Nimistuga alustamine ja lõpetamine

Perearstiabi katkematu teenuse osutamine - tagades ja parendades esmatasandi arstiabi kättesaadavust kõigis Eesti piirkondades ja igale inimesele. Tagades tervishoiutöötaja rahulolu. Perearstide värbamine/asendamine nimistute juurde ja sellega kaasaskäivad toetavad tegevused.

Perearstikonkursid

Tervisekassa viib läbi avalikke perearstikonkursse: 

 1.   Nimistu moodustamise õiguse andmiseks.
 2.   Vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks.

Alates  01.07.2022 viib Tervisekassa läbi avalikke perearstikonkursse.  

Perearstikonkursi läbiviimise kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega nr 112 "Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks".

Hetkel käimasolevad perearstikonkursid:

 1. Perearsti korduskonkurss (N0554) Jõhvi vald
PEREARSTILE ESITATAVAD NÕUDED

Perearstile esitatav põhinõue on perearsti kvalifikatsiooni omamine.
Tervisekassal on õigus esitada nimistu moodustamise õigust taotlevale perearstile (kandidaadile) täiendavaid nõudeid perearsti tegevuskohast ja teeninduspiirkonna eripärast tulenevalt.

KONKURSITEADE JA DOKUMENTIDE ESITAMINE

Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes kuu enne dokumentide esitamise tähtaega.
Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutavate dokumentidega on laekunud Tervisekassale teates märgitud tähtpäevaks.

KONKURSI LÄBIVIIMINE

Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor. Muutub konkursside läbiviimise kord ja vorm, kus pöörame rohkem tähelepanu kandideerija laiemale profiilile (suhtlemisoskus, meeskonna juhtimine, isiklik professionaalne areng, eesmärgistatud juhtimine, perearstiabi pädevus).

TÄHTAJAD

Komisjoni koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtajast arvates.

Komisjoni koosolekul:

 1. kehtestatakse kandidaatide hindamise kriteeriumid;
 2. kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
 3. otsustatakse kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursi vestlusvoorule lubamine ning vajaduse korral täiendava tähtaja andmine puuduvate dokumentide esitamiseks;
 4. määratakse kindlaks kandidaatide vestlusele kutsumise järjekord ja ajakava.

Vestlusvooru lubatud kandidaate teavitatakse vestlusvooru toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva ette.
Vestlusvoorule järgneb hindamisvoor, milles hinnatakse kandidaadi sobivust dokumendi- ja vestlusvooru tulemuste põhjal.  

NIMISTU KINNITAMINE

Tervisekassa kinnitab konkursi võitjale perearsti nimistu. 

Lisaküsimuste korral pöörduge Silja Vanaisaku poole või kirjutage perearst [at] tervisekassa.ee (perearst[at]tervisekassa[dot]ee).

Perearstide järjepidevuse tagamise ehk inkubatsiooniprogramm

Programmi tutvustus

Inkubatsiooniprogramm on perearstiteenuse järjepidevuse tagamise toetusmeede, mis ühendab nimistuta perearsti nimistust loobuva perearstiga.  Nii võimaldab nimistu sujuvat järkjärgulist üleandmist. Programmi näol tekib nimistut üle andval perearstil ja nimistuga tutvuda soovival perearstil hea võimalus koos töötada.

Programmi sõnastus TTL-is: „Lisatasu ühes kuus üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale, v.a. Tallinn ja Tartus, kes perearstiteenuse järjepidevuse tagamiseks võtab nimistu üleandmise eesmärgil tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti.“

Tasustatakse koodiga 3052. Tasu makstakse 4372 eurot kuus. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

Programmis osalemise eelised

Nimistust loobuv perearst:

 • lisatasu 4372 eurot kuus, et kaasata töösse nimistuga tutvuv perearst;
 • saab nimistu turvaliselt üle anda;
 • nimistu patsiendid saavad varakult teada perearsti loobumise soovist;
 • nimistu patsiendid saavad võimaliku uue perearstiga tutvuda ja harjuda;
 • saab vähendada järkjärgult töökoormust;
 • järjepidev arstiabi ei katke;
 • võimalus on soovi korral jätkata oma nimistul abiarstina;

Nimistuga tutvuv perearst saab:

