiendi arstliku ekspertiisikomisjoni konsiilium (AEK)Eesti Psühhiaatrite Selts   
1518Fenestreeritud ehk avadega ja harulise aordi stentproteesi kasutuselevõtmine (FEVAR ja BEVAR)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1519AnaalmanomeetriaTallinna Kirurgide Selts   
1520Kõrvalesta kirurgiline rekonstruktsioon mikrootia korralEesti Haigekassa   
1521Embrüote siirdamiseelne geneetiline analüüs ehk embrüodiagnostikaEesti Haigekassa   

Register 2021. a menetletavate taotluste kohta

2021. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2021. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] tervisekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 12. märts 2021. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link

Taotluse nimetus

Taotluse esitaja

Lisaandmed

Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)

Kulutõhususe hinnang (KTH)

1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1099
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts      
1125 Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö Eesti Taastusarstide Selts      
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1151
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts      
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220 Sõeluuringu koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts      
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts      
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts      
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts      
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts      
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts      
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts      
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing      
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing      
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing      
1325 Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine  Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Selts Lisaandmed 1325 MTH 1325 KTH 1325
1335 Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimine Eesti Onkoteraapia Ühing      
1353 Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikord Eesti Gastroenteroloogide Selts     KTH 1353
1362 Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade) Eesti Silmakirurgide Selts      
1366 Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1366    
1381 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts     KTH 1381
1382 Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemi Eesti Onkoteraapia Ühing      
1383 Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanutele Eesti Onkoteraapia Ühing      
1387 Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumab Eesti Onkoteraapia Ühing      
1388 Eriõe vastuvõtt Eesti Õdede Liit      
1389 Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements) Eesti Kliinilise Toitmise Selts

Lisaandmed 1389

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  KTH 1389
1394 Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur) Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts     KTH 1394
1397 Silma standardproteesi sobitamine Eesti Oftalmoloogide Selts      
1399 Pisarapunkti ja pisarakanali sulgurid Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1399 MTH 1399 KTH 1399
1400 Silma eesmise segmendi topograafiline uuring Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1400 MTH 1400 KTH 1400
1401 Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuur Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts     KTH 1401
1402 Silma siserõhu mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1402 KTH 1402
1404 Raviotstarbeline pehme kontaktlääts Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1404  
1405 Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT) Eesti Radioloogia Ühing      

1406

lisa 1406

Virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia Eesti Kopsuarstide Selts

Lisaandmed 1 1406

Lisaandmed 2 1406

Lisaandmed 3 1406

  KTH 1406

1407

Silmasisene ranibizumabi süst enneaegsus retinopaatia raviks Eesti Oftalmoloogide Selts     KTH 1407
1408 Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioon Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1408

MTH lisa 1408

KTH 1408
1409 Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäev Eesti Hematoloogide Selts      
1410 Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1410

MTH lisa 1410

KTH 1410
1412 Silma eesmise segmendi struktuuri uuringud Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1412 KTH 1412
1413 Nägemistaju testid Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1413 KTH 1413
1415 Pahhümeetria Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1415

MTH lisa 1415

KTH 1415
1416 Pembrolizumab monoteraapiana või kombinatsioonis plaatinat ja 5-fluorouratsiili (5-FU) sisaldava
kemoteraapiaga näidustatud esimese rea ravina metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja
kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) raviks
täiskasvanutele, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20
Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1416
1417 Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravis Eesti Onkoteraapia Ühing      
1419 Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinis Eesti Onkoteraapia Ühing      
1420 Immuunravi atesolizumabiga PD-L1 positiivse (≥5%) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea valikus, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi   Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1420
1421 Immuunravi pembrolizumabiga kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea ravis, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi ja kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 kombineeritud positiivse skooriga (combined positive score, CPS) ≥ 10 Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1421
1424 Daratumumabi kombinatsioon bortesomiibi, talidomiidi ja deksametasooniga induktsioon- ja konsolideerimisfaasis hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kellele on näidustatud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine Eesti Hematoloogide Selts      
1425 Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiaga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1425   KTH 1425
1426 Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ) Eesti Hematoloogide Selts      
1427 Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermoviriga Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing      
1428 Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korral Eesti Nefroloogide Selts      
1429 Logopeediliste teenuste kaasajastamine Eesti Logopeedide Ühing      
1430 Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravis Eesti Anestesioloogide Selts      
1437 Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemi Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1439 Konsiilium või ekspertkomisjoni hinnang dermatoveneroloogia erialal. Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1439   KTH 1439
1440 5q spinaalse lihasatroofia ravi onasemnogeen abeparvovekiga Eesti Lasteneuroloogide Selts Lisaandmed 1440 MTH 1440 KTH 1440
1441 Asendiravi (Epley ja Semonti manööver, BBQ pööre jt) Eesti Audioloogia Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts      
1442 Asenditestide sooritamine (Dix Hallpike ja Roll testid) Eesti Audioloogia Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts      
1443 PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 klooniga Eesti Patoloogide Selts   MTH 1443 KTH 1443
1444 NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testiga Eesti Patoloogide Selts   MTH 1444 KTH 1444
1445 Lokaalne põiesisene ravi GAG kihi kahjustusega seotud interstitsiaalse tsüstiidi/kusepõie valusündroomi ja kiirgustsüstiidi korral Eesti Uroloogide Selts

Lisaandmed 1445

Lisaandmed 2 1445

MTH 1445 KTH 1445
1446 pH-meetria Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing Lisaandmed 1446

MTH 1446

MTH lisa 1446

KTH 1446
1447 Negatiivse rõhuga kinnine süsteem  (vaakumteraapia - VAC-süsteem) Eesti Ortopeedia Selts

Lisaandmed 1447

Lisaandmed 2 1447

Lisaandmed 3 1447

  KTH 1447
1448 Gemtuzumabosogamitsiini (GO) kombinatsioon ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuriga Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1448 KTH 1448
1449 Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur - obinutuzumab lisamine tervishoiuteenuskoodi Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1449 MTH 1449 KTH 1449
1450 Kvantitatiivne sensoorne testimine (KST) peenkiuneuropaatia diagnoosimiseks Eesti Kliinilise Neurofüsioloogia Selts, L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts Lisaandmed 1450 MTH 1450 KTH 1450
1451 HER2 geeni amplifikatsooni määramine SISH meetodil kasutades Roche Ventana INFORM HER2 Dual ISH DNA sondikokteili Eesti Patoloogide Selts Lisaandmed 1451 MTH 1451 KTH 1451
1452 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1452   KTH 1452
1453 Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1453

MTH 1453

MTH 1453 2

KTH 1453
1454 Mõõduka ja raske atoopilise dermatiidi ravi JAK-inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuur Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1454

MTH 1454

MTH 1454 lisa

KTH 1454
1455 Fiiberendoskoopiline (FEES) neelamisuuring neuroloogiliste haigustega inimestel Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1456 Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 klooniga Eesti Patoloogide Selts   MTH 1456 KTH 1456
1457 Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine  Eesti Patoloogide Selts   MTH 1457 KTH 1457
1458 B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeliga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1458 MTH 1458 KTH 1458
1459 Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeliga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1459 MTH 1459 KTH 1459
1460 Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine
Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon
Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing Lisaandmed 1460 MTH 1460 KTH 1460

1461

1461 lisa

Gemtuzumabosogamitsiini kasutamine 1 kuu kuni 18-aastaste laste ravirefraktaarse või retsidiveerunud ägeda müeloidse leukeemia ravis Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1461 KTH 1461
1462 Atesolizumab kombinatsioonis bevatsizumabiga mitteresetseeritava maksarakulise vähi ravis Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1462 MTH 1462 KTH 1462
1463 Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1463 KTH 1463
1464 Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia 4-nädalane ravikuur) Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1464

MTH lisa 1464

KTH 1464
1466 Verekomponentide hinnakalkulatsiooni malaaria tekitaja vastaste antikehade määramise arvestamine Eesti Transfusioonmeditsiini Selts      
1467 Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskord Eesti Psühhiaatrite Selts Lisaandmed 1467 MTH 1467 KTH 1467
1468 Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS)) Eesti Psühhiaatrite Selts Lisaandmed 1468 MTH 1468 KTH 1468
1469 Vaimse tervise õe vastuvõtt alla 19. a isikule Eesti Psühhiaatrite Selts     KTH 1469
1470 Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur- ravimi eribuliin lisamine komplekshinda mitteopereeritavate pehmekoe sarkoomide raviks täiskasvanud patsientidel kes on saanud varem antratsükliini sisaldavat ravi Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1470  
1471 Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1471 KTH 1471
1472 Asatsitidiin ägeda müeloidse leukeemia ravis juhtudel, kui intensiivne keemiaravi pole rakendatav Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1472   KTH 1472
1473 Geeninõustaja vastuvõtt Eesti Meditsiinigeneetika Selts      
1474 Taastusravi teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1475 Rütmivalvur (naha alla implanteeritav rütmihäireid salvestav seade - loop-recorder) Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1475
1476 Hapnikutarbimise võime kompleksuuring (HK kood 6333) Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon      
1477 Lastekardioloogia ehhokardiograafia valvering Eesti Kardioloogide Selts      
1478 Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravis Eesti Taastusarstide Selts   MTH 1478  
1479 Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendid Eesti Taastusarstide Selts   MTH 1479  

Register 2020. a menetletavate taotluste kohta

2020. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2020. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. 

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan.
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid.

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 6. märts 2020. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link

Taotluse nimi

Taotluse esitaja

Lisaandmed

Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)

Kulutõhususe hinnang (KTH)

775 Endovaskulaarne ultraheli Eesti Kardioloogide Selts      
776 Fraktsioneeritud voolureserv Eesti Kardioloogide Selts      
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll Eesti Kardioloogide Selts      
1061 Polüsomnograafia Eesti Unemeditsiini Selts      
1094 LDL-aferees Eesti Kardioloogide Selts      
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts      

1104

1104 lisa

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts

Lisaandmed 1104

1. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

2. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

   
1116 Robotmagnetnavigatsioon Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1116
1118 Rotablaator Eesti Kardioloogide Selts      
1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur Eesti Kardioloogide Selts      
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc) Eesti Kardioloogide Selts      
1121 Septaalharu alkoholablatsioon Eesti Kardioloogide Selts      
1125 Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö Eesti Taastusarstide Selts      
1138 Galaktoseemia sõeluuring Eesti Meditsiinigeneetika Selts Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus    
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts      
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1215 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega Eesti Onkoloogide Selts      
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220 Sõeluuringu koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts      
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing      
1247 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulu Eesti Haigekassa      
1250 Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1254 EMO ja valmisolek Eesti Haigekassa      
1256 Majutuse voodipäev Eesti Haigekassa      
1260 Isoleeritud patsiendi käsitlus Eesti Haigekassa      
1267 Lastearsti ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts      
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts      
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts      
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts      
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts      
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts      
1294 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel  Eesti Lastearstide Selts      
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts      
1306 Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts Lisaandmed 1306 MTH 1306 KTH 1306
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1308 Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512 Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing      
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing      
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing      
1325 Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine  Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Selts   3D printimise tõenduse ülevaade KTH 1325
1332 Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus; Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmine MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Näo- ja Lõualuu kirurgide Selts      
1333 Naerugaasiga sedatsioon hambaravis Eesti Hambaarstide Liit      
1334 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi brigatiniib (Alunbrig) lisamine komplekshinda Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1334 KTH 1334
1343 Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral Eesti Kopsuarstide Selts     KTH 1343
1353 Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikord Eesti Gastroenteroloogide Selts

Lisaandmed 1353

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  2019 täiendatud KTH 1353
1362 Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade) Eesti Silmakirurgide Selts      
1366 Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1366 MTH 1366 2019 täiendatud KTH 1366
1376 Mitraalklapi perkutaanne plastika Eesti Kardioloogide Selts      
1377 Telemeetriline EKG monitooring Eesti Kardioloogide Selts      
1381 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1381   KTH 1381
1382 Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemi Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1382 KTH 1382
1383 Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanutele Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1383 KTH 1383
1384 Endoskoopiline kolangioskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   MTH 1384 KTH 1384
1385 Endoskoopiline submukoosne dissektsioon Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing Lisaandmed 1385 MTH 1385 KTH 1385
1386 Ravikombinatsioon pembrolizumab+aksitiniib Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1386

