Kaugteenuste arendamine

tutvustus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kiire areng viimastel kümnenditel on aina enam mõjutamas tervishoiuteenuste osutamist, võimaldades seda teha ka distantsilt. Kaugteenuste laiem kasutuselevõtt tervishoius aitab paremini toime tulla rahvastiku vananemisest ja hajaasustusest tingitud väljakutsetega, sest teenuste osutamine distantsilt vähendab teenuste kulukust nii rahalises kui ajalises mõttes. 


Euroopa Komisjoni definitsiooni kohaselt on kaugteenused tervishoius (ehk telemeditsiin) tervishoiuteenuse pakkumine IKT abil distantsilt, hõlmates turvalist meditsiiniandmete ja -informatsiooni edastamist teksti, heli, video või muul kujul, et ennetada, diagnoosida, ravida ja monitoorida haiguseid. Kaugteenused tervishoius jagunevad sünkroonset (kaugvastuvõtt, kaugteraapiad, kaugmonitooring) ja asünkroonset (sõnumivahetus) suhtlust võimaldavateks, aga hõlmavad ka lahendusi, kus inimene saab terviseabi tervishoiuspetsialisti osaluseta (nn patsiendi otsustustugi, meeldetuletused, teavitused).

 

joonis1.
Joonis 1. Patsiendile suunatud kaugteenuste jagunemine. Joonis ei kajasta spetsialistide omavahelist suhtlust võimaldavad kaugteenused.

Tervisekassa alustas kaugteenuste arendamisega 2020. aasta alguses. Kaugteenuste arendamise eesmärk on tõsta ravi järjepidevust ja kvaliteeti, parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ning võimestada patsienti võtma enam vastutust oma tervise eest hoolitsemisel. Kaugvastuvõtt video, veebi- ja telefonikontaktina rakendati Tervisekassa eelarvest rahastatuna ajutiselt 2020.a kevadel COVID-19 puhangu ajal ning teenust hakati püsivalt rahastama 2020.a septembris. Kaugteraapiad  (psühhoteraapia, füsioteraapia, logopeedia, tegevusteraapia) lisandusid tervishoiuteenuste loetellu 2021. a.

joonis 2.
Joonis 2. Tervisekassa rollid kaugteenuste arendamisel: kasutuselevõtuks võimaluse loomine läbi tasustamismudelite välja töötamise; kasutuselevõtu toetamine läbi alginvesteeringute jagamise; kvaliteedi tagamine läbi mõju hindamise ja kasutajate tagasiside kogumise. 

Kontakt: Kristin Kuusk, innovatsioonispetsialist, kristin.kuusk [at] tervisekassa.ee

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.