 • programmis osalemise tasu;
 • tutvuda nimistu patsientidega;
 • tutvuda nimistuga töötava meeskonnaga;
 • tutvuda tervishoiuteenuse osutaja korraldusliku poolega;
 • alustada ettevõtlusega järkjärgult, saades tuge eelmise perearsti poolt;
 • töötava perearsti kõrvalt kogemuse ja kindluse iseseisvalt alustada;
 • inkubatsiooniprogrammis osalemise eest olulise eelise nimistu konkursi tulemuses;
 • võimaluse kaasata nimistust loobuv perearst abiarstiks;

Programmis osalemiseks vajalikud tegevused

Kui inkubatsioonipaar on olemas, siis on edasised sammud alljärgnevad:

 • Lisatasu saamiseks esitab tervishoiuteenuse osutaja Tervisekassa kodulehelt kättesaadaval vormil taotluse. Taotlus kannab nimetust “Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks“.

Taotluse vormi leiate Tervisekassa kodulehel Perearstiabi- juhendid ja taotlused

 • Taotlus tuleb esitada hiljemalt lisatasu saamise kuule eelneva kuu 10. kuupäevaks. Kui muutuvad taotluse punktis 3 toodud peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti andmed, tuleb Tervisekassale esitada uus taotlus.
 • Lisatasu saamise eelduseks on nimistust loobuva perearsti esitatud avaldus Tervisekassasse nimistust loobumise kohta. Taotluses nimetatud perioodil (kuid mitte rohkem kui 12 kuud) kajastub koodiga 3052 lisatasu lisa 1 punkti 6.6. kohaselt koostataval igakuisel koondarvel.
 • Kood 3052 – 4372 eurot kuus. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

Kuidas leida programmiks paariline?

Kui teine paariline programmis osalemiseks puudub, siis saan toetada Teie soovi ja reklaamida üleskutset TÜ Peremeditsiini õppetooli viimase aasta residentide seas. Kokkuleppel on võimalik edastada Teie soov NOPE listi kaudu noortele perearstidele. Loodetavasti õnnestub meil sobiv huviline ja nimistuga jätkaja leida.

Nimistust loobumise avaldus esitatakse minimaalselt 6-kuud enne töö lõpetamist. Kui inkubatsiooniprogrammi huviline ilmub varem, saab avaldust esitada ka 12 kuud ette, et kasutada ära võimalus osaleda inkubatsiooniprogrammis kuni 12 kuud.

Kui inkubatsiooniprogramm on just Teie jaoks, siis palun pöörduge kirjalikult perearts [at] tervisekassa.ee (perearst[at]tervisekassa[dot]ee) .

Vabanevad nimistud

NIMISTU VABANEBNIMISTU NUMBERMAAKONDPEREARSTI TEENINDUSPIIRKONDNIMISTU PEREARSTTEENUSE OSUTAJA 
01.06.2024N0276HarjumaaSaku valdSirje PetersonOsaühing Saku Tervisekeskus 
01.06.2024N0679TartumaaTartu linnLea Miidla-LeituLEA MIIDLA-LEITU OÜ 
01.06.2024N0326HiiumaaHiiumaa valdJüri ViidebaumHIIUVIIDE OÜAsendusnimistu
01.06.2024N0628JõgevamaaJõgeva valdMarek AlanurmVoorus OÜ 
01.06.2024N0675TartumaaTartu linn OÜ Mõisavahe PerearstidAsendab- OÜ Mõisavahe Perearstid
01.07.2024N0544Ida-VirumaaKohtla-Järve linnInna ProsalovaINPRO PA OÜ 
01.07.2024N0343SaaremaaRuhnu, Saaremaa vald Osaühing Kuressaare PerearstikeskusAsendab- Osaühing Kuressaare Perearstikeskus
01.08.2024N0445Lääne-VirumaaRakvere linnKersti VeidrikOsaühing Eraarst Kersti VeidrikAsendusnimistu
01.09.2024N0248HarjumaaTallinnLeili KorpMustamäe ja Nõmme Perearstikeskus OÜ 
01.09.2024N0798VõrumaaVõru linnIia-Ulvi Raidosaühing Võru Arst 
01.09.2024N0037HarjumaaTallinn, LasnamäeKarin PärnpuuMymed Perearstid OÜAsendusnimistu
01.09.2024N0554Ida-VirumaaJõhvi linnSofia BeljakovaSofia Beljakova 
01.09.2024N0251HarjumaaTallinnVadim NikonovRosenthali Perearstikeskus OÜ 
01.09.2024N0723TartumaaNõo valdTiiu KaasikPerearst Tiiu Kaasik osaühing 
01.10.2024N0666TartumaaTartu valdLudmilla ProovelOÜ PEREARST PROOVEL 
01.10.2024N0377PärnumaaPärnu linn osaühing Pärnu PerearstidAsendab- osaühing Pärnu Perearstid
01.04.2025N0421JärvamaaTüri valdSigne LiebergPerearst Signe Lieberg 

