Hooldushüvitis

Hooldushüvitist maksab Tervisekassa.  

Hoolduslehe saab arst väljastada tööandja kaudu ravikindlustatud inimesele. Hoolduslehe väljastamise või väljastamata jätmise otsustab arst hooldatava terviseseisundi põhjal.   

Hooldushüvitist maksab Tervisekassa alates 1. päevast:  

  • alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest;  
  • alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas;  
  • haige perekonnaliikme kodus põetamisel kuni seitsme järjestikuse päeva eest;  
  • alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi. Neil juhtudel saab hooldushüvitist kuni 10 järjestikuse päeva eest.  

Hoolduslehe võib arst väljastada ka pikemaks ajaks, kuid hooldushüvitise maksmise periood on piiratud.  

Haiget last, puudega last või pereliiget võib järjestikku põetada ka mitu inimest. Sel juhul väljastab arst neile kõigile eraldi hoolduslehed. Hooldushüvitise maksmise periood sellest ei pikene, vaid on sama, mis eespool nimetatud.   

Tavapäraselt maksab Tervisekassa hüvitise välja paari tööpäeva jooksul pärast seda, kui tööandja on andmed edastanud. Menetluse aeg pikeneb, kui nt kohtutäitur on esitanud arestimisakti, tööandja on kindlustuse andmetega hilinenud jne.  

Töövõimetushüvitiste arvutamisel ei võeta arvesse doktoranditoetuselt, vanemahüvitiselt või valla, linna või loomeliidu makstud toetustelt tasutud sotsiaalmaksu.  

Kui inimese suhtes on algatatud täitemenetlus, siis on Tervisekassal kohustus kinni pidada tema ajutise töövõimetuse hüvitisest arestimisele kuuluv summa ja kanda summa arestimisakti saatnud kohtutäituri ametialasele kontole.  

Juhul, kui inimene leiab, et arestimisel ei ole arvestatud tema sissetulekute ja ülalpeetavatega, siis tuleb pöörduda täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole. Kinnipidamise korraldust saab muuta kohtutäitur. Täiturite kontaktandmed leiab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt.  

Enda suhtes algatatud täitemenetluste kohta saab infot riigiportaali teenusest „Minu vastu algatatud täitetoimikud“

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Hooldushüvitist maksab Tervisekassa hoolduslehe esimesest päevast alates. Hooldushüvitist makstakse hüvitise saaja päevatulu põhjal, mis arvutatakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu järgi. Hüvitist saab 80% päevatulust, sellest arvutatakse maha tulumaks. Tervisekassa maksab hüvitist:

a) alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest

b) alla 12-aastase lapse põetamisel kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjus on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas

c) alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse põetamisel, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi kuni 10 järjestikuse päeva eest

Kuna eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, arvutatakse sel aastal hooldushüvitis alampalgalt.

Hoolduslehe väljastab arst tegelikule põetajale.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.