MTH lisa 1386

KTH 1386
1387 Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumab Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1387

MTH lisa 1387

KTH 1387
1388 Eriõe vastuvõtt Eesti Õdede Liit

Lisaandmed 1388

Lisaandmed lisa 1 1388

Lisaandmed lisa 2 1388

Lisaandmed lisa 3 1388

   
1389 Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements) Eesti Kliinilise Toitmise Selts

Lisaandmed 1389

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

MTH 1389 KTH 1389
1390 Autoimmuunse pulmonaalse alveolaarse proteinoosi bioloogiline ravi anti_CD20-ga, 6-kuuline ravikuur Eesti Kopsuarstide Selts Lisaandmed 1390 MTH 1390 KTH 1390
1391 PET uuring FDG-ga, PET lisauuring FDG-ga Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts, L.Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  

MTH 1391

MTH lisa 1391

KTH 1391
1392 Peptiidretseptor-radionukleiidravi (1 raviprotseduur) Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Endokrinoloogia Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nuleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1392 MTH 1392 KTH 1392
1393 PET uuring PSMA-ga; PET lisauuring FDG-ga nimetuse muutmine Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts Lisaandmed 1393 MTH 1393 KTH 1393
1394 Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur) Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts Lisaandmed 1394 MTH 1394 KTH 1394
1395 Kasvaja molekulaarne profileerimine raviperspektiivsel patsiendil Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

Lisaandmed (I osa) 1395; Lisaandmed (II osa) 1395 ; Lisaandmed (III osa) 1395; Lisaandmed (IV osa) 1395

   
1396 Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, 300 mg Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts Lisaandmed 1396 MTH 1396 KTH 1396
1397 Silma standardproteesi sobitamine Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1397    
1398 Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur inotuzumabosogamitsiiniga, üks ravipäev Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1398 MTH 1398 KTH 1398
1399 Pisarapunkti ja pisarakanali sulgurid Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1399 MTH 1399  
1400 Silma eesmise segmendi topograafiline uuring Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1400 MTH 1400  
1401 Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuur Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts Lisaandmed 1401

MTH 1401

MTH lisa 1401

KTH 1401
1402 Silma siserõhu mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1402  
1403 Ekstrakorporaalne membraanoksügenisatsiooni (ECMO) aparaat Eesti Anestesioloogide Selts     KTH 1403
1404 Raviotstarbeline pehme kontaktlääts Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1404  
1405 Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT) Eesti Radioloogide Ühing Lisaandmed 1405 MTH 1405 KTH 1405
1406 Virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia Eesti Kopsuarstide Selts Lisaandmed 1406 MTH 1406 KTH 1406
1407 Silmasisene ranibizumabi süst enneaegsus retinopaatia raviks Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1407 MTH 1407 KTH 1407
1408 Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioon Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1408

MTH lisa 1408

 
1409 Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäev Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1409 MTH 1409 KTH 1409
1410 Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1410

MTH lisa 1410

 
1411 Bioloogiline ravi interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva IL-4 retseptori α-ahela vastase antikehaga 2. tüüpi põletikuga astma korral, 4-nädalane ravikuur Eesti Kopsuarstide Selts Lisaandmed 1411 MTH 1411 KTH 1411
1412 Silma eesmise segmendi struktuuri uuringud Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1412  
1413 Nägemistaju testid Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1413  
1414 Hemostaatilise pulbri kasutamine endoskoopial Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing     KTH 1414
1415 Pahhümeetria Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1415

MTH lisa 1415

 
1416 Pembrolizumab monoteraapiana või kombinatsioonis plaatinat ja 5-fluorouratsiili (5-FU) sisaldava
kemoteraapiaga näidustatud esimese rea ravina metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja
kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) raviks
täiskasvanutele, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20
Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1416 MTH 1416 KTH 1416
1417 Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravis Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1417

MTH 1417

MTH lisa 1417

KTH 1417
1418 Adjuvantravi trastuzumabemtansiiniga HER2-positiivse II-III staadiumi patsiendil, kel on jääktuumor rinnanäärmes ja/või lümfisõlmedes pärast neoadjuvantravi taksaani ja HER2-sihtmärkraviga (trastuzumabi või pertuzumabi ja trastuzumabi kombinatsiooniga) Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1418

MTH 1418

MTH lisa 1418

KTH 1418
1419 Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinis Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1419 MTH 1419 KTH 1419
1420 Immuunravi atesolizumabiga PD-L1 positiivse (≥5%) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea valikus, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi   Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1420

MTH 1420

MTH lisa 1420

KTH 1420
1421 Immuunravi pembrolizumabiga kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea ravis, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi ja kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 kombineeritud positiivse skooriga (combined positive score, CPS) ≥ 10 Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1421

MTH 1421

MTH lisa 1421

KTH 1421
1422 Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur; Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1422
1423 T-rakklümfoomi kemoimmunoteraapia, 1 ravikuur Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1423 MTH 1423

KTH 1423

1424 Daratumumabi kombinatsioon bortesomiibi, talidomiidi ja deksametasooniga induktsioon- ja konsolideerimisfaasis hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kellele on näidustatud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1424 KTH 1424
1425 Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiaga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1425 MTH 1425 KTH 1425
1426 Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ) Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1426 KTH 1426
1427 Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermoviriga Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   MTH 1427 KTH 1427
1428 Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korral Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1428 KTH 1428
1429 Logopeediliste teenuste kaasajastamine Eesti Logopeedide Ühing      
1430 Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravis Eesti Anestesioloogide Selts Lisaandmed 1430   KTH 1430
1431 Uroloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1433 Kaugvastuvõtt eriarstiabis Eesti Haigekassa      
1434 Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur Eesti Onkoteraapia Ühing

Lisaandmed 1434

1. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

2. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  KTH 1434
1435 Alfa-mannosidoosi (edaspidi AM) ravi alfavelmanaasiga, üks viaal 10 mg Eesti Meditsiinigeneetika Selts   MTH 1435 KTH 1435
1436 Cunninghami paneel (spetsiifiliste antikehade määramiseks) Eesti Haigekassa   MTH 1436  
1437 Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemi Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1438 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur Eesti Haigekassa      

 

 

 

 

Register 2019. a menetletavate taotluste kohta

2019. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2019. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord". 

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 8. märts 2019. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)
775Endovaskulaarne ultraheliEesti Kardioloogide Selts   
776Fraktsioneeritud voolureservEesti Kardioloogide Selts   
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll Eesti Kardioloogide Selts   
1061PolüsomnograafiaEesti Unemeditsiini Selts  KTH_1061
1073Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri hinna tõstmineEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1073
1087Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga
tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit);
Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse
planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts   
1094LDL-afereesEesti Kardioloogide Selts   
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1099 KTH 1099
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1116RobotmagnetnavigatsioonEesti Kardioloogide Selts  KTH 1116
1118RotablaatorEesti Kardioloogide Selts   
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduurEesti Kardioloogide Seltslisaandmed 1119 KTH 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)Eesti Kardioloogide Selts   
1121Septaalharu alkoholablatsioonEesti Kardioloogide Selts   
1130Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh ESBL, CRE) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftasidiim/avibaktaamiga.Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts  KTH 1130
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisEesti Haiglaapteekrite Selts   
1138Galaktoseemia sõeluuringEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1141
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1151
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltslisaandmed_1190  
1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verestEesti Naistearstide Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1210Ravikuur nivolumabiga, 10 mgEesti Hematoloogide Selts  KTH_1210
1215Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitegaEesti Onkoloogide Selts  KTH 1215
1217Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapiaEesti Onkoloogide Selts  KTH_1217
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1232Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1233Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts  KTH 1233
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1246
1250Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1254EMO ja valmisolekEesti Haigekassa   
1256Majutuse voodipäevEesti Haigekassa   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa  KTH_1260
1267Lastearsti ambulatoorne vastuvõttEesti Lastearstide Selts   
1271Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts  KTH 1271
1272Teledermatoskoopia esmatasandilEesti Perearstide Selts   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
1280Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuurEesti Hematoloogide Selts  KTH_1280
1283Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts  KTH_1283
1284Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts  KTH_1284
1289Uue ravimi – atesolizumab monoteraapia, lisamine kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi ravis patsientidele, kes on eelnevalt saanud keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing   
1291Immuunravi (PD-L1-inhibiitorid) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi ravisEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1291
1293Kaugelearenenud või retsidiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabigaEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1293
12941. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemiselEesti Lastearstide Selts   
1295Sclerosis multiplex’i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline
ravikuur
Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH_1295
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts  KTH_1302
1306Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1308Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512Eesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1310Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State
Examination) esmatasandil
Eesti Haigekassa   
1311Riskirühmade gripivastane vaktsineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1322Logopeediline uuring Eesti Logopeedide Ühing  KTH_1322
1323Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigusEesti Kliiniliste Logopeedide Selts  KTH_1323
1325Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Seltslisaandmed_1325 KTH_1325
1326Munarakkude hankimine ja külmutamine ning külmsäilitamine 12 kuu jooksulEesti Naistearstide Selts MTH 1326KTH 1326
1327Intrauteriinne inseminatsioon (IUI)Eesti Naistearstide Selts MTH 1327KTH 1327
1328Seemnerakkude hankimine ja külmutamine Eesti Naistearstide Selts MTH 1328KTH 1328
1329EmboliprotektsiooniseadeEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1329KTH_1329
1330Endovaskulaarne trombektoomia ja/või endarterektoomia seadeEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1330KTH_1330
1331Endovaskulaarne litotripsia balloonEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1331KTH_1331
1332Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus; Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmineMTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Näo- ja Lõualuu kirurgide Seltslisaandmed_1332  
1333Naerugaasiga sedatsioon hambaravisEesti Hambaarstide Liitlisaandmed_1333

1333_MTH_1

1333_MTH_2

KTH 1333
1334Kopsukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi brigatiniib (Alunbrig) lisamine komplekshindaEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1334  
1335Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimineEesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1335

Lisa 1

Lisa 2

1335_MTH_1

1335_MTH_2

KTH_1335
1336Uue raviskeemi lisamine
kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi: pembrolizumab kombinatsioonis pemetrekseedi ja plaatinat sisaldava kemoteraapiaga metastaatilise mitte-lamerakk mitteväikerakk-kopsuvähi (ingl k non-small cell lung cancer, NSCLC) esimese rea raviks täiskasvanutele, kellel ei esine EGFR- ega ALK-positiivseid kasvaja mutatsioone
Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1336 
1337Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamineEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts lisaandmed_1337 KTH_1337
1338Lokaalselt levinud kopsukasvaja ravi durvalumabigaEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts MTH 1338KTH_1338
1339Kõrva kuulmisluukese endoprotees 2853LEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts lisaandmed_1339 KTH_1339
1340Vedelikul baseeruv günekotsütoloogiline uuring (1 klaas)Eesti Patoloogide Seltslisaandmed_1340MTH_1340KTH_1340
1341Psühhiaatriliste tervishoiuteenuste 7601 ja 7603 hindade kaasajastamineEesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, Eesti Psühhiaatrite Selts  KTH_1341
1342Surnud doonori pankrease käitlus (sh eemaldamine); pankrease  siirdamine; pankrease siirdamise järgne ravimikomplektEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühinglisaandmed_1342MTH_1342KTH_1342
1343Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korralEesti Kopsuarstide Seltslisaandmed_1343

MTH 1343

MTH 1343 lisa

KTH_1343
1344Pemfiguse ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuurEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltslisaandmed_1344MTH 1344KTH_1344
1346Botulismitoksiinravi manustamine kroonilise migreeni raviksEesti Peavalu Seltslisaandmed_1346

MTH 1346

MTH 1346 lisa

KTH_1346
1347Teenuste 221R ja 224R muutmineEesti Reumatoloogia Seltslisaandmed_1347MTH 1347KTH_1347
1348Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioonEesti Reumatoloogia Seltslisaandmed_1348 KTH_1348
1349Mitte- Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuurEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1349 KTH_1349
1350KNS lümfoomi immunokemoteraapia ravikuurEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_13501350_MTHKTH_1350
1351Liikvorirõhu mõõtmine lumbaalpunktsioonilLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1351

lisaandmed 1351

lisaandmed 1351

 KTH_1351
1352Perekooli grupiteenusMTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Seltslisaandmed_1353 KTH_1353
1354Retsidiveerunud rituksimabile refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabigaEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1354MTH_1354KTH_1354
1355Valuarsti esmane vastuvõtt; Valuarsti korduv vastuvõttMTÜ Eesti Valu Seltslisaandmed_1355 KTH_1355
1356Ravi-diagnostiline blokaad Rötgen (Rö) või Ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks. Kuni 4 esimest blokaadiMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1356