 

 

 

Asendusnimistud

Asendusnimistutele püsiva arsti pakkumiste ja küsimuste osas võtke ühendust:

Sandra Mustasaar

Peaspetsialist

Sandra.mustasaar [at] tervisekassa.ee

Asendusnimistud: Põhja- ja Kesk-Eesti

Põhja- ja Kesk-Eesti


Nimistu Maakond Teeninduspiirkond
N0159   Harjumaa  Tallinn, Haabersti linnaosa
N0145            Harjumaa   Tallinn, Nõmme linnaosa
N0311 Harjumaa Saue vald   Saue linn
N0815 Harjumaa Saue vald       
N0309 Harjumaa Kiili vald
N0300 Harjumaa Anija vald
N0269 Harjumaa Paldiski
N0290 Harjumaa Lääne-Harju vald/Harju Risti              
N0260 Harjumaa Kuusalu vald
N0279 Harjumaa Keila linn
N0308 Harjumaa Keila linn
N0271 Harjumaa Loksa 
N0433 Järvamaa Paide 
N0437 Järvamaa Lääne-Virumaa Järva vald; Väike-Maarja vald
N0601 Raplamaa Rapla 
N0616 Raplamaa Rapla
N0618 Raplamaa Rapla vald
N0617 Raplamaa Rapla vald
N0608 Raplamaa Märjamaa alev
N0604 Raplamaa Kehtna

Asendusnimistud-Lõuna-Eesti

lõuna eesti


Nimistu Maakond Teeninduspiirkond
N0764 Viljandimaa Viljandi linn
N0770 Viljandimaa Mulgi vald
N0773 Viljandimaa Viljandi linn
N0756 Viljandimaa Põhja-Sakala vald
N0757 Viljandimaa Mulgi vald
N0624 Jõgeva maakond Jõgeva vald
N0629 Jõgeva maakond Jõgeva vald
N0788 Võrumaa Võru linn
N0796 Võrumaa Võru linn
N0786 Võrumaa Võru linn
N0787 Võrumaa Võru linn
N0792 Võrumaa Võru vald
N0580 Võrumaa Setomaa vald
N0739 Valgamaa Valga vald
N0731 Valgamaa Tõrva vald
N0743            Valgamaa    Tõrva vald
N0742 Valgamaa Valga vald
N0740 Valgamaa Valga vald
N0746 Valgamaa Tõrva vald

Asendusnimistud - Lääne-Eesti

Lääne-Eesti


Nimistu Maakond Teeninduspiirkond
N0359 Pärnumaa Pärnu linn
N0372 Pärnumaa Pärnu linn
N0361           Pärnumaa  Pärnu linn
N0364             Pärnumaa  Pärnu linn
N0390 Pärnumaa Kihnu vald
N0399 Pärnumaa Häädemeeste vald, Pärnumaa
N0401 Pärnumaa Põhja-Pärnumaa vald
N0408 Läänemaa Lääne-Nigula vald
N0339 Saaremaa Saaremaa vald
N0333 Saaremaa Saaremaa vald
N0343 Saaremaa Saaremaa vald, Ruhnu vald 
N0331 Saaremaa Saaremaa vald
N0335 Saaremaa Saaremaa vald

Asendusnimistud - Ida-Eesti

Ida-Eesti


Nimistu Maakond Teeninduspiirkond
N0473 Lääne-Virumaa Rakvere
N0454 Lääne-Virumaa Rakvere linn
N0476 Lääne-Virumaa Vinni vald, Laekvere
N0440 Lääne-Virumaa Viru-Nigula vald
N0475 Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald
N0450 Lääne-Virumaa Tapa vald
N0449 Lääne-Virumaa Tapa vald
N0576 Ida-Virumaa Lüganuse vald
N0491 Ida-Virumaa Narva linn
N0494 Ida-Virumaa Jõhvi
N0497 Ida-Virumaa Sillamäe

