Haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

2024. aasta protokollid

13. mai 2024

 • intravenoosselt manustatavad rauapreparaadid, 1587
 • alfapegunigalsidaas, 1639
 • ravulizumab, 1633

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 13.05.24

03. aprill 2024

 • inhaleeritava lämmastikoksiid (NO), 1608
 • memo: mepolizumab

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 03.04.24

23. jaanuar 2024

 • mogamulizumab, 1534
 • vyxeos liposomal, 1535
 • alfaasfotaas, 1581

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 23.01.24

07. detsember 2023

 • mepolizumab, 1528
 • mepolizumab, 1530
 • esketamiin, 1486
 • sakituzumabgovitekaan, 1547
 • alfasebelipaas, 1580

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 07.12.23

12.oktoober 2023

 • alfaefgartigimood, 1574
 • pembrolizumab, 1540
 • brentuksimabvedotiin, 1566
 • polatuzumab, 1425
 • tsidofoviir, 1560
 • pembrolizumab, 1502

Haiglaravimite koosoleku protokoll 12.10.23

13.september 2023 

 • pegtsetakoplaan, 1522
 • asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral, 1529
 • galsulfaas, 1586

Haiglaravimite koosoleku protokoll 13.09.23

15.august 2023 

 • sunitiib ja pasopaniibi väljakirjutamise tingimuste muutmine

 • nivolumab + kabosantiib, 1524

 • atesolizumab, 1526

 • panitumumab, 1539

 • pembrolizumab, 1541

 • pembrolizumab, 1542

 • pembrolizumab, 1543

 • durvalumab, 1579

 • mosunetuzumab, 1550

Haiglaravimite koosoleku protokoll 15.08.23

12.juuni 2023 

 • tebentafusp, 1538

 • daratumumab, 1495 

 • teklistamab, 1557 

 • mosunetuzumab, 1550 

 • totsilizumab, 1551

Haiglaravimite koosoleku protokoll 12.06.23

01.juuni 2023 

 • tisageenlekleutseel, 1458 
 • pembolizumab + lenvatiniib, 1499 
 • spesolimab, 1556 
 • tsepelumab, 1527

Haiglaravimite koosoleku protokoll 01.06.23

23.märts 2023 

 • totsilizumab, 1565

Haiglaravimite koosoleku protokoll 23.03.23

12. oktoober 2022

 • dupilumab, 1401
 • kaplatsizumab, 1428
 • eptinezumab, 1481

Haiglaravimite koosoleku protokoll 12.10.22

22. september 2022

 • anifrolumab, 1487
 • reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, 1509
 • 2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoloogilistel näidustustel, 1513
 • bioloogiline ravi kroonilise urtikaaria korral,  1511
 • verteporfiin, 1484
 • nivolumab + kemoteraapia, 1501
 • esketamiin,  1486

Haiglaravimite koosoleku protokoll 22.09.22

18. august 2022

 • Pembrolizumab + kemoteraapia, 1502
 • Pembrolizumab + kemoteraapia, 1506
 • Trastuzumabderukstekaan, 1505
 • Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 1516
 • Tiksagevimab + tsilgavimab

Haiglaravimite koosoleku protokoll 18.08.22

16. juuni 2022

 • amivantamab, 1488
 • 223-raadium, 1496
 • pembrolizumab, 1500
 • pembrolizumab + kemoteraapia, 1501
 • avelumab, 1504
 • maribaviir, 1497

Haiglaravimite koosoleku protokoll 16.06.22

19. mai 2022

 • esketamiin, 1486
 • isatuksimab ja pomalidomiid, 1494
 • fidaksomitsiin, vankomütsiin ja bezlotoksumab, 1508

Haiglaravimite koosoleku protokoll 19.05.22

21. aprill 2022

 • doraviriin
 • juveniilne idiopaatiline artriit, 1498
 • anküloseeriv spondüliit, 1510
 • i.v raud, 1482
 • dantroleen, 1515

Haiglaravimite koosoleku protokoll 21.04.22

30. september 2021

 • bioloogiline haigust modifitseeriv ravi psoriaasi korral, 1381
 • esketamiin, 1467
 • radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi, 1394
 • karfilsomiib, 1099

Haiglaravimite koosoleku protokoll 30.09.21

02. september 2021

 • onasemnogeen abeparvovek, 1440
 • nusinerseen, 1302
 • bioloogiline haigust modifitseeriv ravi psoriaasi korral, 1381
 • bioloogiline haigust modifitseeriv ravi psoriaasi korral, 1452
 • upadatsitiniib, 1454
 • ravulizumab, 1471
 • esketamiin, 1467
 • pembrolizumab, nivolumab, 1366

Haiglaravimite koosoleku protokoll 02.09.21

08. juuli 2021

 • Atesolizumab, 1420
 • Pembrolizumab, 1421
 • Atesolizumab + bevatsizumab, 1462
 • Nivolumab, 1463
 • Ribotsikliib + fulvestrant, 1464
 • Eribuliin, 1470
 • Atesolizumab

Haiglaravimite koosoleku protokoll 08.07.21

09. juuni 2021

 • Obinutuzumab, 1449
 • Tisageenlekleutseel, 1459
 • Tisageenlekleutseel, 1458
 • Asatsitidiin, 1472
 • Gemtuzumabosogamitsiin, 1461
 • Gemtuzumabosogamitsiin, 1448
 • Ravulizumab, 1453

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 09.06.21

18. märts 2021

 • Pembrolizumab, 1416

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 18.03.21

17. veebruar 2021

 • Lamivudiin + dolutegraviir
 • Durvalumab, 1437

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 17.02.21

14. jaanuar 2021

 • Durvalumab, 1437
 • Remdesiviir

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 14.01.21

15. oktoober 2020

 • Teenuse 266R „Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur“ kaasajastamine
 • Teenuse 229R "Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur" hinnakujunduse muutmine, 1434

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 15.10.20

10. september 2020

 • Brigatiniib, 1334
 • Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid, 1389
 • Luteetsium(177LU)oksodotreotiid, 1392
 • Kaplatsizumab, 1428
 • Alfavelmanaas, 1435

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 10.09.20

13. august 2020

 • Luteetsium(177LU)oksodotreotiid, 1392
 • 177Lu-PSMA-RLT, 1394
 • Letermoviir, 1427
 • Kaplatsizumab, 1428
 • Rituksimab, 1390
 • Dupilumab, 1411
 • Alfavelmanaas, 1435

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 13.08.20

8. juuli 2020

 • Atesolizumab + nabpaklitakseel, 1417
 • Trastuzumabemtansiin, 1418
 • Pikatoimelised somatostatiini analoogid, 1422
 • Dupilumab, 1401
 • Lanadelumab, 1396
 • Ranibizumab, 1407

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 08.07.20

18. juuni 2020

 • Atesolizumab ja durvalumab, 1382 ja 1437
 • Pembrolizumab + karboplatiin + (nab)paklitakseel, 1383
 • Pembrolizumab + aksitiniib, 1386
 • Nivolumab + ipilimumab, 1387
 • Pembrolizumab, 1416
 • Ipilimumab + nivolumab, 1419
 • Atesolizumab, 1420
 • Pembrolizumab, 1421

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 18.06.20

19. mai 2020

 • Inotuzumabosogamitsiin, 1398
 • Blinatumomab, 1409
 • Brentuksimabvedotiin, 1423
 • Polatuzumabvedotiin, 1424
 • Daratumumab, 1425
 • Rekombinantne von Willebrandi faktor, 1426

Haiglaravimite komisjoni koosoleku protokoll 19.05.20

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.