Perearstiabi digiteenindusplatvormid (PADI)

Digiteenindusplatvormid on turvaline infotehnoloogiline kanal patsiendi ja perearstikeskuse vahelises suhtluses. Esmatasandis on juba kasutuses mitmed erinevad digiteenindusplatvormid, mis toetavad nii perearstide tööd kui ka lihtsustavad inimeste jaoks pöördumist oma perearsti poole. Kasutades digiplatvorme on inimestel võimalik anda perearstile märku näiteks enda haigestumisest, paluda kordusretsepti ning saada esmast nõu ja abi tervisemure korral. Kuigi platvormid on olnud kasutusel juba aastaid, siis paljudel inimestel siiski siiani puudub võimalus oma perearsti poole digitaalselt pöörduda. 

Tervisekassa hakkab alates 2024. aastast rahastama digiteenindusplatvormide kasutamist perearstiabis, mille eesmärk on pakkuda patsiendi ja perearstikeskuse vaheliseks suhtluseks turvalisi infotehnoloogilisi kanaleid.

Digiteenindusplatvormide kasutust ilmestab Kantar EMORi poolt läbi viidud Tervisekassa 2023. aasta III kvartali usaldusväärsuse ja kuvandi uuring, milles leiti, et ligi 30% Eesti elanikest on saanud enda perearsti või perearstikeskusega ühendust interneti teel mõne e-lahenduse kaudu. Omakorda 80% pöördunutest on jäänud teenusega rahule ning kokku 41% elanikest eelistaks perearstikeskuse poole pöörduda kasutades digitaalseid lahendusi. Samas ei ole 15% Eesti elanikest saanud perearstiga veebi teel ühendust võtta, kuna perearst ei kasuta digiteenindusplatvormi ja 30% ei ole võimalusest teadlikud.

Oma tegevusega soovib Tervisekassa toetada perearste digiteenindusplatvormide kasutuselevõtus, et kõigil Eesti inimestel oleks võimalik perearstikeskusesse pöörduda digiteenindusplatvormi kaudu, et

 • lihtsustada patsiendi jaoks perearstikeskusesse pöördumist;

 • perearstikeskusest saaks esmajoones abi aegkriitilisema murega patsient;

 • patsiendi ja perearstikeskuse vaheline suhtlus toimuks turvalise kanali kaudu;

 • võimaldada keskustel oma töötajate tööaega paremini planeerida ja kasutada.

Seatud eesmärkide täitmist mõõdab Tervisekassa mitme mõõdikuga – näiteks kogutakse elanikkonna rahulolu perearstiabi kättesaadavusega ja digiplatvormi kasutajamugavusega. Samuti kogutakse ka esmatasandi meeskondade rahulolu ja tagasiside. 

Mida see tähendab? Tervisekassa seab digiteenindusplatvormidele nõuded, hindab nõuetele vastavuse ning tasustab nõuetele vastavaid digiteenindusplatvorme läbi tervishoiuteenuse loetelu. Nõuded jagunevad kahte kategooriasse – funktsionaalsed nõuded (mida patsient saab platvormil teha) ja mittefunktsionaalsed (andmekaitse, küberturve, jälgitavus jne) nõuded. Perearstidel on võimalus valida enda keskusele sobivaim platvorm ning Tervisekassa poolt igakuiselt toetust saada. 

Mida teeb Tervisekassa:

 • seab nõuded digiteenindusplatvormidele, et tagada kvaliteetsete ja turvaliste digilahenduste kasutamine.

 • organiseerib ettevõtete nõuetele vastavuse kontrolli koostöös partneri(te)ga.

 • toetab perearste rahaliselt kasutamaks nõuetele vastavaid digilahendusi.

 • mõõdab digiplatvormide kasutamise rahulolu elanikkonna seas, et tagada ootuspärane ja eesmärgipärane tegutsemine ning abi osutamine elanikkonna seas.

 • mõõdab projektitegevuste tulemuslikkust ja mõju.

 • toetab perearste projekti avalikus kommunikatsioonis.

Mida ei tee Tervisekassa:

 • vii läbi ega organiseeri digiteenindusplatvormide kasutuskoolitusi.

 • ole digiteenindusplatvormide IT-tugi perearstidele ja patsientidele.

 • sea konkreetseid platvormi sisu- ja arendusplaane ettevõtetele.

 • vastuta meditsiiniseadme sertifikaadi eest, juhul kui digiteenindusplatvormi toode selleks kvalifitseerub. 

Mida peab perearst tegema toetuse saamiseks? 

 1. Tutvuma Tervisekassa poolt nõuetele vastavate platvormidega – missugust teenust nad pakuvad ning väärtust loovad? 

 2. Valima sobivaima lahenduse enda keskusele. 

 3. Sõlmima teenuse osutamise lepingu platvormi pakkuva ettevõttega. 

 4. Viima läbi vajalikud töökorralduslikud muudatused platvormi kasutamiseks. 

Tervisekassa poolt seatud terviklik nõuete dokument leitav lehekülje lõpust. 

Jaanuar 2024 algas nõudetele vastavuse auditite läbiviimine. Auditisse tulemiseks peavad kirjeldatud nõuetele vastavad ettevõtted avaldama Tervisekassale soovi auditi läbimiseks. Märts 2024 seisuga planeeritud järgnevate ettevõtete vastavusauditid: (1) Certific OÜ keskkonnaga www.perearst24.ee; (2) Terviseagentuur OÜ keskkonnaga www.minudoc.ee/Eelvisiit; (3) Industry62 OÜ keskkonnaga www.eperearstikeskus.ee.

Võta ühendust

Kui Sul on küsimusi digiteenindusplatvormide kohta, siis kirjuta Kristin Kuusk:  kristin.kuusk [at] tervisekassa.ee (kristin[dot]kuusk[at]tervisekassa[dot]ee)  

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.