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

MTH_1356KTH_1356
1357Ravi-diagnostiline blokaad Rötgen (Rö) või Ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks – iga järgmine blokaadMTÜ Eesti Valu Seltslisaandmed_1357 KTH_1357
1358Sensoorsete närvide, närvi põimikute ja ganglionide radiosageduslik ablatsioon (RFA) – kaks esimest ablatsiooniMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1358

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

MTH_1358KTH_1358
1359Sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüoablatsioon (KRÜO) – esimene ablatsiooniMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1359

Lisa 1

Lisa 2

MTH 1359KTH_1359
1360Iga järgnev sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüo (KRÜO)  või Radiosageduslik ablatsioon ( RFA)– üks ablatsioon.MTÜ Eesti Valu Seltslisaandmed_1360 KTH_1360
1361Epiduraalne steroididi manustamine UH või Rö kontrolligaMTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1361

Lisa 1

Lisa 2 

Lisa 3

MTH 1361KTH 1361
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts

lisaandmed_1362

lisaandmed 1362

1362_MTH

1362_MTH_1

KTH_1362
1363Mõõduka kuni raske ägenemisega haavandilise koliidi ravi tofatsitiniibiga juhul kui ravivastus tavapärasele ravile või bioloogilisele ravimile on olnud ebapiisav, kadunud või kes nimetatud raviviise ei taluEesti Gastroenteroloogide Seltslisaandmed_1363

MTH 1363

MTH 1363 lisa

KTH_1363
1364Pea impulsi test video meetodil (in. k video head impulse test)Eesti Audioloogia Seltslisaandmed_1364MTH_1364KTH_1364
1365Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing  KTH_1365
1366Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing MTH_1366KTH_1366
1367Pertuzumab kombinatsioonis trastuzumabi ja keemiaraviga HER2-positiivse varase rinnavähi adjuvantravis (peale operatsiooni)Eesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1367MTH_1367KTH_1367
1368Diagnostiline immuniseerimineEesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

lisaandmed_1368

lisaandmed2 1368

1368_MTH

1368_MTH_lisa

KTH_1368
1369Asatsitidiin ägeda müeloidse leukeemia ravis juhtudel, kui intensiivne keemiaravi pole rakendatavEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1369MTH 1369KTH_1369
1370Ravimkaetud stentEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1370KTH_1370
1371Eritüüpi kallid nitinolstendid: unearteri stent, Supera jtEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1371KTH_1371
1372Perifeerne stentproteesEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1372KTH_1372
1373Ravimkaetud balloonidEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1373KTH_1373
1374Lõikavad balloonidEesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts MTH_1374KTH_1374
1375Kapillaroskoopia uuringEesti Reumatoloogia Seltslisaandmed_1375

1375_MTH

1375_MTH_1

KTH_1375
1376Mitraalklapi perkutaanne plastikaEesti Kardioloogide Selts MTH 1376KTH 1376
1377Telemeetriline EKG monitooringEesti Kardioloogide Seltslisaandmed 1377 KTH 1377
1378Laparoskoopiline sakrokolpopeksia ja lateraalne suspensioonEesti Naistearstide Seltslisaandmed 1378MTH 1378KTH 1378
1379Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesigaEesti Haigekassa  KTH 1379
1380

Teenuste

kood 7034 – kodune respiraatorravi,

kood 7046 – ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele

kood 7035 – aspiraatori kodukasutus

hinna ja rakendustingimuste  kaasajastamine

Eesti Haigekassa   

Register 2018. a menetletavate taotluste kohta

2018. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2018. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 133 ettepanekut, mille loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord". 

 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute tööplaan

 • 2018. aasta haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 16. aprillini 2018. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Eesti Puuetega Inimeste Koda - arvamus

Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ - arvamus

Taotluse nr ja link Taotluse nimetus Taotluse esitaja Lisaandmed Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)  Kulutõhususe hinnang (KTH)
775 Endovaskulaarne ultraheli Eesti Kardioloogide Selts   MTH 775 KTH 775
776 Fraktsioneeritud voolureserv Eesti Kardioloogide Selts   MTH 776 KTH 776
784 Patogeenide inaktivatsioon plasmas Eesti Transfusioonmeditsiini Selts   MTH 784 KTH 784
785 Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis Eesti Transfusioonmeditsiini Selts   MTH 785 KTH 785
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll  Eesti Kardioloogide Selts   MTH 855 KTH 855
974 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 974 KTH 974
1053 Autoloogse rasvkoe siirdamine Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts lisaandmed_1053 MTH 1053 KTH 1053
1061 Polüsomnograafia Eesti Unemeditsiini Selts lisaandmed_1061   KTH 1061
1087 Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga
tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit);
Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse
planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal.
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts     KTH 1087
1094 LDL-aferees Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1094 KTH 1094
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1099
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts   MTH 1104 KTH 1104
1116 Robotmagnetnavigatsioon Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1116 KTH 1116
1118 Rotablaator Eesti Kardioloogide Selts   MTH_1118 KTH 1118
1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1119 KTH 1119
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc) Eesti Kardioloogide Selts   MTH_1120 KTH 1120
1121 Septaalharu alkoholablatsioon Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1121 KTH 1121
1125 Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö Eesti Taastusarstide Selts   MTH 1125 KTH 1125
1130 Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh ESBL, CRE) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftasidiim/avibaktaamiga. Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts   MTH 1130 KTH 1130
1131 Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts     KTH 1131
1136 Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis Eesti Haiglaapteekrite Selts   MTH 1136 KTH 1136
1138 Galaktoseemia sõeluuring Eesti Meditsiinigeneetika Selts   MTH 1138 KTH 1138
1141 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel) Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1141
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1151 KTH 1151
1158 Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mg Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1158, lisa KTH 1158
1160 Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1160 KTH 1160
1163 Lümfiteraapia Eesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Selts, Põhja Eesti Vähihaigete Ühendus     KTH 1163
1166 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1166 KTH 1166
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1184 Transporditeenuste ülevaatamine Eesti Haigekassa     KTH 1184
1185 Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine Eesti Haigekassa Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus    
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   MTH 1190 KTH 1190
1192 Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi Eesti Kliinilise Toitmise Selts     KTH 1192
1195 Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest Eesti Naistearstide Selts lisaandmed_1195 MTH 1195 KTH 1195
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH 1197
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH 1198
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH 1199
1202 Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamine Eesti Haigekassa      
1209 Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mg Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1209

MTH 1209, lisa

KTH 1209
1210 Ravikuur nivolumabiga, 10 mg Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1210 MTH 1210 KTH 1210
1211 Ravikuur daratumumabiga, 100 mg Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1211 KTH 1211
1213 Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065 Eesti Transfusioonmeditsiini Selts     KTH 1213
1215 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega Eesti Onkoloogide Selts     KTH 1215
1217 Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia Eesti Onkoloogide Selts   MTH 1217, lisa KTH 1217
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220  
Sõeluuringu koloskoopia
Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1221
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1225 Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi
Eesti Haigekassa      
1229 Hambaproteeside piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1231 Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1231 KTH 1231
1232 Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1232 KTH 1232
1233 Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts     KTH 1233
1240  
Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviks
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1240
1241 Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviks Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1241
1242 Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravidele Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1242 MTH 1242 KTH 1242
1243 Neelamishäire MSA sõeltest Eesti Logopeedide Ühing  lisaandmed_1243 MTH 1243 KTH 1243
1244 Neelamishäire GUSS-sõeltest Eesti Logopeedide Ühing  lisaandmed_1244 MTH 1244 KTH 1244
1245 Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüs Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1245 KTH 1245
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1246 KTH 1246
1247 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulu Eesti Haigekassa      
1248 Üldkulude ülevaatamine Eesti Haigekassa      
1249 Sarvkesta sildamine riboflaviiniga Eesti Oftalmoloogide Selts      
1250 Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1251 Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste operatsioonide piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1252 Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1254 EMO ja valmisolek Eesti Haigekassa      
1255 Lümfiteraapia Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit     KTH 1255
1256 Majutuse voodipäev Eesti Haigekassa      
1260 Isoleeritud patsiendi käsitlus Eesti Haigekassa     KTH 1260
1262 Logopeedilise konsultatsiooni kaugteenus Eesti Logopeedide Ühing 

lisaandmed_1262

lisaandmed2_1262

 

MTH 1262 KTH 1262
1263 Logopeedilise teraapia kaugteenus Eesti Logopeedide Ühing 

lisaandmed_1263

lisaandmed2_1263

MTH 1263,lisa KTH 1263
1264 Alalõualiigese totaalne endoprotees Eesti Näo-lõualuukirurgia Selts lisaandmed_1264 MTH 1264 KTH 1264
1265 GBS-kiirtest ähvardava või käigusoleva enneaegse sünnituse ja/või enneaegse lootevee puhkemise korral Eesti Perinatoloogia Selts lisaandmed_1265 MTH 1265 KTH 1265
1266 Luuüdi transplantatsiooni järgne patsientide vaktsineerimine Eesti Haigekassa     KTH 1266
1267 Lastearsti ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts   MTH 1267, lisa KTH 1267
1268 PCSK9* monokloonsete antikehade ehk PCSK9 inhibiitorite kasutamine perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientide ravis
(*Subtilisiini ja keksiini sarnase proproteiini konvertaas 9)
Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1268
1269 Multidistsiplinaarse meeskonna (MDM) ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts, Eesti Lasteneuroloogide Selts, Eesti Lastekirurgide Selts, Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts lisaandmed_1269 MTH 1269, lisa KTH 1269
1270 Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annus Eesti Haigekassa     KTH 1270
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts lisaandmed_1271   KTH 1271
1272 Teledermatoskoopia esmatasandil Eesti Perearstide Selts     KTH 1272
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts lisaandmed_1273   KTH 1273
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts lisaandmed_1274    
1275 Haigust modifitseeriv bioloogiline ravi dupilumabiga raske atoopilise dermatiidi korral, 300mg  Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   MTH 1275 KTH 1275
1276 Transkutaanne kapnograafia Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Anestesioloogide Selts lisaandmed_1276 MTH 1276 KTH 1276
1277 Etelkaltsetiid (Parsabiv) 2,5 mg süstelahus Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1277 KTH 1277
1278 Toitumisterapeudi nõustamine tsöliaakia või herpetiformse dermatiidi korral eriarsti suunamisel Eesti Kliinilise Toitmise Selts, Eesti Tsöliaakia Selts

lisaandmed_1278

lisa 2

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

MTH 1278 KTH 1278
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts     KTH 1279
1280 Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuur Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1280
1281 Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini, vorikonasooli või isavukonasooliga, ühe päeva raviannus Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1281 MTH 1281 KTH 1281
1282 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1282 KTH 1282
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1283 KTH 1283
1284 Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1284 MTH 1284 KTH 1284
1285 Kõrgriski neuroblastoomi immuunravi beetadinutuksimabi, isotretinoiidi ja interleukiin-2-ga Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1285

