Kaugteraapiad

Kaugteraapia on ravi eesmärgiga terviseteenuste pakkumine distantsilt kõneravi, taastusravi ja vaimse tervise valdkondades kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendust. Kaugteraapia edendamise eesmärk on parandada patsientide ligipääsu ravile ja informatsioonile, muutes teraapiateenuse osutamist ning tervishoiu ressursside jagamist efektiivsemaks. Kaugteraapia annab võimaluse pakkuda patsientidele mitmekülgset teenust arvestades nende vajadusi. 

Patsiendi nõusolekul toimuvad kaugfüsioteraapia, kaugtegevusteraapia ja logopeedi kaugvastuvõtt eriarsti (sh perearsti) suunamisel, kui patsient pöördub selle terapeudi teraapiale korduvalt, ning kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti (sh perearsti) suunamisel, sh esmane teraapia või vastuvõtt.

Kaugteraapiat rakendatakse järgmistel tingimustel:
  1. kaugteraapiat osutatakse kasutades turvalist videolahendust. Kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõttu võib osutada ka telefoni teel, kui patsiendist sõltuvalt ei ole turvalise videolahenduse kasutamine võimalik;
  2. võrreldes kontaktteraapiaga tervishoiuteenuse kvaliteet säilib või paraneb;
  3. kaugfüsioteraapia, kaugtegevusteraapia ja logopeedi kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab teenust osutav spetsialist. Kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtu korral otsustab sobivuse suunav tervishoiutöötaja või teenust osutav kliiniline psühholoog või tervishoiutöötaja;
  4. patsiendi tehnilist valmisolekut hindab tervishoiuteenuse osutaja;
  5. kaugteraapia toimub patsiendi nõusolekul, mis on dokumenteeritud;
  6. kaugteraapia toimub kokkulepitud ajal ja viisil, sünkroonse suhtlusena;
  7. kaugteraapiaks kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendus ja selle kasutamine vastavad õigusaktides (sealhulgas isikuandmete kaitse seadus, isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud põhimõtetele;
  8. patsiendi isiku tuvastamise eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.
Kaugteraapiat ei rakendata  järgmistel juhtudel:
  1. teraapia-/vastuvõtuaja kokkuleppimine, muutmine või tühistamine;
  2. materjalide edastamine.

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.