Töötingimuste ajutine kergendamine

Töötamine pikaajalise haiguse ajal

Kui esmane haigusleht on alanud 15. mail 2024 või hiljem, saab alates 61. haiguspäevast naasta tööle kohandatud tingimustel. 

See tähendab, et kui tervis lubab, võid sa arsti ja tööandja nõusolekul tööle naasta. Töö kohandatakse sulle sobivaks. Töötad nt osakoormusega või täidad kergemaid ülesandeid. Sinu tööandja ja Tervisekassa tagavad ühiselt, et su sissetulek jääb samaks. 

Mis kasu sa sellest saad? 

 • Saad vältida püsivat töövõimetust. 
 • Võid haigusest kiiremini taastuda, kui suhtled inimestega ja tunned, et oled kasulik. 
 • Sa ei kaota rahas. Sinu töötasu koos Tervisekassa makstava hüvitisega jääb samaks nagu oli Sul enne haigestumist.

Mida kohandatud tingimustes töötamine sulle võib tähendada?

 • Kergemaid tööülesandeid ja/või
 • väiksemat töökoormust või -aega. 

Mida sa tööle naasmiseks teed? 

 • Kui tervis lubab, teata pärast 30. haiguspäeva arstile, et soovid naasta tööle kohandatud tingimustel. 
 • Küsi tööandjalt, kas ta on nõus, et sa asud tööle arsti määratud tingimustel. Need on kirjas sinu haiguslehel. 
 • Tee seda kõike aegsasti. See jätab tööandjale ajavaru, et kohandada töö sulle sobivaks. Arst saab sulle vastava haiguslehe anda kuni 30 päeva enne eeldatavat tööle naasmist. Töötingimuste ajutine kohandamine kestab vähemalt 30 päeva. 
   

Pea meeles!  

 • Töötamine kohandatud tingimustel on vabatahtlik. See on võimalus, mitte kohustus. Ka sinu raviarst ja tööandja peavad su tööle naasmisega nõustuma. 
 • Soovitame tööandjaga kirjalikult kokku leppida kohandatud töötamise algus, tingimused ja tasu. Tasu peab vastama sinu töökoormusele. Kui töötad nt koormusega 80%, peab töötasu olema 80% haigestumiseelsest kalendrikuu töötasust. Vahe tasub Tervisekassa. 
 • Igal juhul peab tööandja maksma sulle 50% haigestumiseelsest kalendrikuu töötasust ka siis, kui töötad sellest väiksema koormusega. 
 • Kui töötasu jääb samaks, siis Tervisekassa hüvitist ei maksa. 
 • Tervisekassa hüvitab palgavahe kõige rohkem kuni 122 päeva.
 • Asu tööle, kuid hooli oma tervisest ja pea kinni arsti soovitustest!

Lisaks saad sa samal ajal vajaduse korral Eesti Töötukassalt töövõimet toetavaid tööturuteenuseid, nagu tööalane rehabilitatsioon, kogemusnõustamine, tööks vajalikud abivahendid. 

Tähtis! 

Kohandatud tingimustel saad töötada, kui sa oled:

 • töölepinguga töötaja;
 • avalik teenistuja või 
 • FIE tegevuses osalev abikaasa. 

Kohandatult töötada ei saa: 

 • käsundus- ja töövõtulepinguga töötaja;
 • FIE;
 • ettevõtluskonto omanik või
 • ettevõtte juhatuse liige.

Kohandatud tingimustel töötades võid sa: 

 • kasutada puhkust;
 • olla hoolduslehel;
 • haigestudes mõnda teise haigusse olla haiguslehel.

Kui sul on mitu tööandjat, võid töötada kohandatud tingimustel ükskõik kui mitme tööandja juures. 

Kohandatult töötades peab arst hindama sinu tervist vähemalt iga 30 päeva järel. Vajaduse korral:

 • väljastab ta järgneva haiguslehe;
 • muudab töötamise piiranguid või 
 • lõpetab kohandatud töötamise haiguslehe ja annab haiguslehe tööst vabastamiseks.
   
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.