MTH_1285

Lisa

KTH 1285
1286 Doonorrinnapiim 100 ml Eesti Perinatoloogia Selts, Eesti Ämmaemandate Ühing lisaandmed_1286 MTH 1286 KTH 1286
1287 PUVA ravi Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   MTH 1287 KTH 1287
1288 Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud kaugkonsultatsioon tervise infosüsteemi (edaspidi TIS) vahendusel Eesti Perearstide Selts lisaandmed_1288   KTH 1288
1289 Uue ravimi – atesolizumab monoteraapia, lisamine kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi ravis patsientidele, kes on eelnevalt saanud keemiaravi Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1289 KTH 1289
1290 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur
Ravimi alektiniib (Alecensa) lisamine komplekshinda
Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1290 KTH 1290
1291 Immuunravi (PD-L1-inhibiitorid) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi ravis Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1291 MTH 1291, lisa KTH 1291
1292 Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapia. Kehtivate keemiaravi skeemide uuendus. Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1292 MTH 1292, lisa KTH 1292
1293 Kaugelearenenud või retsidiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabiga Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1293 MTH 1293, lisa KTH 1293
1294 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel  Eesti Lastearstide Selts Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus   KTH 1294
1295 Sclerosis multiplex’i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline
ravikuur
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja
Neurokirurgide Selts
lisaandmed_1295 MTH 1295 KTH 1295
1296 Hiidrakulise arteriidi ravi totsilizumabiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Reumatoloogia Selts   MTH 1296 KTH 1296
1297 2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur Eesti Reumatoloogia Selts     KTH 1297
1298 Inimese fibrinogeen (fibryga), mõõtühik 1 gramm Eesti Anestesioloogide Selts lisaandmed_1298 MTH 1298 KTH 1298
1299 Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarucizumabiga (Praxbind) Eesti Anestesioloogide Selts   MTH 1299, lisa KTH 1299
1300 Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Endokrinoloogia Selts lisaandmed_1300 MTH 1300 KTH 1300
1301 Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, 4-nädalane ravikuur Eesti Kopsuarstide Selts   MTH 1301, lisa KTH 1301
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts   MTH 1302, lisa KTH 1302
1303 Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS)) Eesti Psühhiaatrite Selts lisaandmed_1303 MTH 1303 KTH 1303
1304 Kliinilise logopeedi konsultatsioon
Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine
Eesti Logopeedide Ühing  lisaandmed_1304   KTH 1304
1305 Logopeediline teraapia (kestus 90 min) Eesti Logopeedide Ühing      KTH 1305
1306 Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts lisaandmed_1306 MTH 1306 KTH 1306
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1308 Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512 Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1310 Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State
Examination) esmatasandil
Eesti Haigekassa     KTH 1310
1311 Riskirühmade gripivastane vaktsineerimine Eesti Haigekassa     KTH 1311
1312 Teenuse „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ rakendustingimuste laiendamine Eesti Haigekassa     KTH 1312
1313 Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing     KTH 1313
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1317  
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1318  
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1319  
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1320  
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1321  
1323

Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus     

Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts     KTH 1323
1324 E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel Eesti Haigekassa      

Register 2017. a menetletavate taotluste kohta

2017. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2017. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 113 ettepanekut, mille sisu, lisaandmete ja koostatud hinnangutega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud  ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 28. aprillini 2017. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

27. oktoobril 2017. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul oli tervishoiuteenuste loetelu (TTL) infopunktina ning otsuseid ei langetatud. Seetõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 26. novembriks 2017. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 15. detsembril 2017. a.

Uusi tervishoiuteenuste loetelu muutmise taotlusi ootame endiselt 31. detsembrini.

Eelinfona nende taotluste osas, mida haigekassa nõukogu 15. detsembri otsusega TTL-i ei lisata, kuid taotlejal on soov menetlust jätkata, on võimalik sellest teavitada ja vajadusel ka lisaandmeid esitada kuni 15. jaanuarini 2018. a.

Link tabelile nimega "Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta"

Taotluse nr ja link taotluseleTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)
338Koguöö hingamise polügraafiline uuring Eesti Unemeditsiini Selts MTH 338KTH 338
775Endovaskulaarne ultraheliEesti Kardioloogide Selts  KTH 775

776

Fraktsioneeritud voolureservEesti Kardioloogide Selts  KTH 776

784

Patogeenide inaktivatsioon plasmasEesti Transfusioonmeditsiini Selts  KTH 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadisEesti Transfusioonmeditsiini Selts  KTH 785

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll Eesti Kardioloogide Selts  KTH 855
896Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuurigaEesti Unemeditsiini Selts   
934Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamineEesti Hematoloogide Selts  934 KTH
974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindaEesti Onkoteraapia Ühing  974 KTH
994Statsionaarne hospiitsteenusMTÜ Pallium   
1051Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts  1051 KTH
1053Autoloogse rasvkoe siirdamineEesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts  KTH 1053
1058Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuurEesti Endokrinoloogia Selts  KTH 1058
1059Luumetastaaside ravi 223-raadiumigaEesti Raidoloogia Ühing  KTH 1059
1061PolüsomnograafiaEesti Unemeditsiini Selts  KTH 1061
1063DermatoskoopiaEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltslisaandmed_1063  
1064Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskordEesti Oftalmoloogide Selts  KTH 1064
1070Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314REesti Onkoteraapia Ühing

1070 lisa

lisaandmed_1070

 KTH 1070
1073Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323 R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravisEesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1073
1074Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1074
1087Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajalSA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts  KTH 1087
1091Statsionaarsed taastusravi voodipäevadEesti Taastusarstide SeltsPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1094LDL-afereesEesti Kardioloogide Selts  KTH 1094
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts  KTH 1099
1103Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuurEesti Hematoloogide Selts  KTH 1103
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Seltslisaandmed_1104 KTH 1104
1116RobotmagnetnavigatsioonEesti Kardioloogide Selts  KTH 1116
1118RotablaatorEesti Kardioloogide Selts  KTH 1118
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduurEesti Kardioloogide Selts  KTH 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)Eesti Kardioloogide Selts  KTH 1120
1121Septaalharu alkoholablatsioonEesti Kardioloogide Selts  KTH 1121
1130Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks viaal tseftolosaani/tasobaktaamiEesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts  KTH 1130
1131Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline raviEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts  KTH 1131
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisEesti Haiglaapteekrite Selts  KTH 1136
1138Galaktoseemia sõeluuringEesti Meditsiinigeneetika Seltslisaandmed_1138MTH 1138KTH 1138
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1141
1144Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts  KTH 1144
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1151
1152Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korralEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltslisaandmed_1152 KTH 1152
1154Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.Eesti Oftalmoloogide Selts  KTH 1154
1160Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuurEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1160 KTH 1160
1163LümfiteraapiaEesti Lümfiteraapia Liitlisaandmed_1163 KTH 1163
1166Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1166
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1184Transporditeenuste ülevaatamineEesti Haigekassa   
1185Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts MTÜ   
1192Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivraviEesti Kliinilise Toitmise Seltslisaandmed_1192 KTH 1192
1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest. Teenuse nimetus on edaspidi kasutusel lühendina NIPT (ingl.k. Non-invasive prenatal testing)Eesti Naistearstide Seltslisaandmed_1195 KTH 1195
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltslisaandmed_1197 KTH 1197
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltslisaandmed_1198 KTH 1198
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltslisaandmed_1199 KTH 1199
1200E-konsultatsioon eriarstilt eriarstileEesti Haigekassa   
1201Bioloogiline ravi reslizumab’iga (Cinqaero) raske püsiva eosinofiilse astmaga (RHK 10 kood J45) täiskasvanud patsientidele Eesti Kopsuarstide Selts MTH 1201KTH 1201
1202Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamineEesti Haigekassa   
1203„Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine.Eesti Haigekassa  KTH 1203
1204Reumatoidartriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ning psoriaasi bioloogilise ravi esimese ja teise valiku teenuste ühendamine.Eesti HaigekassaPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1205Söömishäirete päevastatsionaari ravipäevEesti Psühhiaatrite Seltslisaandmed 1205MTH 1205KTH 1205
1206Orofatsiaalne müofunktsionaalne raviEesti Ortodontide Seltslisaandmed_1206MTH 1206KTH 1206
1207Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  KTH 1207
1208N.vaguse stimulatsioon implanteeritava seadmegaL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts MTH 1208KTH 1208
1209Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mgEesti Hematoloogide Seltslisaandmed 1209

MTH 1209

MTH 1209 lisaandmed

KTH 1209
1210Ravikuur nivolumabiga, 10 mgEesti Hematoloogide Seltslisaandmed 1210MTH 1210KTH 1210
1211Ravikuur daratumumabiga, 100 mgEesti Hematoloogide Selts MTH 1211

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1212Diabeetilise retinopaatia sõeluuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1213Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065Eesti Transfusioonmeditsiini Selts  KTH 1213
1214Funktsionaalse sõltumatuse skaala (FIM/FAM) kasutamine intensiivse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise korral.Eesti Taastusarstide Selts    
1215Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitegaEesti Onkoloogide Selts  KTH 1215
1216Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädalEesti Onkoloogide Selts MTH 1216KTH 1216
1217Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapiaEesti Onkoloogide Seltslisaandmed_1217

MTH 1217

MTH 1217 lisaandmed

KTH 1217
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1221 KTH 1221
1222Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus  Eesti Logopeedide Ühing MTH 1222KTH 1222
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1224E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahenduselEesti Haigekassa   
1225Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi
Eesti HaigekassaPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1226Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine.Eesti Haigekassa   
1227Ortodontia teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1228Hambaravi teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1229Hambaproteeside piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1230Rauavaeguse ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500mg (kood 364R) Eesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1230 KTH 1230
1231Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Seltslisaandmed_1231MTH 1231KTH 1231
1232Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Seltslisaandmed_1232MTH 1232KTH 1232
1233Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Seltslisaandmed_1233 KTH  ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1234Digitaalne dermatoskoopiaEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltslisaandmed_1234  
1235Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi planeerimine (SBRT planeerimine); Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi protseduur (SBRT protseduur) Eesti Onkoloogide Seltslisaandmed_1235MTH 1235KTH 1235
1236Intrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine; Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduurEesti Onkoloogide Seltslisaandmed_1236 KTH 1236
12377508 - Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur; 207R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord; 208R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskordEesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts  KTH 1237
1238Tupe sekreedi testid enneaegse lootevee puhkemise kahtluselEesti Perinatoloogia Seltslisaandmed 1238MTH 1238KTH 1238
1239Kofeiinravi enneaegsele vastsündinuleEesti Perinatoloogia Seltslisaandmed 1239 KTH 1239
1240Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviksEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1241Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviksEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1242Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravideleEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1242MTH 1242KTH 1242
1243Neelamishäire MSA sõeltestEesti Logopeedide Ühinglisaandmed_1243MTH 1243KTH 1243
1244Neelamishäire GUSS-sõeltestEesti Logopeedide Ühinglisaandmed_1244MTH 1244KTH 1244
1245Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüsEesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1245MTH 1245KTH 1245
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühinglisaandmed_1246MTH 1246KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1247Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga (TEHIK) liidestumise kuluEesti Haigekassa   
1248Üldkulude ülevaatamineEesti Haigekassa   
1249Sarvkesta sildamine riboflaviinigaEesti Oftalmoloogide Seltslisaandmed_1249 KTH 1249
1250Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1251Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste operatsioonide piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1252Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev; Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassalisaandmed_1253  
1254EMO ja ööpäevaringse valmisoleku teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1255Lümfiteraapia (piirhinna muutmine)Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit  KTH 1255
1256Majutuse voodipäevEest Haigekassa   
1257Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (kapetsitabiin)Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1257KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1258Ravimi fulvestrant lisamine teenusele Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin monoteraapia 4-nädalane ravikuur)Eesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1258

MTH 1258 lisaandmed

KTH 1258
1259E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile (EIAS)Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa  KTH 1260

Register 2016. a menetletavate taotluste kohta

2016. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2016. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille sisu ning lisaandmetega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutestsaab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. 

