Ettepaneku esitamine ja hinnangud

NB! Uute, 2025. aastal menetlusse võetavate muutmisettepanekute taotluste esitamise tähtaeg on 30.11.2024.

Tervishoiuteenuste loetellu uue teenuse lisamisel tuleb koostada ettepanek, mis koosneb järgmistest vormidest:

- Tervishoiuteenuste loetelu muutmise taotlus
- Eriarstiabi tervishoiuteenuse kuluarvestuse andmed
- Üldarstiabi tervishoiuteenuse kuluarvestuse andmed

Tervishoiuteenuste loetelus sisalduva teenuse kustutamisel, nimetuse muutmisel, tingimuse muutmisel jms puhul esitatakse ettepanek järgmise vormi alusel: Tervishoiuteenuste loetelu muutmise taotlus

Juhul kui soovitakse muuta eriarstiabi tervishoiuteenuste piirhindu, tuleb esitada ettepanek järgmiste vormide kohaselt:
- Eriarstiabi tervishoiuteenuse kuluarvestuse andmed
- Tervishoiuteenuse osutaja kulud eurodes ressursside kaupa
- Tervishoiuteenuse osutaja osutatud teenuste hulgad

Tervishoiuteenuste piirhinna muutmise ettepanekus peavad sisalduma vähemalt ühe piirkondliku, ühe kesk- ja ühe üldhaigla viimase majandusaasta aruande andmed.

Juhul kui soovitakse muuta üldarstiabi tervishoiuteenuste piirhindu, tuleb esitada ettepanek järgmise vormi kohaselt (taotlus peab sisaldama vähemalt kuue erineva maakonna tervishoiuteenuse osutaja viimase majandusaasta aruande andmeid): Üldarstiabi tervishoiuteenuse kuluarvestuse andmed

Ettepanekud palume saata aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)

Hinnangute koostamine ettepanekutele

Ettepanekutele koostatakse üldjuhul järgmised hinnangud: ettepaneku tõendatud meditsiinilise efektiivsuse, kulutõhususe, ravikindlustuse rahalistele vahenditele vastavuse ning ühiskonnale vajalikkuse hinnangud. Hinnangute koostamiseks on aega 30 kalendripäeva alates ettepaneku ja selle kohta esitatud lisaandmete saamisest.

Hinnangute esitamiseks kasutage palun järgmisi juhendiga vorme:

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.