Perearsti ja -õe käsiraamat nimistuga töö alustamiseks

Käsiraamatu eesmärk on abistada perearste nimistuga töö alustamisel. Kui alguses võib tunduda,
et nimistuga alustamine on keeruline ja mitmeetapiline, siis loodame, et käsiraamat toob sellesse
protsessi selgust. Käsiraamatu peatükid on järjestatud nimistuga töö alustamise sammude järgi,
aga sobivad ka eraldi lugemiseks.

Perearsti ja -õe käsiraamat nimistuga töö alustamiseks on allalaetav SIIT

Nimistuga lõpetamine

Juhend teenuse osutamisega lõpetavale perearstile

 

Kuidas saan teada anda nimistust loobumise soovist?

Kui soovite loobuda nimistuga töötamisest, tuleb esitada Tervisekassale nimistust loobumise avaldus, mille leiate lehelt juhendid ja taotlused, taotluste alalõigust.

Avaldus tuleks esitada esimesel võimalusel, kuid vähemalt kuus kuud enne nimistuga perearstina töötamisest loobumist.

Kas mul on võimalik osaleda ka perearstide järjepidevuse tagamise ehk inkubatsiooni programmis?

Kui teie nimistu asub väljaspool Tallinna  või Tartu linna, on teil võimalik programmis osaleda. Rohkem infot selle kohta leiate Tervisekassa kodulehelt perearstide järjepidevuse tagamine ehk inkubatsiooniprogramm

Loobun nimistust ja lõpetan oma äriühingu tegevuse, kuidas pean toimima arvete esitamisel.

 • Kui lõpetamine toimub aasta keskel, siis saate kõik arved, mille kuupäevad jäävad kehtivasse lepinguperioodi, esitada oma äriühingu alt. Arve lõpukuupäev ja teenuste kuupäevad peavad jääma perioodi, kui TTO leping kehtis. Kui teenused on osutatud peale TTO tegevuse lõpetamist, saab arve esitada asutus, kuhu nimistu liikus.
 • Kui lõpetate tegevuse aasta lõpuga, esitage ära kõik arved hiljemalt 7. jaanuariks. Teenused, mille kohta teile veel arvet esitatud ei ole, kandke arvele tekkepõhiselt (s.o teenusele suunamise kuupäevaga). 

Lõpetamisel planeeritakse nimistule fondide mahud proportsionaalselt teenuse osutamise kuudega ja üle planeeritava mahu arved võetakse vastu ületööna koefitsiendiga 0,7.

Kas mul on oma äriühinguga tegevuse lõpetamisel õigus perearsti kvaliteedisüsteemi tasule?

Kui perearstil on nimistu seos kuni 31.12 seisuga ja ta saavutab tulemuse perearsti kvaliteedisüsteemis, makstakse tulemustasu tervishoiuteenuse osutajale, kelle kaudu perearst 31.12 seisuga teenust osutas. Seega, kui osutasite teenust läbi oma äriühingu, mille tegevus ei jätku, on oluline, et äriühingu arvelduskonto oleks avatud väljamakse tegemise ajani.

Kuidas pean toimima töövõimetuslehtedega, kui lõpetan nimistuga töö?

Kui nimistut üle võtva arsti programm ei võimalda lõpetada teise arsti poolt avatud lehti, tuleb töövõimetuslehed lõpetada viimase päevaga. Töövõimetuslehe jätkumisel väljastab patsiendi uus perearst järgnevast päevast järglehe. 

Mida ma pean tegema patsientidega seotud dokumentidega?

Tegevust lõpetav nimistu omanik vastutab patsientidega seotud dokumentide üleandmise eest.

Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine tegevusega lõpetamisel on reguleeritud määrusega „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord“

https://www.riigiteataja.ee/akt/121032017014?leiaKehtiv

Mis on veel vajalikud tegevused, et lõpetada äriühingu tegevus?

Soovitame kindlasti ühendust võtta Terviseametiga, et lõpetada vajadusel nende registrites seosed tegevuslubadega.

Muude äriühingu lõpetamisega seonduvates küsimustes Tervisekassa ei nõusta.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.