Juhendid ja taotlused

Esmatasandi tervisekeskuse juhendid

Perearsti kulumudeli juhend

Immuniseerimiskava rakendusjuhis

Taotlused

 • Avaldus üldarstiabi lepingu vormistamiseks                                                   Word,  
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava teise pereõe rahastamiseks           Word,  
 • Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks                                            WordArve juhend
 • Taotlus esmatasandi tervisekeskuse rahastamiseks
 • Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks                                          Word,  
 • Taotlus tervisekeskuses töötava spetsialisti rahastamiseks                        Word,  
 • Taotlus asendusnimistut teenindava arsti/õe sõidukulu hüvitamiseks     WordArve juhend
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava kliinilise assistendi/registraatori rahastamiseks   Word
 • Avaldus ajutiseks asendamiseks
 • Avaldus nimistu piirsuuruste muutmiseks
 • Avaldus nimistu teeninduspiirkonna muutmiseks
 • Avaldus nimistust loobumiseks

   

Töökorralduse muutused eriolukorras

Töökorralduse muutuste põhimõtted

Töökorralduse muudatuste eesmärkideks on välistada koroonaviirusnakkuse edasist levikut ja anda abi ohtlikus seisus inimestele, selekteerides välja inimesed, kes tuleks hospitaliseerida.
● Perearstikeskuste töös kasutatakse igal võimalikul juhul kaugtöö võimalusi, kaasatakse lisapersonali.
● Peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub (hoitakse eraldi nakkushaigetest).
● Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on meditsiinilist sekkumist vajav seisund.
● Perearstikeskus peab pakkuma inimestele võimalust konsulteerida ka e-posti teel.
● Perearstikeskusesse palume inimestel pöörduda telefoni ja e-posti teel ja ainult tervisemuredega.
● Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst.
● Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.
Isiklik hügieen on ülitähtis: me ei tohi olla nakkusallikateks oma patsientidele ja kolleegidele!

Eriolukorra töökorralduse muudatused leiab Terviseameti kodulehelt.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.