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 27. aprillini 2016. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

28. oktoobril 2016. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul tervishoiuteenuste loetelu (TTL) osas otsuseid ei langetatud, mistõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 21. novembriks 2016. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 9. detsemberil 2016. a.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Nr.Taotluse nimetusTeenuse liik ja taotluse esitajaLink taotluseleLisaandmedHinnangud_taotlustele
338Koguöö hingamise polügraafiline uuringuus teenus, Eesti Unemeditsiin Seltstaotlus 338lisaandmed 338Kulutõhususe hinnang 338
775Endovaskulaarne ultraheli uus teenus, Eesti Unemeditsiin Seltstaotlus 775lisaandmed 775 Kulutõhususe hinnang 755
776Fraktsioneeritud voolureservuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 776lisaandmed 776Kulutõhususe hinnang 776
784Patogeenide inaktivatsioon plasmasuus teenus, Eesti Transfusioonmeditsiin Seltstaotlus 784 Kulutõhususe hinnang 784
785Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadisuus teenus Eesti Transfusioonmeditsiin Seltstaotlus 785 Kulutõhususe hinnang 785
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontrolluus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 855lisaandmed 855Kulutõhususe hinnang 855
856Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)uus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 856 

Hinnang taotlusele 856

Kulutõhususe hinnang 856

873Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäevuus teenus, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 873lisaandmed 873Kulutõhususe hinnang 873
896Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuurigatingimuste jm muudatused, Eesti Unemeditsiini Seltstaotlus 896lisaandmed 896Kulutõhususe hinnang 896
934Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamineuus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 934lisaandmed 934: lisa 1 / lisa 2

hinnang hinnangu lisa

Kulutõhususe hinnang 934

959Onkoloogilise ravi voodipäevpiirhinna muutmine, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 959 Kulutõhususe hinnang 959
974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindapiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 974lisaandmed 974: lisa 1 lisa 2Kulutõhususe hinnang 974
989Simultaanoperatsioonide rakendustingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Haigekassataotlus 989 Kulutõhususe hinnang 989
994Statsionaarne hospiitsteenusuus teenus, MTÜ Palliumtaotlus 994  
1034Tervishoiuteenuste piirhindade muutminepiirhinna muutmine, Eesti Haiglate Liittaotlus 1034  
1041Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstiletingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1041  
1043Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaataminepiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1043 Kulutõhususe hinnang 1043
1045Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eesttingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1045lisaandmed 1045Kulutõhususe hinnang 1045
1051Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1051lisaandmed 1051Hinnang taotlusele 1051Kulutõhususe hinnang 1051
1053Autoloogse rasvkoe siirdamineuus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1053lisaandmed 1053Hinnang taotlusele 1053Kulutõhususe hinnang 1053
1054Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäevtingimuste jm muudatused,Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1054 Kulutõhususe hinnang 1054
1056Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine: Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI ) on ≥30) ja keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29)tingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1056 Kulutõhususe hinnang 1056
1058Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuuruus teenus,Eesti Endokrinoloogia Seltstaotlus 1058lisaandmed 1058Kulutõhususe hinnang 1058
1059Luumetastaaside ravi 223-raadiumigauus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 1059 Kulutõhususe hinnang 1059
1061Polüsomnograafiapiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Unemeditsiini Seltstaotlus 1061lisaandmed 1061Kulutõhususe hinnang 1061
1063Dermatoskoopiauus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1063lisaandmed 1063Kulutõhususe hinnang 1063
1064Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskordpiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Oftalmoloogide Seltstaotlus 1064 Kulutõhususe hinnang 1064
1065Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järeluus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1065lisaandmed 1065Kulutõhususe hinnang 1065
1066Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapiapiirhinna muutmine, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1066 Kulutõhususe hinnang 1066
1067Kodusünnitusabi teenusuus teenus, Eesti Ämmaemandate Ühingtaotlus 1067 Kulutõhususe hinnang 1067
1068Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormigapiirhinna muutmine, Eesti Psühhiaatrite Seltstaotlus 1068 Kulutõhususe hinnang 1068
1069Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314Rpiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1069 Kulutõhususe hinnang 1069
1070Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314Rpiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1070 Kulutõhususe hinnang 1070
1071Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine - koodide 7415, 7416, 7417 muutminepiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1071lisaandmed 1071Kulutõhususe hinnang 1071
1073Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravispiirhinna muutmine Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1073 Kulutõhususe hinnang 1073
1074Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)piirhinna muutmine,taotlus 1074 Kulutõhususe hinnang 1074
1087Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajaluus teenus, SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Seltstaotlus 1087 Kulutõhususe hinnang 1087
1091Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028tingimuste jm muudatused, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1091lisaandmed 1091Kulutõhususe hinnang 1091
1094LDL-afereesuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1094lisaandmed 1094

Hinnang taotlusele 1094

Kulutõhususe hinnang 1094

1095Loovteraapiauus teenus, Eesti Loovteraapiate Ühingtaotlus 1095lisaandmed 1095Kulutõhususe hinnang 1095
1096Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviksuus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1096 Kulutõhususe hinnang 1096
1097Hamba transplantatsioonuus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1097 Kulutõhususe hinnang 1097
1098Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaatuus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1098lisaandmed 1098Kulutõhususe hinnang 1098
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigauus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1099 Kulutõhususe hinnang 1099
1102Suust mitte-eemaldatav ankurdusapaat (minikruvi)uus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1102 Kulutõhususe hinnang 1102
1103Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuuruus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1103 Hinnang taotlusele 1103hinnangu lisaKulutõhususe hinnang 1103
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiseluus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1104lisaandmed 1104täiendavad lisaandmed 1104Kulutõhususe hinnang 1104
1107Müofunktsionaalne aparaat, traineruus teenus, Eesti Ortodontide Seltstaotlus 1107lisaandmed 1107Kulutõhususe hinnang 1107
1115Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioontingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1115 Kulutõhususe hinnang 1115
1116Robotmagnetnavigatsioonuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1116 Kulutõhususe hinnang 1116
1118Rotablaatoruus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1118lisaandmed 1118

Hinnang taotlusele 1118

Kulutõhususe hinnang 1118

1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduuruus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1119lisaandmed 1119Kulutõhususe hinnang 1119
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)uus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1120lisaandmed 1120

Hinnang taotlusele 1120

Kulutõhususe hinnang 1120

1121Septaalharu alkoholablatsioonuus teenus, Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1121lisaandmed 1121Kulutõhususe hinnang 1120
1123Diabeediga lapse toetamine haridusasutusesuus teenus, Eesti Lastearstide Seltstaotlus 1123lisaandmed 1123Kulutõhususe hinnang 1123
1124Mehaaniline trombi eemaldamine ajuarterist (Ajuarteri trombektoomia)uus teenus, Eesti Radioloogia Ühingtaotlus 1124lisaandmed 1124

Hinnang taotlusele 1124

Kulutõhususe hinnang 1124

1125Taastusravi inter-distsiplinaarne meeskonnatööuus teenus, Eesti Taastusarstide Selts MTÜtaotlus 1125lisaandmed 1125Hinnang taotlusele 1125Kulutõhususe hinnang 1125
1126HIV-kiirtestuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1126lisaandmed 1126

Hinnang taotlusele 1126

ELMÜ tagasiside

1127Transobturatoorne retroluminaalne lingtingimuste muutmine, Eesti Uroloogide Seltstaotlus 1127 Kulutõhususe hinnang 1127
1128Esmatasandi tervisekeskuse teenusuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1128lisaandmed 1128 
1129Tervishoiu- ja sotsiaalabi teenuste vajaduse kontakthindamineuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1129  
1130Gramnegatiivsete resistentsete bakterite (MDR sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftolosaani/tasobaktaami või tseftasidiimi/avibaktaamiga või kolistiini pluss meropeneemiga või fosfomütsiiniga.uus teenus, Eesti Infektsioonhaiguste Seltstaotlus 1130lisaandmed 1130täiendavad lisaandmed 1130Hinnang taotlusele 1130Kulutõhususe hinnang 1130
1131Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravitingimuste jm muudatused, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1131 Kulutõhususe hinnang 1131
1133Bioloogiline ravi α4β7 integriini antagonistiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Gastroenteroloogide Seltstaotlus 1133 Kulutõhususe hinnang 1133
1134Dupuytreni kontraktuuri ravi Clostridium histolyticum’i kollagenaasiga 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltstaotlus 1134lisaandmed 1134Hinnang taotlusele 1134lisa Kulutõhususe hinnang 1134
1135Bioloogiline ravi mepolizumabiga (Nucala®) raske püsiva eosinofiilse astma korral (RHK 10 kood J45).uus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1135lisaandmed 1135Hinnang taotlusele 1135lisa Kulutõhususe hinnang 1135
1136Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegisuus teenus, Eesti Haiglaapteekrite Seltstaotlus 1136lisaandmed 1136

Hinnang taotlusele 1136

Kulutõhususe hinnang 1136

1137EBV/IBV (Endobronchial Valve) Endobronhiaalne klapisüsteem raske kopsuemfüseemi raviksuus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1137lisaandmed 1137Hinnang taotlusele 1137 Kulutõhususe hinnang 1137
1138Galaktoseemia sõeluuringuus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Seltstaotlus 1138lisaandmed 1138Hinnang taotlusele 1138Kulutõhususe hinnang 1138
1139Lastepsühhiaatrilise vaimse tervise meeskonna ambulatoorne vastuvõtt alla 19-aastasele isikule(meeskonnas 2 liiget: vaimse tervise õde ja sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde ja psühholoog)uus teenus, Eesti Psühhiaatrite Seltstaotlus 1139lisaandmed 1139

Hinnang taotlusele 1139

Kulutõhususe hinnang 1139

1140Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuurtingimuste jm muudatused, Eesti Reumatoloogia Seltstaotlus 1140 Kulutõhususe hinnang 1140
1141Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurpiirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühingtaotlus 1141 Kulutõhususe hinnang 1141
1142Tegevusteraapia igapäevases keskkonnasuus teenus, Eesti Tegevusterapeutide Liit MTÜtaotlus 1142lisaandmed 1142Hinnang taotlusele 1142lisa Kulutõhususe hinnang 1142
1143Bioloogiline ravi sekukinumabiga anküloseeriva spondüliidi ja psoriaatilise artropaatia korral, 1 manustamiskorduus teenus, Eesti Reumatoloogia Seltstaotlus 1143lisaandmed 1143Kulutõhususe hinnang 1143
1144Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesigauus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltstaotlus 1144lisaandmed 1144Hinnang taotlusele 1144Kulutõhususe hinnang 1144
1145Bronhoskoopiapiirhinna muutmine, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1145 Kulutõhususe hinnang 1145
1146Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega.uus teenus, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1146 Hinnang taotlusele 1146lisa Kulutõhususe hinnang 1146
1147Süsteemne ravi PD-1 vastase antikehaga (pembrolisumab või nivolumab) mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigetel, kelle sooritusvõime on vähemalt 2 (ECOG skaalal).uus teenus, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1147 Hinnang taotlusele 1147lisa Kulutõhususe hinnang 1147
1148Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsioonigauus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1148lisaandmed 1148Hinnang taotlusele 1148Kulutõhususe hinnang 1148
1149Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine, Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani, Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega, Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendaminepiirhinna muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1149lisaandmed 1149 
1150Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooligauus teenus, Eesti Kopsuarstide Seltstaotlus 1150lisaandmed 1150Hinnang taotlusele 1150 Kulutõhususe hinnang 1150
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326Rpiirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltstaotlus 1151 Hinnang taotlusele 1151lisa Kulutõhususe hinnang 1151
1152Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korraluus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1152 Hinnang taotlusele 1152lisa Kulutõhususe hinnang 1152
1153Bioloogiline ravi sekukinumabiga mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga täiskasvanuteluus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltstaotlus 1153lisaandmed 1153Hinnang taotlusele 1153 Kulutõhususe hinnang 1153
1154Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.uus teenus, Eesti Oftalmoloogide Seltstaotlus 1154lisaandmed 1154

Hinnang taotlusele 1154

Kulutõhususe hinnang 1154

1155Lihasbiopsia võtmine pool-avatud meetodiluus teenus, L.Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltstaotlus 1155lisaandmed 1155

Hinnang taotlusele 1155

Kulutõhususe hinnang 1155

1156Teenused perearsti fondides ja hindade korrigeeriminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1156lisaandmed 1156 
1157Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 ravikuurtingimuste muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1157lisaandmed 1157Kulutõhususe hinnang 1157
1158Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mgtingimuste jm muudatused, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1158lisaandmed 1158Hinnang taotlusele 1158lisa Kulutõhususe hinnang 1158
1159Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuurpiirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1159lisaandmed 1159Hinnang taotlusele 1159 Kulutõhususe hinnang 1159
1160Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuurpiirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 1160lisaandmed 1160Hinnang taotlusele 1160 Kulutõhususe hinnang 1160
1161eVisiit - Kaugkonsultatsioon (ing.keeles remote consultation) (eestis võiks kasutada terminit e-visiit) – on teenus kus konsultatsiooni saaja ja konsultatsiooni andja on füüsiliselt erinevas kohasuus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1161  
1162Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamineuus teenus, Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingtaotlus 1162lisaandmed 1162Hinnang taotlusele 1162 Kulutõhususe hinnang 1162
1163Lümfiteraapiatingimuste jm muudatused, MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Seltstaotlus 1163 Kulutõhususe hinnang 1163
1164Levosimendaan 12,5mguus teenus, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Anestesioloogide Seltstaotlus 1164lisaandmed 1164Hinnang taotlusele 1164 Kulutõhususe hinnang 1164
1165Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduurtingimuste jm muudatused, Eesti Onkoloogide Seltstaotlus 1165lisaandmed 1165

