Raseda kergemale tööle üle viimine

Kergemale tööle üleviimist võimaldatakse haiguslehe alusel ainult töölepingu alusel töötavatele ravikindlustatud rasedatele naistele vastavalt nende terviseseisundile. Selleks väljastab arst või ämmaemand töötavale rasedale naisele haiguslehe põhjusega „terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale“. 

Hüvitist on võimalik saada ainult rasedal kuni ema vanemahüvitise saamiseni või kuni 182 päeva. 

Töölt vabastamise variante on kaks: 

  • Hüvitis hakkab kehtima esimesest päevast. Tervisekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe 100 %. 

Tööandjal ei ole pakkuda kergemat tööd. 

  • Esimest päeva ei hüvitata, Tervisekassa maksab hüvitist alates 2. päevast. Hüvitise määr on 70% inimese eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust. 

Kuni ema vanemahüvitise alguseni väljastab arst rasedale iga 30 kalendripäeva järel uue töövõimetuslehe. Oluline on lõpetada kergema tööga seotud haigusleht enne emapuhkuse alguspäeva, mille kohta saab info rasedalt. 

Kui tööandjal on töötajale pakkuda kergemat tööd, vormistab ta töötaja ajutiselt kergemale tööle. 

Kui tööandjal ei ole kergemat tööd pakkuda, võib töötaja ajutiselt keelduda tööülesannete täitmisest. 

Kui inimesel on mitu tööandjat ning ühel tööandjal on anda kergemat tööd ja teisel ei ole, võib tööandja, kellel kergemat tööd anda ei ole, inimese tööst vabastada ja teine tööandja pakkuda kergemat tööd. 

Kui esmane haiguslehe alguse kuupäev on kuni 14.05.2024, maksab Tervisekassa kergemale tööle üleviimise korral haigushüvitist ühe kalendripäeva eest määras, mille võrra inimese palk kergemal tööl ühe kalendripäeva kohta on väiksem tema eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust. Tulu arvutamisel võetakse aluseks Maksu- ja Tolliameti andmed. 

Kui eelmise kalendriaastaga võrreldes palgavahet ei teki, siis hüvitist ei maksta. 
Kui inimene on töölt vabastatud kergema töö puudumise tõttu, maksab Tervisekassa inimesele haigushüvitist alates töövabastuse 2. päevast. Hüvitise määr on 70% inimese eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest tulust.

Rasedale terviseseisundile vastava töö andmise korral, kui esmase haiguslehe alguse kuupäev on alates 15.05.2024, maksab Tervisekassa kergemale tööle üleviimise korral haigushüvitist ühe kalendripäeva eest määras, mille võrra raseda töötajaga kokku lepitud kalendrikuu töötasu kergemale tööle üleviimise perioodil on väiksem tööandja poolt haiguslehele märgitud töölepingus kokku lepitud kalendrikuu töötasust enne kergemale tööle üleviimist.

Tööandja peab rasedale kergemal tööl töötamise perioodil maksma töötasu vähemalt 50 % võrreldes töölepingus kokku lepitud töötasuga enne kergemale tööle üleviimise haiguslehe algust. 

Kui rase vabastatakse töölt kergema töö puudumise tõttu, maksab Tervisekassa  hüvitist alates 2. päevast määraga 70% raseda esmase haiguslehe alguse eelsest töölepingus kokku lepitud töötasust.
 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.