Ravi rahastamise lepingute tüüptingimused

Kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

Kuni 31.12.2023 lepingu raamversioon
 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.07.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.07.2023)
 • Lisa 2a. Endoproteesi raviteekond (kehtiv tagasiulatuvalt alates 01.04.2023)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (alates 01.07.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.07.2023)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.07.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.07.2023)
Rahalised lisad
 • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (alates 01.07.2022)
 • Lisa 3c. Alltöövõtu kasutamine
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.01.2023)
 • Lisa 5. Hambaravi (alates 01.01.2023)
 • Lisa 6. Iseseisva õendusabi rahaline lisa
Alates 01.01.2024 lepingu raamverisoon
 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.07.2024)
 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (01.01.2024-30.06.2024)
 • Lisa 2a. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis (alates 01.07.2024)
 • Lisa 2a. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis (alates 01.04.2024-30.06.2024)
 • Lisa 2b. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused ennetuses 
 • Lisa 2c. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused hambaravis
 • Lisa 2d. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused õenduses (alates 01.04.2024)
 • Lisa 2e. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused iseseiva tervishoiuspetsialisti teenuses
 • Lisa 2f. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused tervishoiuteenused kinni peetavatele isikutele (alates 01.07.2024)
 • Lisa 7. Tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
 • Lisa 8. Tervishoiuteenuste kvaliteedi üldtingimused
 • Lisa 9a. Tervishoiuteenuste kvaliteedi lisatingimused eriarstiabis
 • Lisa 10a. Tervishoiu arendustegevuste lisatingimused eriarstiabis (alates 01.07.2024)
 • Lisa 10a. Tervishoiu arendustegevuste lisatingimused eriarstiabis (alates 01.04.2024-30.06.2024)
 • Lisa 10b. Tervishoiu arendustegevuste lisatingimused ennetuses
 • Lisa 10c. Tervishoiu arendustegevuste lisatingimused hambaravis
 • Lisa_11. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.04.2024)
Rahalised lisad
Juhendid

 

Ambulatoorse psühhiaatria partnerite aruanded:

* Küsimuste  korral pöörduge palun signe.borissov [at] tervisekassa.ee (signe[dot]borissov[at]tervisekassa[dot]ee)

 

Eelnevalt 2024. aastal kehtinud ravi rahastamise lepingu lisad

 • Mõisted ja lühendid (01.01.2024-30.06.2024)
 • Lisa 2a. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis (01.01.2024-30.03.2024)
 • Lisa 2d. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused õenduses (01.01.2024-30.03.2024)
 • Lisa 10a. Tervishoiu arendustegevuste lisatingimused eriarstiabis (01.01.2024-30.03.2024)
 • Lisa 11. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (01.01.2024-30.03.2024)

Eelnevalt 2023. aastal kehtinud ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.04.2023- 30.06.2023)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.04.2023- 30.06.2023)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.04.2023- 30.06.2023)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (kehtib alates 01.01.2023 - 31.03.2023)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.01.2023- 31.03.2023)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.01.2023- 31.03.2023)

Ravi rahastamise lepingud 2022

 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.01.2022, 21.02.2022 tunnistatud kehtetuks juhatuse otsusega nr 73) 
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (tagasiulatuvalt alates 01.01.2022-31.03.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.01.2022-31.03.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.01.2021-31.03.2022)
 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.01.2022-30.06.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.04.2022-30.06.2022)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (alates 19.05.2021-30.06.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.04.2022-30.06.2022)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.04.2021-30.06.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.04.2022-30.06.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.07.2022- 18.08.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (kehtib alates 01.07.2022 tagasiulatuvalt kuni 31.12.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.07.2022- 31.12.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.07.2022-31.12.2022)
Eelnevalt 2022.a kehtinud rahalised lisad
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.01.2022-31.03.2022)
 • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (01.01.2020-30.06.2022)
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.04.2022-31.12.2022)
 • Lisa 5. Hambaravi (kuni 31.12.2022)
Eelnevalt kehtinud juhendid