Hinnang taotlusele 1165

Kulutõhususe hinnang 1165

1166Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)piirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltstaotlus 1166 Hinnang taotlusele 1166lisa Kulutõhususe hinnang 1166
1167Nõustamine HIV-masstestimise korraluus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜtaotlus 1167lisaandmed 1167Hinnang taotlusele 1167
1168Kolorektaal- ja rinnakasvaja kemoteraapiakuuride piirhinna muutminepiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1168 Kulutõhususe hinnang 1168
1169Teenuse „Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1169 Kulutõhususe hinnang 1169
1170Reumatoidartriidi bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1170 Kulutõhususe hinnang 1170
1171Sclerosis multiplex’i bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutminetingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1171 Kulutõhususe hinnang 1171
1172Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambaltingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1172lisaandmed 1172Kulutõhususe hinnang 1172
1173Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abiluus teenus, teenuse/tingimuse kustutamine, Eesti Haigekassataotlus 1173lisaandmed 1173Kulutõhususe hinnang 1173
1174Anuse operatsioontingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1174lisaandmed 1174Kulutõhususe hinnang 1174
1175Eesti E-tervise Sihtasutuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulupiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1175  
1176Seoses teenusega 7583 "Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine" sondi lisamine lisavahendinauus teenus, Eesti Haigekassataotlus 1176lisaandmed 1176Kulutõhususe hinnang 1176
1177Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1177  
1178Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihistingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1178  
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1179  
1180Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnadpiirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1180lisaandmed 1180Kulutõhususe hinnang 1180
1181Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri)piirhinna muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1181  
1182Rinna taastamise operatsiooniduus teenus, tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1182lisaandmed 1182Hinnang taotlusele 1182 Kulutõhususe hinnang 1182
1183Transplantatsiooni teenuste ülevaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1183 Kulutõhususe hinnang 1183
1184Transporditeenuste ülevaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1184 Kulutõhususe hinnang 1184
1185Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastaminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1185  
1186Voodipäevade, eriarsti ja õe vastuvõttude üle vaataminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1186  
1187Kortitsisioonuus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1187lisaandmed 1187Hinnang taotlusele 1187 Kulutõhususe hinnang 1187
1188Pearaha arvelt osutatavate teenuste eest tasuminepiirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1188  
1189E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahenduseltingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassataotlus 1189  
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)uus teenus, MTÜ Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Seltstaotlus 1190lisaandmed 1190

Hinnang taotlusele 1190

Kulutõhususe hinnang 1190

1191Koduse parenteraalse toitmise teenusuus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Seltstaotlus 1191lisaandmed 1191Kulutõhususe hinnang 1191
1192Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivraviuus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Seltstaotlus 1192lisaandmed 1192Kulutõhususe hinnang 1192
1193Spordimeditsiiniline tervisekontrolluus teenus, Eesti Haigekassataotlus 1193  
11943D stomatoloogiasuus teenus, Eesti Ortodontide Selts, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Näo-lõualuudekirurgia Seltstaotlus 1194 

Hinnang taotlusele 1194

Kulutõhususe hinnang 1194

1195Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verestuus teenus, Eesti Naistearstide Seltstaotlus 1195 Hinnang taotlusele 1195Kulutõhususe hinnang 1195
1196Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolttingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1196 Kulutõhususe hinnang 1196

Register 2015. a menetletavate taotluste kohta

2015. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2015. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 107 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 32. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Taotluse nr.Taotluse nimetusTeenuse liik ja taotluse esitajaLink taotluseleLisaandmedHinnangud taotlustele
929Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuuruus teenus, Eesti Hematoloogide Seltstaotlus 929

929 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

Kulutõhususe hinnang 929

1122Direktne larüngoskoopiauus teenus, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Seltstaotlus 11221122 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1122

Kulutõhususe hinnang 1122

1121Septaalharu alkoholablatsioonuus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 1121 

Hinnang taotlusele 1121

Kulutõhususe hinnang 1121

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni

abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist

device). Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 11201120 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1120
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur.uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 11191119 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1119

Kulutõhususe hinnang 1119

1118Rotablaatoruus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 11181118 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1118
1117Inimese protrombiini kompleks 500 toimeühikuttingimuste muutmine, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltstaotlus 11171117 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1117
1116Robotmagnetnavigatsioon uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Seltstaotlus 11161116 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1116

Kulutõhususe hinnang 1116

1115Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioontingimuste muutmine, Eesti Haigekassataotlus 1115 Kulutõhususe hinnang 1115
1114Ultrahelijuhitud -vahtskleroteraapiauus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Seltstaotlus 1114 

Hinnang taotlusele 1114

Kulutõhususe hinnang 1114

1113Distaalse embolisatsiooni protektsiooni vahenduus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Seltstaotlus 11131113 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1113

Kulutõhususe hinnang 1113

1112Transkutaanne oksümeetria TcPO2uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Seltstaotlus 11121112 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1112

Kulutõhususe hinnang 1112

1111TBI (toe -brachial index)uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Seltstaotlus 11111111 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1111

Kulutõhususe hinnang 1111

1110ABI (ankle-brachial index)uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Seltstaotlus 11101110 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1110

Kulutõhususe hinnang 1110

1057Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts
taotlus 10571057 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1057

Kulutõhususe hinnang 1057

1058Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuuruus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts
taotlus 1058  1058 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1058

Kulutõhususe hinnang 1058

1060Füsioteraapia igapäevakeskkonnasuus teenus,
Eesti Füsioterapeutide Liit; Eesti Perearstide Selts,
Eesti Taastusarstide Selts
taotlus 10601060 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1060

Kulutõhususe hinnang 1060

947Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste voodipäev  uus teenus,
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon; Eesti Geriaatrite Selts
taotlus 947 Kulutõhususe hinnang 947
1039Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihasinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuurpiirhinna muutmine
Eesti Haigekassa
taotlus 1039  
1040Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega, üks raviannuspiirhinna muutmine, 
tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa
taotlus 1040 Hinnang taotlusele 1040
1041Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile - nimetus lahtinetingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa
taotlus 1041 Kulutõhususe hinnang 1041
1042E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahenduseltingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa
taotlus 1042 Kulutõhususe hinnang 1042
989Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste muutminetingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa
taotlus 989  
1043Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaataminepiirhinna muutmine
Eesti Haigekassa
taotlus 1043 Kulutõhususe hinnang 1043
1015Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeeriminetingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa
taotlus 1015  
1044Teenuste kustutamine tervishoiuteenuste loetelustteenuse/tingimuse kustutamine
Eesti Haigekassa
taotlus 1044  
1101Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskordpiirhinna muutmine
Eesti Haigekassa
taotlus 1101  
1034Tervishoiuteenuste piirhindade muutminepiirhinna muutmine
Eesti Haiglate Liit
taotlus 1034  
934Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamineuus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts
taotlus 934

934 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

Kulutõhususe hinnang

1078Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuurpiirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts
taotlus 10781078 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1078
1079Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuurpiirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts
taotlus 1079 

Hinnang taotlusele 1079

Kulutõhususe hinnangud

1080Implanteeritava reservuaariga tsentraalveenikateeteruus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts
taotlus 10801080 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1080

Kulutõhususe hinnang 1080

1081Elundi- ja vereloome tüvirakkude siirdamist vajavate patsientide siirdamiseelne ja –järgne vaktsineerimine (menetlemine lõpetatud)uus teenus,
Eesti Organite ja Kudede Transplantatsiooni Ühing
taotlus 1081  
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigauus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts
taotlus 1099

1099 lisaandmed

lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1099

Kulutõhususe hinnangud

1103Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuurEesti Hematoloogide Seltstaotlus 1103

1103 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1103

Kulutõhususe hinnangud

1062Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mguus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
taotlus 10621062 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1062

Kulutõhususe hinnang 1062

1083Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi, üks manustamiskorduus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
taotlus 1083lisaandmed 1083

Hinnang taotlusele 1083

Kulutõhususe hinnang 1083

1047Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini, anidulafungiini, vorikonasooli või mikafungiiniga, ühe päeva raviannus.tingimuste jm muudatused, 
Eesti Infektsioonhaiguste Selts
taotlus 10471047 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1047

Kulutõhususe hinnang 1047

1094LDL-afereesuus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts
taotlus 10941094 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1094
775Endovaskulaarne ultraheliuus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts
taotlus 775 Kulutõhususe hinnang 775
776Fraktsioneeritud voolureservuus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts
taotlus 776 Kulutõhususe hinnang 776
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts
taotlus 855 Kulutõhususe hinnang 885
1074Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)
taotlus 10741074 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1074

Kulutõhususe hinnang 1074

1075Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nintedanib)piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)
taotlus 10751075 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1075

Kulutõhususe hinnang 1075

1076Patsientide majutus ambulatoorse kiiritusravi ajal (menetlemine lõpetatud)uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)
taotlus 1076  
1077Sperma või munarakkude külmutamine noortel vähihaigetel enne onkospetsiifilise ravi algustuus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)
taotlus 10771077 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1077
1082Bioloogiline ravi omalizumabiga raske püsiva allergilise astma korraltingimuste jm muudatused, 
Eesti Kopsuarstide Selts
taotlus 1082 Kulutõhususe hinnang 1082
1096Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviksuus teenus,
Eesti Kopsuarstide Selts
taotlus 1096lisaandmed 1096

Hinnang taotlusele 1096

Kulutõhususe hinnang 1096

1036Logopeediline teraapia. Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)piirhinna muutmine
Eesti Logopeedide Ühing
taotlus 1036 Kulutõhususe hinnang 1036
1095Loovteraapia uus teenus,
Eesti Loovteraapiate Ühing
taotlus 10951095 lisaandmed

Hinnang taotlustele 1095

Kulutõhususe hinnang 1095

1104Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamiseluus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts
taotlus 11041104 lisaandmedHinnang taotlusele 1104
1065Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järeluus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 
taotlus 1065 

Hinnang taotlusele 1065

Kulutõhususe hinnang 1065

1106Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuringuus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 
taotlus 1106 Hinnang taotlusele 1106
1063DERMATOSKOOPIAuus teenus,
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts
taotlus 10631063 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1063

Kulutõhususe hinnang 1063

1048Günekoloogilised operatsiooniduus teenus,
Eesti Naistearstide Selts 
taotlus 10481048 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1048
1097Hamba transplantatsioonuus teenus,
Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts
taotlus 1097 

Hinnang taotlusele 1097

Kulutõhususe hinnang 1097

1064Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskordtingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
Eesti Oftalmoloogide Selts
taotlus 1064 

Hinnang taotlusele 1064

Kulutõhususe hinnangud

1084Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine; Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduurtingimuste jm muudatused, 
Eesti Onkoloogide Selts
taotlus 10841084 lisaandmed 
1085Transpordi kompensatsioon ambulatoorse kiiritusravi perioodil (menetlemine lõpetatud)uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts
taotlus 1085  
1086Süsteemne ravi BRAF inhibiitoriga BRAF V600 mutatsioon positiivse mitteresetseeritava või metastaatilise melanoomiga täiskasvanud patsientide raviksuus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts
taotlus 1086 

Hinnang taotlusele 1086

Kulutõhususe hinnang 1086

893Hingamisfaasidega kohandatud kiiritusravi (planeerimine ja väliskiiritusravi protseduur)uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts
taotlus 893893 lisaandmed

Hinnang taotlusele 893

Kulutõhususe hinnang 393

959Onkoloogilise ravi voodipäev piirhinna muutmine
Eesti Onkoloogide Selts
taotlus 959 Kulutõhususe hinnang 959
974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindauus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 974

974      lisaandmed 

lisaandmed II 

Hinnang taotlusele 974

Kulutõhususe hinnang 974

873Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev uus teenus,
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 873 Kulutõhususe hinnang 873
1069Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuuruus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 10691069 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1069

Kulutõhususe hinnang 1069

1070Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuuruus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 10701070 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1070

