Töövõimetuslehtede andmed

Töötavale kindlustatud isikule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, makstakse töövõimetuslehe alusel ajutise töövõimetuse hüvitist. Ajutise töövõimetuse hüvitise alaliigid on haigushüvitis, hooldushüvitis, sünnitushüvitis ja lapsendamishüvitis.

Alljärgnevates tabelites leidub statistika kalendriaastate I ja II poolaastal perearstide poolt väljastatud erinevat liiki töövõimetuslehtede arvu kohta isikute vanusegruppide lõikes (vanusegrupid on toodud 10-aastase intervalliga).

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.