          1. Etteulatuva ravijärjekorra aruande formaadid (alates 01.03.2017):

                     Faili struktuur 1000 rida – suurematele haiglatele

                     Faili struktuur 100 rida – väiksematele lepingupartneritele

           2. Tagasiulatuva aruande formaat – (haiglavõrgu arengukava haiglatele)

Ravi rahastamise lepingud 2021

 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.01.2021)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.07.2021)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (alates 19.05.2020)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.07.2021)
 • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid (alates 01.04.2021)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.04.2021)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.01.2021)
Rahalised lisad
 • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
 • Lisa 3c. Alltöövõtu kasutamine
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.01.2021-31.12.2021)
 • Lisa 5. Hambaravi
 • Lisa 6. Iseseisva õendusabi rahaline lisa
Eelnevalt 2021. aastal kehtinud lisad
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (01.01.2021-30.06.2021)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (01.04.2021-30.06.2021)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (01.01.2020-19.05.2021)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (01.01.2021-31.03.2021)
 • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid (01.01.2021-31.03.2021)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (01.01.2021-31.03.2021)

Ravi rahastamise lepingud 2020

Kehtivad ravi rahastamise leping ja lisad

 • Ravi rahastamise leping
 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad
 • Lisa 8 . Haiguse ennetuse projektid
 • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid
 • Lisa 18. Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
Rahalised lisad
 • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
 • Lisa 3c. Alltöövõtu kasutamine
 • Lisa 3 br. Bioloogiline ravi
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine
 • Lisa 5. Hambaravi
 • Lisa 6. Iseseisva õendusabi rahaline lisa
Juhendid

Eelnevalt kehtinud ravi rahastamise leping ja lisad

 • Lisa 1 (kehtinud 01.01.2020 – 25.08.2020) – Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 (kehtinud 01.01.2020 - 01.04.2020 HVA) - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 2 (kehtinud 01.01.2020 - 01.04.2020) - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 2 (kehtinud 01.04.2020 -16.06.2020) -  Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 2  (kehtinud 16.06.2020-10.09.2020) -  Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 8  (kehtinud 01.01.2020 -16.06.2020) - Haiguse ennetuse projektid
 • Lisa 20 (kehtinud 01.01.2020-17.07.2020) - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
 • Lisa 20 (kehtinud 18.07.2020-29.07.2020) - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
 • Lisa 21 (kehtinud tagasiulatuvalt 13.03.2020-17.07.2020) - Ravi rahastamise erisused eriolukorra ajal

Ravi rahastamise lepingud 2019

Viljatusravi teenuseid osutavatele lepingupartneritele kehtivad lisad alates 01.07.2019
 • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
Hambaravi ja ortodontia lepingupartneritele kehtivad lisad alates 01.07.2019
 • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 5 - Hambaravi
 • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
 • Lisa 20 - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
Alates 01.01.2019 kehtivad ravi rahastamise leping ja lisad
 • Lisa- ravi rahastamise leping
 • Lisa 1- Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend
 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid (ravijärjekorra aruande formaadid leiate siit)
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele
 • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted
 • Lisa 19 - SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping
 • Lisa 20 - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
Rahalised lisad
 • Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
 • Lisa 3b - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta
 • Lisa 3c - Alltöövõtu kasutamine
 • Lisa 3 br - Bioloogiline ravi 
 • Lisa 4 - Haiguste ennetamine
 • Lisa 5 - Hambaravi
 • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa

Ravi rahastamise lepingud 2018

Alates 26.06.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa 1- Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

Alates 04.05.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa- Ravi rahastamise leping

 • Lisa 1 - Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

 • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid

Alates 01.01.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa 1 - Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

 • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (uuendatud 28.03.2018)

Muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused

 • Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad

 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid (uuendatud 20.02.2018)

 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (uuendatud 20.12.2017)

 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele (uuendatud 20.12.2017)
 • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused (uuendatud 20.12.2017)
 • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
 • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted (uuendatud 20.12.2017)

 • Lisa 19 - SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise lepingu kinnitamine ja sõlmimiseks haldurile volituse andmine

Rahalised lisad:

 • Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi

 • Lisa 3b - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta

 • Lisa 3c - Alltöövõtu kasutamine

 • Lisa 3 br - Bioloogiline ravi 
 • Lisa 4 - Haiguste ennetamine
 • Lisa 5 - Hambaravi
 • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.