Lepingud

Üldarstiabi rahastamise lepingud

Alates 01.01.2024 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad ja taotluse vormid

 • Leping
 • Lisa 1. Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused 
 • Lisa 2. Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused (alates 01.04.2024)
 • Lisa 3. Pearahasiseste tegevuste koodid 
  • Juhend "Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis" 
 • Lisa 5. Tervisekeskuse moodustamine 
 • Avaldus üldarstiabi lepingu vormistamiseks                                                   Word,  
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava teise pereõe rahastamiseks           Word,  
 • Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks                                            WordArve juhend
 • Taotlus esmatasandi tervisekeskuse rahastamiseks
 • Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks                                          Word,  
 • Taotlus tervisekeskuses töötava spetsialisti rahastamiseks                        Word,  
 • Taotlus asendusnimistut teenindava arsti/õe sõidukulu hüvitamiseks     WordArve juhend
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava kliinilise assistendi/registraatori rahastamiseks  Word
 • Raviarve esitamise juhend eriõe hüvitise saamiseks

 

Alates 01.01.2023 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad

 • Leping
 • Lisa 1. Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.07.2023)
 • Lisa 2. Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused (alates 01.07.2023)
 • Lisa 3. Pearahasiseste tegevuste koodid (alates 01.07.2023)
  • Juhend "Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis" (kehtiv alates 01.04. 2023)
 • Lisa 5. Tervisekeskuse moodustamine (alates 01.07.2023)
 • Avaldus üldarstiabi lepingu vormistamiseks                                                   Word,  
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava teise pereõe rahastamiseks           Word,  
 • Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks                                            Word,  
 • Taotlus esmatasandi tervisekeskuse rahastamiseks
 • Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks                                          Word,  
 • Taotlus tervisekeskuses töötava spetsialisti rahastamiseks                        Word,  
 • Taotlus asendusnimistut teenindava arsti/õe sõidukulu hüvitamiseks     Word,  
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava kliinilise assistendi/registraatori rahastamiseks  Word

Üldarstiabi rahastamise lepingu lisad 2022

 • Lisa 1. Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused (01.01.2022-31.06.2022)

 • Lisa 2. Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused (alates 01.07.2022-31.12.2022)

 • Lisa 3. Pearahasiseste tegevuste koodid (kuni 31.12.2022)

Üldarstiabi rahastamise lepingud 2021

Alates 01.01.2021 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad

 • Leping

 • Lisa 1. Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused

 • Lisa 2. Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused
 • Lisa 3 Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 4. Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis
 • Lisa 5. Tervisekeskuse moodustamine 
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava teise pereõe rahastamiseks (muudetud 29. 11. 2021)
 • Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 • Taotlus esmatasandi tervisekeskuse rahastamiseks
 • Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks
 • Taotlus tervisekeskuses töötava spetsialisti rahastamiseks
 • Taotlus asendusnimistut teenindava arsti/õe sõidukulu hüvitamiseks

Üldarstiabi rahastamise lepingud 2020

Alates 01.01.2020 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad

 • Leping

 • Lisa 1. Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused

 • Lisa 2. Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused
 • Lisa 3. Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 4. Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis
 • Lisa 5 A Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil)
 • Lisa 5 B Tervisekeskuse moodustamine
 • Taotlus perearsti nimistut teenindava teise pereõe rahastamiseks
 • Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 • Taotlus  esmatasandi tervisekeskuse rahastamiseks
 • Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks

Üldarstiabi rahastamise lepingud 2019

Alates 01.01.2019 kehtivad üldarstiabi rahastamise lepingu lisad:

 • Leping (uuendatud 27.12.2018)
 • Lisa 1 - Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 3 - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline arvestus perearsti nimistule (uuendatud 20.12.2018 )
 • Lisa 3A - Perearsti teenuste kvartaalne rahaline koondarvestus (uuendatud 20.12.2018 )
 • Lisa 3B - Perearsti haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevus eest makstavate lisatasude rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2018 )
 • Lisa 3C -Tööajavälise ületunnitöö rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 3D - Koolitervishoiuteenuse rahaline arvestus (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 3F -  Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 3G - Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 4 - Haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö ja erialase lisapädevuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise eest makstavate lisatasude rakendusjuhis (uuendatud 08.01.2019)
 •  Lisa 5 - Loetelu perearsti koosseisu kuuluvatest kinnitatud nimistuga perearstidest  
 •  Lisa 6 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 7 - Andmevahetus haigekassa ja perearsti vahel
 •  Lisa 8 - Pearahasiseste tegevuste koodid (uuendatud 08.01.2019)
 •  Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 10 - Raviarvete elektroonilise saadetise formaat
 •  Lisa 11  - Teise pereõe taotluse vorm (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 12 -  Taotlus tööajavälise ületunnitöö rahastamiseks
 •  Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 14 - Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste koolides  (uuendatud 20.12.2018)
 •  Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne 
 •  Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend (uuendatud 01.02.2019)
 •  Lisa 18 - Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 19 - Jämesoolevähi sõeluuringu üldpõhimõtted (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 20A - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajale, kes loob tervisekeskuse tema juures töötavatest kinnitatud nimistuga perearstide baasil) (uuendatud 20.12.2018)
 • Lisa 20B - Tervisekeskuse moodustamine (üldarstiabi osutavale tervishoiuteenuse osutajatele, kes moodustavad ühtsel taristul tervisekeskuse mitme üldarstiabi osutava teenuse osutaja koostöös) (uuendatud 20.12.2018)

Koolitervishoiuteenuste rahastamise lepingud

Alates 01.09.2023 kehtivad koolitervishoiu teenuse rahastamise leping ja lepingu lisad

Koolitervishoiuteenuse rahastamise leping (kehtiv alates 01.09.2023)

 • Lisa 1. Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu üldtingimused (kehtiv alates 01.09.2023)
 • Lisa 2. Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv (kehtiv alates 01.09.2023)
 • Lisa 3. Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid (kehtiv alates 01.09.2022)
 • Lisa 5. Kooliõe juhendamine vaimse tervise õe poolt (kehtiv alates 01.09.2023)
 • Taotlus „Kooliõe juhendamine vaimse tervise õe poolt“ (kehtiv alates 01.09.2023)

Koolides teenust osutavad partnerid leiad siit.

 

Varasemalt kehtinud lepingud

Koolitervishoiuteenuse rahastamise leping (kehtiv 01.01.2022 - 31.08.2023)

 • Lisa 1. Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu üldtingimused (kehtiv 01.01.2023 - 31.08.2023)
 • Lisa 2. Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv (kehtiv 01.09.2020 - 31.08.2023)
 • Lisa 4. Covid- 19 vaktsineerimine koolides (kehtiv 01.09.2021 - 31.08.2023)
 • Lisa 1. Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu üldtingimused (kehtiv alates 01.09.2022 - 31.12.2022)

Õendusteenus üldhooldekodus

Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2023 kehtiv leping ning vastavad lisad
 • Leping
 • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 . Üldhooldusteenuse pakkuja juures osutatava õendusteenuse kirjeldus
 • Lisa 3 . Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 4Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed 
 • Lisa 5.  Eritingimused pilootprojektis osalejale
 • Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkuja juures õendusteenuse rahastamiseks

 

2022. aasta väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2022 kehtiv leping ning vastavad lisad

 • Leping
 • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2. Üldhooldusteenuse pakkuja juures osutatava õendusteenuse kirjeldus
 • Lisa 3. Õendusteenuse rahaline arvestus
 • Lisa 4 . Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 5.Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed 
 • Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkuja juures õendusteenuse rahastamiseks

2021. aasta väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2022 kehtiv leping ning vastavad lisad

 • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 4. Pearahasiseste tegevuste koodid (kehtib kuni 31.12.2021)
 • Lisa 5. Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed (kehtib kuni 31.12.2021)

2020. aasta väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2020 kehtiv leping ning vastavad lisad

 • Leping
 • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2. Üldhooldusteenuse pakkuja juures osutatava õendusteenuse kirjeldus
 • Lisa 3. Õendusteenuse rahaline arvestus
 • Lisa 4. Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 5. Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed
 • Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkuja juures õendusteenuse rahastamiseks
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.