Täiendav ravimihüvitis kuni 31.12.2017

Täiendava ravimihüvitise maksmise süsteem muutus 2018. aastal. Täiendavat ravimihüvitist makstakse tagantjärele ka aastal 2017 ostetud retseptiga soodusravimite eest. Täiendavat ravimihüvitist makstakse juhul, kui inimene kulutas kalendriaastas retseptiga müüdavatele soodusravimitele üle 300 euro. Tagantjärele 2017 ostetud ravimite eest täiendava ravimihüvitise saamiseks peab inimene esitama haigekassale avalduse. Hüvitisele on õigus ravikindlustatud inimestel.

Kuidas täiendavat ravimihüvitist arvestatakse?

1) Esmalt arvutatakse kalendriaasta täiendava ravimihüvitise alussumma:

Täiendava
ravimihüvitise 
alussumma
NB! See summa on alati madalam kui soodusretseptidele kulutatud summa.

 

=

Soodusravimitele kulutatud
summa
Arvesse ei võeta käsimüügiravimitele ja soodustuseta retseptiravimitele tehtud kulutusi.


-

Kohustuslik omaosalus retsepti kohta. Ühe retsepti kohta: 
- 100%, 90% ja 75% soodustuse korral 1,27 eurot;
- 50% soodustuse korral 3,19 eurot ühe retsepti kohta
+

Ravimite hinnaosa, mis ületab piir- või hinnakokkuleppe hinda.

2) Kui täiendava ravimihüvitise alussumma on teada, hakatakse arvestama täiendavat ravimihüvitist järgmiselt

Alates 01.01.2015 - 31.12.2017 ostetud soodusretseptide puhul kehtivad järgmised arvutuse põhimõtted:

Ravimitele kulunud summaHaigekassa hüvitab Näide
Alla 300 euroTäiendavat ravimihüvitist ei makstaTäiendavat ravimihüvitist ei maksta
300–500 eurot300 eurot ületavast osast 50%Nt alussumma 400 eurot: hüvitise summa on (400–300) x 50% = 100 x 50% = 50 eurot
üle 500 eurot500 eurot ületavast osast 90%Nt alussumma 1000 eurot: hüvitise summa on ((500–300) x 50%) + ((1000 – 500) x 90%) = 100 + 450 = 550 eurot

Hüvitise saamiseks piisab, kui kindlustatud inimene või tema seaduslik esindaja on ühe korra vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud.

 

Avalduse esitamine:

  • Edastada avaldus haigekassasse: tuua või saata postiga klienditeenindusbüroosse või digitaalselt allkirjastatuna aadressile info [at] haigekassa.ee.
  • Avalduse blanketi saab haigekassa kodulehelt ja klienditeenindustest. NB! Kui avalduse esitab kindlustatud inimese seaduslik esindaja, peab ta avaldusele lisama koopia esindusõigust tõendavast dokumendist.
  • Kui isiku- või pangaandmed muutuvad, palume haigekassat sellest teavitada. 
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.