Kulutõhususe hinnang 1070

1071Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine – koodide 7415, 7416, 7417 muutminepiirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 10711071 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1071
1072Kolorektaalvähi kemoteraapia kuuri piirhindpiirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 1072 

Hinnang taotlusele 1072

Kulutõhususe hinnang 1072 

1073Mao-ja söögitorukasvajate  kemoteraapiakuuri hinna tõstminepiirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing
taotlus 10731073 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1073

Kulutõhususe hinnang 1073

1045Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eesttingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts
taotlus 10451045 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1045
1098Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaatuus teenus,
Eesti Ortodontide Selts
taotlus 10981098 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1098

Kulutõhususe hinnang 1098

 

1102Suust - mitte-eemaldatav ankurdusaparaat (minikruvi)uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts
taotlus 11021102 lisaandmedHinnang taotlusele 1102
1107Müofunktsionaalne aparaat, traineruus teenus,
Eesti Ortodontide Selts
taotlus 11071107 lisaandmedHinnang taotlusele 1107
1056Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-­‐aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine. Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts, Eesti Unemeditsiini Selts
taotlus 10561056 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1056

Kulutõhususe hinnang 1056

985Vedelikul baseeruv tsütoloogia (1 klaas)uus teenus,
Eesti Patoloogide Selts
taotlus 985 Kulutõhususe hinnang 985
1049Plastikakirurgia haige statsionaarne sidumine (Põletushaige statsionaarne sidumine ) tingimuste jm muudatused, 
Eesti plastika ja rekonstruktiivkirurgia selts 
taotlus 1049lisaandmed 1049Kulutõhususe hinnang 1049
1050Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga tingimuste jm muudatused, 
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 
taotlus 1050lisaandmed 1050

Hinnang taotlusele 1050

Kulutõhususe hinnang 1050

1051Plastika rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 
taotlus 1051lisaandmed 1051

Hinnang taotlusele 1051

Kulutõhususe hinnang 1051

1052Vaskulaarsel jalamil naha –lihaslapi siirdamine uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 
taotlus 1052lisaandmed 1052

Hinnang taotlusele 1052

Kulutõhususe hinnang 1052

1053Autoloogse rasvkoe siirdamineuus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 
taotlus 1053lisaandmed 1053

Hinnang taotlusele 1053

Kulutõhususe hinnang 1053

1054Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäevuus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 
taotlus 1054lisaandmed 1054Kulutõhususe hinnang 1054
1046Mobiilne lastepsühhiaatriline abiuus teenus,
Eesti Psühhiaatrite Selts
taotlus 1046lisaandmed 1046

Hinnangud taotlusele 1046

Kulutõhususe hinnang 1046

1068Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskordpiirhinna muutmine
Eesti Psühhiaatrite Selts
taotlus 1068  
1100Isiksuse uuring. Kognitiivsete funktsioonide uuringtingimuste jm muudatused, 
Eesti Psühholoogide Liit
taotlus 11001100 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1100
1059Luumetastaaside ravi 223-raadiumigauus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing
taotlus 1059 

Hinnang taotlusele 1059

Kulutõhususe hinnang 1059

856Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)“ uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing
taotlus 856 Kulutõhususe hinnang 856
1066Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapiapiirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ
taotlus 1066 Kulutõhususe hinnang 1066
1088Statsionaarne taastusravi, kood 8030tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ
taotlus 10881088 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1088
1089Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028, 8030,8031tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ
taotlus 10891089 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1089

 

1090Füsioteraapia individuaalne piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ
taotlus 10901090 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1090


 

1091Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ
taotlus 10911091 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1091
784Patogeenide  inaktivatsioon plasmasuus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts
taotlus 784784 lisaandmedKulutõhususe hinnang 784
785Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadisuus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts
taotlus 785785 lisaandmedKulutõhususe hinnang 785
896AUTO-CPAP-ravi testimine - rakendustingimuste laiendaminetingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts
taotlus 896 Kulutõhususe hinnang 896
338Koguöö hingamise polügraafiline uuring uus teenus,
Eesti Unemeditsiini Selts
taotlus 338338 lisaandmedKulutõhususe hinnang 338
339Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring - rakendustingimuste laiendaminetingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts
taotlus 339  
1037Meeste lingusüsteem kerge ja mõõduka  stress-uriinipidamatuse raviksuus teenus,
Eesti Uroloogide Selts
taotlus 10371037 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1037

Kulutõhususe hinnang 1037

1038ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)piirhinna muutmine
Eesti Uroloogide Selts
taotlus 10381038 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1038

Kulutõhususe hinnang 1038

1055Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioonuus teenus,
Eesti Uroloogide Selts
taotlus 10551055 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1055

Kulutõhususe hinnang 1055

1105Ultraheli lõikur(edasi Uh-i lõikur)uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts
taotlus 11051105 lisaandmed 
1067Kodusünnitusabi teenusuus teenus,
Eesti Ämmaemandate Ühing
taotlus 10671067 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1067

Kulutõhususe hinnang 1067

1092Parkinsoni tõve ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abiluus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts
taotlus 10921092 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1092

Kulutõhususe hinnang 1092

1093Refraktaarse myasthenia gravise (MG) ravi rituksimabigauus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts
taotlus 10931093 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1093

Kulutõhususe hinnang 1093

999Perearsti tööjõukulu päevas tundides. Perearsti asendaja puhkuse ajal tööjõukulu päevas tundidespiirhinna muutmine
MTÜ Eesti Perearstide Selts 
taotlus 999 Kulutõhususe hinnang 999
1061Polüsomnograafiatingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Unemeditsiini Selts
taotlus 10611061 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1061
994Statsionaarne hospiitsraviuus teenus,
MTÜ Pallium
taotlus 994 Kulutõhususe hinnang 994
1087Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajaluus teenus,
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts
taotlus 10871087 lisaandmedKulutõhususe hinnang 1087
1109Amnioni membraani käitlemine ja säilitamineuus teenus,
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1109

 

1109 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1109

Kulutõhususe hinnang 1109

NB! Avalikustatud on 2015. a esitatud hinnangud

Register 2014. menetletavate taotluste kohta

Loetelu muudatusettepanekud 2013. aastal (Tervishoiuteenuste loetelu muudatusteks alates 2014)

2014. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 93 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 50. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool.

Teenuse liik*

K - teenuse/tingimuse kustutamine
M - tingimuste jm muudatused

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

NRTaotluse nimetusTeenuse liikEsitajaLink taotlusele ja lisaleLisaandmed seisuga 1.04.2014Hinnangud taotlustele
929Müeloomi või plasmotsütoomi
ravikuur patsientidele, kellel ei ole
näidustatud
autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine,
1 ravikuur
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 929  
929 lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

 

934Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamineuus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 934934 lisaandmedHinnang taotlusele 934
966Anesteesia
kestvusega
2 kuni 3 tundi
tingimuste jm muudatusedEesti
Hambaarstide
Liit
Taotlus 966Taotluse menetlemine lõpetatudHinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
967Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne
määramine kuivatatud vereplekist tandem
MS meetodil
uus teenusEesti
Laborimeditsiini
Ühing
Taotlus 967

967 lisa 1
967 lisaandmed

Hinnang taotlusele 967
 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 967

917Šunt ExPressuus teenusEesti
Silmakirurgide
Selts
Taotlus 917

917 lisa 1
 Hinnang taotlusele 917
886Koduõendusteenus (teenuse kood
3026)
piirhinna muutmineKoduõdede
Seltsing
Taotlus 886

886 lisa 1
 Hinnang taotlusele 886
968Bioloogiline ravi omalizumabiga
raske püsiva
allergilise astma
korral
(RHK 10 kood J45)
tingimuste jm muudatusedEesti
Kopsuarstide
Selts
Taotlus 968968 lisaandmedHinnang taotlusele 968
969Ämmaemandusabi teenus, mis jaguneb: 
ämmaemanda esmane vastuvõtt;
ämmaemanda korduv vastuvõtt;
ämmaemanda koduvisiit
uus teenusEesti
Ämmaemandate Ühing
Taotlus 969969 lisaandmedHinnang taotlusele 969
933Neeruarterite denervatsioonuus teenusEesti
Radioloogia
Ühing,
Eesti
Hüpertensiooni
Ühing
Taotlus 933

933 lisa 1
933 lisaandmed

Hinnang taotlusele 933

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 933 

947Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste
voodipäev
uus teenusEesti
Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon;
Eesti
Geriaatrite
Selts
Taotlus 947

947 lisa 1
 Hinnang taotlusele 947
970Levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga raviuus teenusL. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja 
Neurokirurgide
Selts
Taotlus 970 Hinnang taotlusele 970
971Bioloogiline ravi
Sclerosis multiplex´i korral,
4-nädalane kuur
tingimuste jm muudatusedL. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja Neurokirurgide
Selts
Taotlus 971

971 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 971

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 971

972Febriilse
neutropeenia
profülaktika pika toimeajaga hematopoeetilise kasvufaktoriga,
üks annus.
uus teenusEesti 
Onkoteraapia 
Ühing
Taotlus 972 

Hinnang taotlusele 972

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 972 

974Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshindapiirhinna muutmineEesti 
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 974 Hinnang taotlusele 974 
975Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuurpiirhinna muutmineEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 975

975 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 975

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 975

976Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur,
ravimi nabpaklitakseel lisamine
komplekshinda
piirhinna muutmineEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 976976 lisaandmed

Hinnang taotlusele 976

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 976

977Metotreksaadi toksilise plasma-
kontsentratsiooni
ravi glükarpidaasiga
1000 TÜ
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 977 

Hinnang taotlusele 977

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 977

978Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord, piirhinna muutminepiirhinna muutmineEesti
Oftalmoloogide
Selts
Taotlus 978 Hinnang taotlusele 978
979Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, nimetuse ja rakendustingimuse muutminetingimuste jm muudatusedEesti
Oftalmoloogide
Selts
Taotlus 979 Hinnang taotlusele 979 
980Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
ennetav ravi ja ravi foskarnetiga
6000 mg
uus teenusEesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing
Taotlus 980

980 lisa 1

980 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 980

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 980

981Elundisiirdamise
ootelehele võtmise otsustamine
või otsuse
ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni
poolt
uus teenusEesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 981

 

981 lisa 1

981 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 981

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 981

982Venooklusiivse 
haiguse
(sinusoidaalse
obstruktiivse
sündroomi)
ravi defibrotiidiga
200 mg (1 viaal)
uus teenusEesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing
Taotlus 982

982 lisa 1
982 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 982

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 982

896AUTO-CPAP-ravi
testimine -
rakendustingimuste laiendamine
tingimuste jm muudatusedEesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 896
 

896 lisa 1

 Hinnang taotlusele 896
338Koguöö
hingamise
polügraafiline
uuring
uus teenusEesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts
Taotlus 338

338 lisa 1
 Hinnang taotlusele 338
339Koguöö
digitaliseeritud pulssoksümeetriline
uuring -
rakendustingimuste laiendamine
tingimuste jm muudatusedEesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts
Taotlus 339

339 lisa 1
 Reile R, Võrno,
T, Pindmaa, M, Türnpuu,
P, Kiivet R. Polüsomnograafia
ja pulssoksümeetrilise uuringu kasutamise
näidustused ja kulud Eestis - http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704
950Polüsomnograafiline
uuring -
piirhinna muutmine
piirhinna muutmineEesti
Unemeditsiini
Selts
Taotlus 950 Hinnang taotlusele 950
983Ägeda müeloidse
leukeemia ravi
detsitabiiniga
eakatel patsientidel
(65aastat ja vanemad). Keskmise ja kõrge
riskiga müelodüsplastilise sündroomi ravi
patsientidel, kellel
pole võimalik
allogeenne tüvirakkude siirdamine
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 983

983 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 983

 

Meditsiiniline hinnang

taotlusele 984

984Hüperurikeemia
korrektsioon
rasburikaasiga (rekombinantne uraatoksüdaas)
1,5 mg (1 viaal)
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 984 

984 lisa 1

984 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 984

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 984

852Ravi intravenoosse
BLyS blokaatori belimumabiga
uus teenusEesti
Reumatoloogia
Selts
Taotlus 852

852 lisaandmed 
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 852

 

