Täiendav ravimihüvitis

Kuidas täiendavat ravimihüvitist arvestatakse?

Täiendav ravimihüvitis kehtib soodusravimitele tehtud kulutuste puhul. See tähendab, et arvesse ei võeta kulutusi, mis on tehtud käsimüügiravimitele (ilma retseptita ravimid) ja retseptiravimitele, millele ei kehti Tervisekassa soodustus. Samuti ei kehti täiendav ravimihüvitis meditsiiniseadmetele.

Täiendavat ravimihüvitist arvestatakse kalendriaastas kogunenud kulutuste järgi. 

ravimid soodustus

Soodusretseptiga ostetud ravimite hüvitamisele kehtivad järgmised põhimõtted:

1) kui summa jääb aastas alla 100 euro, siis täiendavat ravimihüvitist ei maksta

2) kui summa on aastas 100–300 eurot, hüvitatakse 100 eurot ületavast osast 50% 

3) kui summa ületab aastas 300 eurot, hüvitatakse 300 eurot ületavast osast 90%

Näiteks kui inimene on kulutanud ravimitele 250 eurot, siis saab ta Tervisekassalt 75 eurot soodustust. Üle 300 euro ulatuvate kulutuste puhul hüvitab Tervisekassa 90% ravimist. Näiteks  kui inimene on kulutanud 500 eurot, saab ta 280 eurot soodustust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täiendava ravimihüvitise arvutamine

1) Esmalt arvutatakse kalendriaasta täiendava ravimihüvitise alussumma:

Täiendava ravimihüvitise  alussumma
NB! See summa on alati väiksem kui soodusretseptidele kulutatud summa.

 

=

Soodusravimitele kulutatud summa
Arvesse ei võeta käsimüügiravimitele, meditsiiniseadmetele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud kulutusi.
-Ravimite hinnaosa, mis ületab piir- või hinnakokkuleppe hinda

2) Kui täiendav ravimihüvitise alussumma on teada, hakatakse arvestama täiendavat ravimihüvitist järgmiselt:

Ravimitele kulunud summaTervisekassa hüvitabNäide
Alla 100 euroTäiendavat ravimihüvitist ei arvestataTäiendavat ravimihüvitist ei arvestata
100- 300 eurot100 eurot ületavast osast 50%Näiteks kui inimene on ostnud kalendriaastas mitmeid soodusravimeid ja käesoleva ostuga tõuseb tema isiklik täiendava ravimihüvitise alussumma 105 euroni, siis võimaldatakse talle täiendavat soodustust 100 eurot ületavalt 5-lt eurolt 50% ehk 2,5 eurot ja inimene maksab 2,5 euro võrra apteegis vähem. Kui inimene on kulutanud ravimitele 250 eurot, siis saadava täiendava soodustuse jaoks lahutame sellest summast maha 100 eurot, mis on hüvitise maksmise alampiiriks ja teeme arvutustehte 150 x 50% = 75 eurot.
Üle 300 euro300 eurot ületavast osast lisandub hüvitis 90% 

Kui inimese täiendava ravimihüvitise alussumma enne ostu oli 300 ja osteti ravim, mis tõstis alussumma 320-ni, siis makstakse täiendavat hüvitist 90% summast, mis ületab 300 eurot (90% 20-st= 18 eurot) ja inimene maksab 18 euro võrra apteegis vähem. Oluline on meeles pidada, et 100-300 euro pealt on 50% soodustusega hüvitist saadud juba eelmistega ostudega.

Kui aga enne ostu oli alussumma 90 eurot ja osteti kallis ravim, mis tõstis alussumma 500 euroni, siis saab inimene täiendavat soodustust 280 eurot (s.o 50% 100€ ja 300€ vahest (100 eurot) + 90% summast mis ületab 300 eurot (90% 200st = 180 eurot)

NB!  Ravimitele kulutatud summast arvestatakse enne täiendava ravimihüvitise arvutamist maha piirhinda või hinnakokkuleppe hinda ületav summa ehk välditav omaosalus.  Kui turul on palju sama toimeainega erinevate tootjate ravimeid, kehtestatakse  kogu sama toimeainega ravimite grupile piirhind, millest arvutatakse Tervisekassa soodustus.  Näiteks kui apteegis on valikus sama toimeainega ravimeid hinnaga 5 eurot, 7 eurot ja 9 eurot, siis määratakse piirhinnaks reeglina hinnalt teise soodsaima ravimi hind (selle näite puhul 7 eurot) ja Tervisekassa soodusprotsent arvutatakse sellest summast. Juhul kui ravimi ostja eelistab kallimat ravimit, siis tuleb lisaks määratud omaosalusele tasuda apteegis ka piirhinda ületav osa.

Väga harva võib juhtuda, et kuigi inimesel on täiendava hüvitise õigus, ei ole selle võrra võimalik lisasoodustus teha (nii võib juhtuda nt aasta lõpus), siis saab isik selle võrra suuremat soodustust järgmisel kalendriaastal.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.