IT-lahendus

Insuldi juhtprojekti elluviimist toetab tarkvaralahendus, mis võimaldab neljal insuldi juhtprojektis osaleval haiglal ja Tervisekassal: 

  • Mõõta patsientide tervisetulemeid. Lahendusega saab koguda digitaalselt patsientide tervisetulemeid, sh patsientide poolt hinnatud tervisetulemeid (PROMs, patient-reported outcome measures) ja kliinilisi tulemeid ning kuvada tulemusi kasutajatele reaalajas. Tervisetulemite võrdlemiseks ja kohandamiseks kogutakse raviasutustelt ka patsiendi taustaandmed (case-mix andmed).  
  • Mõõta patsientide teenusekogemust. Lahendusega saab patsientidelt digitaalselt koguda andmeid teenusekogemuse (PREMs, patient-reported experience measures) kohta ja kuvada tulemusi kasutajatele reaalajas.  
  • Hallata raviteekonnapõhist tasustamist. Vastav töölauad võimaldab jälgida patsientide tegelikke kulusid kogu raviteekonna jooksul ning võrrelda kulusid raviteekonna ennustatud maksumustega ja tervisetulemitega.  
  • Hinnata insuldi juhtprojekti edukust. Lahendus arvutab ja kuvab Tervisekassa poolt edastatud raviarvete jm andmete põhjal  insuldi juhtprojekti edukuse mõõdikuid. 

Kogutavaid andmeid saavad kasutajad interaktiivsel töölaual visualiseeritult vaadata nii üksikisiku kui ka rühma tasandil ning võrrelda haiglasiseselt ja haiglate üleselt. Kasutajate ligipääs andmetele on rollipõhine ning erinevad isikud ja asutused näevad vaid neile nende tööst tulenevalt vajalikke andmeid. 

Andmete analüüsimisega leitakse parendamist vajavad kohad, see aitab tuvastada häid praktikaid ning toetab muudatuste tegemist, mis omakorda tingib parema elukvaliteedi insuldi läbiteinud inimestele. 

Insuldi juhtprojekti käigus kogutakse andmeid kõigi ägeda isheemilise insuldiga patsientide puhul, kes hospitaliseeritakse vahemikus 1. juuli 2020 kuni 30. juuni 2021. Tarkvarateenust kasutatakse 1. juuli 2020 kuni 30. juuni 2022.  

Tarkvarateenuse pakkuja leidmiseks kuulutas haigekassa 30. märtsil 2020 välja riigihanke. Tähtajaks laekus kaks pakkumust. Edukaks tunnistati ühispakkumus, mille esitasid Meditsiinigrupp, Nordic Healthcare Group ja Philips VitalHealth. Lepingu maksumus on 250 000 eurot (millele lisandub käibemaks) ja see sisaldab kaks aastat tarkvarateenust neljale insuldi juhtprojektis osalevale haiglale ja Tervisekassale koos kohandamise, kasutajate koolituse ja nõustamisega ning tarkavarateenuse rakendamise kogemuse analüüsi ja ettepanekutega rakendamise laiendamiseks pärast kahte aastat. Tarkvaralahendusele on omistatud ISKE järgi turvaklass S2 ja volitatud töötleja on tõendanud võimekust S2 tasemel andmete turvaliseks töötlemiseks. Tarkvarateenust rahastatakse Tervisekassa innovatsioonifondist.  

Lahenduse kasutamise kogemuse baasil otsustatakse  2022. aasta lõpus, kas ja kuidas teenust laiendada teistele raviasutustele insuldi valdkonnas ning teistele kliinilistele valdkondadele.  

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.