Meditsiinilise
tõenduspõhisuse
hinnang taotlusele 852

985Vedelikul
baseeruv
tsütoloogia
(1 klaas)
uus teenusEesti
Patoloogide
Selts
Taotlus 985 

Hinnang taotlusele 985

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 985

987Immunoadsorptsioonuus teenusEesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Kardioloogide
Selts
Taotlus 987

987 lisa 1
987 lisaandmed

Hinnang taotlusele 987

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 987

784Patogeenide
inaktivatsioon
plasmas
uus teenusEesti Transfusioonimeditsiini SeltsTaotlus 784784 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)
Hinnang taotlusele 784
785Patogeenide
inaktivatsioon
trombotsüütide
kontsentraadis
uus teenusEesti Transfusioonimeditsiini SeltsTaotlus 785 Hinnang taotlusele 785
991Kolorektaalvähi
keemiaravi kuur.
Ravimite cetuximab
ja panitumumab
komponendi lisamine komplekshinda 322R“
piirhinna muutmineEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 991991 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 991

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 991

870Pahaloomulise
kasvajaga seotud
luukoe kahjustuse ravi bisfosfonaatide või monoklonaalsete antikehadega;(ravimi denosumab lisamine teenusesse).
piirhinna muutmineEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 870870 lisaandmedHinnang taotlusele 870
868Kopsukasvajate keemiaravikuur
kood 309R-
Ravimi
bevacizumab
lisamine
mitte-lamerakk
mitte-väikerakk
kopsuvähi esmase
ravi valikule.
piirhinna muutmineEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 868 Hinnang taotlusele 868
916Bevacizumab ravi
lisatuna standardsele keemiaravile (karboplatiin/paklitakseel) järgneva bevacizumabi säilitusraviga kõrge
riskiga (III-IV staadium, suboptimaalselt
resetseeritud
(jääktuumor >1cm)
heas üldseisundis
(ECOG PS 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidel.
uus teenusEesti
Onkoloogide
Selts,
Eesti
Onkoteraapia
Selts
Taotlus 916 Hinnang taotlusele 916
993Psühhiaatri
konsultatsioon
muu eriaala
statsionaaris
uus teenusEesti
Psühhiaatrite
Selts
Taotlus 993 

993 lisa 1
993 lisaandmed

Hinnang taotlusele 993
 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 993

 

994Statsionaarne
hospiitsravi
uus teenusMTÜ Pallium

Taotlus 994 
 

994 lisa 1

 Menetletakse iseseisva
statsionaarse õendusabi
teenuste kaasajastamise
raames
995Ägeda
promüelotsütaarse
leukeemia ravi arseentrioksiidiga
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 995995 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee)
või
katrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 995

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 995

996Perearsti nimistut
teenindava
täistööajaga
teise pereõe
rahastamine
piirhinna muutmineMTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts
Taotlus 996 Hinnang taotlusele 996
997Kaugusetasupiirhinna muutmineMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus 997 Hinnang taotlusele 997
998Perearstide
kulumudelisse
arvestatud
ruumide kasutuse
kogukulus olev kommunaalteenuste
ja lisateenuste
rahaline kate
piirhinna muutmineMTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts
Taotlus 998 Hinnang taotlusele 998
999Perearsti tööjõukulu
päevas tundides.
Perearsti asendaja
puhkuse ajal
tööjõukulu
päevas tundides
piirhinna muutmineMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus 999 Hinnang taotlusele 999
1000Uuringufondi
suurendamine
tingimuste jm muudatusedMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus 1000 Hinnang taotlusele 1000
1001Alkoholi liigtarvitamise varajane
avastamine
ja nõustamine perearstipraksises
uus teenusMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus 1001 Hinnang taotlusele 1001
1002Abilise töötasu
tunnihinnaga
3,20 eur,
kuutasu
537,60 eur
piirhinna muutmineMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus 1002 Hinnang taotlusele 1002
1003Raseduse tuvastamine
ja jälgimise plaani koostamine,
Raseduse kulu
jälgimine kuni
20. rasedusnädalani, Raseduse kulu
jälgimine 20.–36. rasedusnädalani,
Raseduse kulu
jälgimine 36.–40. rasedusnädalani
tingimuste jm muudatusedMTÜ Eesti
Perearstide
Selts
Taotlus1003 Hinnang taotlusele 1003
1004Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuringuus teenusEesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 1004
 

1004 lisa 1


 

1004 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1004

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1004

 

1005Ravikuur pikatoimelise granulotsüütide
kolooniaid
stimuleeriva faktori- lipegfilgrastim`iga,
ühe päeva
raviannus
uus teenusEesti
Hematoloogide
Selts
Taotlus 10051005 lisaandmedHinnang taotlusele 1005
1006Bioloogiline ravi omalizumabiga
kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg
uus teenusEesti
Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Taotlus 1006

1006 lisaandmed

 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 1006

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1006

1007Bioloogiline ravi
TNF alfa inhibiitoriga
Crohni tõve ja
haavandilise koliidi
korral, 4-nädalane
ravikuur
tingimuste jm muudatusedEesti Gastroenteroloogide SeltsTaotlus 1007 

Hinnang taotlusele 1007

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1007

1008Luumetastaaside
ravi 223-raadiumiga
uus teenusEesti Nukleaarmeditsiini SeltsTaotlus 10081008 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1008

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1008

1009TachoSil ravimkäsna kasutamine
täiendava
vahendina
torakaalkirurgias
hemostaasi
parandamiseks
ja õhulekke
peatamiseks ning ärahoidmiseks.
uus teenusEesti
Torakaalkirurgia
Selts
Taotlus 10091009 lisaandmedHinnang taotlusele 1009
775Endovaskulaarne
ultraheli
uus teenusEesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 775
 

775 lisa 1


 

775 lisaandmedHinnang taotlusele 775
776Fraktsioneeritud
voolureserv
uus teenusEesti 
Kardioloogide 
Selts
Taotlus 776 

776 lisa 1
776 lisaandmedHinnang taotlusele 776
855Biventrikulaarsete
resünkroniseerivate kardiostimulaatorite
ja implanteeritavate
kadioverter-
defibrillaatorite
automaatne
telemeetrliline
järelkontroll
uus teenusEesti 
Kardioloogide 
Selts
Taotlus 855 Hinnang taotlusele 855
1010PTK+Tcat PRK+CXL (fototerapeutiline keratektoomia +
topograafia aluseline fotorefraktiivne
keratektoomia +
sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil)
uus teenusEesti
Oftalmoloogide
Selts
Taotlus10101010 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1010

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1010

856Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe
dinaatrium)
uus teenusEesti
Radioloogia
Ühing
Taotlus 856856 lisaandmed 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)
Hinnang taotlusele 856
873Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäevuus teenusEesti
Onkoteraapia
Ühing
Taotlus 873

873 lisa 1
873 lisaandmedHinnang taotlusele 873
891Viirus-inaktiveeritud, standardiseeritud
koostisega
inimvereplasma,
1 doos
uus teenusEesti
Anestesioloogide
Selts
Taotlus 891891 lisaandmedHinnang taotlusele 891
992Lasteneuroloogia
voodipäeva
piirhinna muutmine
piirhinna muutmineEesti 
Haigekassa
Taotlus 992 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1011Välisriigist kutsutud
eriarsti konsultatsioon
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 1011 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1012Digitaalse pildi
arhiveerimise
ressursi kustutamine teenusekirjeldustest
piirhinna muutmineEesti 
Haigekassa
Taotlus 10121012 lisaandmedHinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1013Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele
RkS § 271 lg 1
kriteeriumidele
tingimuste jm muudatusedEesti 
Haigekassa
Taotlus 1013 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1014Koolitervishoiu-
teenus. 
Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus.
piirhinna muutmineEesti 
Haigekassa
Taotlus 1014 Hinnang taotlusele 1014
1015Nukleaar-
meditsiinilise
uuringu planeerimine
tingimuste jm muudatusedEesti 
Haigekassa
Taotlus 1015 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
988Neuro-ortoosi
teraapia
uus teenusEesti
Taastusarstide
Selts
Taotlus 988988 lisaandmedHinnang taotlusele 988

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 988
1016Koe-tüüpi
plasminogeeni
aktivaator,
üks raviannus
tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine
Eesti 
Haigekassa
Taotlus 1016 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1017Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe päeva raviannustingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine
Eesti 
Haigekassa
Taotlus 1017 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1018Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskordtingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine
Eesti
Haigekassa
Taotlus 1018 Hinnang taotlusele 1018
1019Aplastilise aneemia
ravi antitümotsüüt/
antilümfotsüüt-
globuliiniga (ATG),
100 mg
teenuse/tingimuse kustutamineEesti
Haigekassa
Taotlus 1019 Hinnang taotlusele 1019
1020Anti-VEGF ravim
silmasiseseks
süsteks, üks
manustamiskord
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 1020 Taotlus on rahuldatud
alates 21.06.2014
1021Vereloome tüvirakkude
mobiliseerimis- ja konditsioneerimisskeemid
uus teenusEesti
Haigekassa
Taotlus 1021 Hinnang taotlusele 1021
1022„Ravi küüliku
anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga,
25 mg“ („Mono- või
polüklonaalsete
antikehadega
siirdatud neeru
äratõukereaktsiooni
puhul ühe päeva ravim“)
tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine
Eesti
Haigekassa
Taotlus 1022 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
1023Kopsusiirdamise järgsed ravimikomplektidpiirhinna muutmineEesti
Haigekassa
Taotlus 1023 Hinnang taotlusele 1023
1024Maksasiirdamise
järgsed
ravimikomplektid
piirhinna muutmineEesti
Haigekassa
Taotlus 1024 Hinnang taotlusele 1024
1025Neerusiirdamise
järgsed
ravimikomplektid
piirhinna muutmineEesti
Haigekassa
Taotlus 1025 Hinnang taotlusele 1025
1026Sepsise ravi
vankomütsiini,
karbapeneemi,
linesoliidi,
tsefepiimi või
piperatsilliiniga,
ühe päeva raviannus.
piirhinna muutmineEesti
Haigekassa
Taotlus 1026 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega1027Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
profülaktika ja ravi
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 1027 Hinnang taotlusele 1027
973Lümfiteraapiatingimuste jm muudatusedEesti
Taastusarstide
Selts,
MTÜ Eesti Lümfiteraapia
Liit
Taotlus 973973 lisaandmedHinnang taotlusele 973
989Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste
muutmine
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 989 Koostamisel
990E-konsultatsioon
tervise infosüsteemi
vahendusel
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 990 Hinnang taotlusele 990
1028Väliskiiritusravi
(üle 1 MV)
üks protseduur
tingimuste jm muudatusedEesti
Endokrinoloogia
Selts
Taotlus 10281028 lisaandmedHinnang taotlusele 1028
1029Luukoe
transplantatsiooniga
seotud teenuste
piirhindade muutmine
piirhinna muutmineEesti Traumatoloogide-Ortopeedide SeltsTaotlus 1029 Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega
779Polüsomnograafiline
uuring -
rakendustingimuste
laiendamine
tingimuste jm muudatusedEesti
Unemeditsiini
Selts
Taotlus 779 Reile R, Võrno,
T, Pindmaa M,
Türnpuu P, Kiivet R. Polüsomnograafia ja pulssoksümeetrilise
uuringu kasutamise
näidustused ja kulud
Eestis http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704
1030Surnud doonori
naha käitlus
siirdamiseks,
sh allogeensete
nahatransplantaatide
(edaspidi allonaha)
eemaldamine.
uus teenusEesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1030
 

1030 lisa 1


 

1030 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1030

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1030

1031Uus meditsiini
seade: Resorbeeruvad
Kraniofatsiaalse
Osteosünteesi
materjalid
uus teenusEesti
Näo-lõua-
luudekirurgia
Selts

Taotlus 1031
 

1031 lisa 1


 

1031 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1031

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1031

1032Ensüümasendusravi
1 TÜ või miglustaatravi
6 mg Gaucher'
haiguse 1. tüübi korral
tingimuste jm muudatusedEesti
Haigekassa
Taotlus 1032 

Hinnang taotlusele 1032

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1032

NB! Avalikustatud on 2014. a esitatud hinnangud

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.