Kaugteenused eriarstiabis

Kaugvastuvõtt ja -teraapia eriarstiabis toimuvad patsiendi ja tervishoiuspetsialisti vahel distantsilt ja selle läbiviimiseks kasutatakse telefoni-, videokõnet või veebivestlust. Kaugteenuste eesmärk on parandada inimese jaoks ravi kättesaadavust ja järjepidavust ning säästa tema aega ja raha.

Kuidas saab kaugteenuseid kasutada?

Kaugvastuvõtu või -teraapia võimalust pakub patsiendile tervishoiuspetsialist võttes arvesse tervisemure iseloomu ja inimese tehnoloogilisi võimalusi. Patsient otsustab, kas on pakutud võimalusega nõus või soovib siiski minna vastuvõtule arstikabinetti. Järgmisena leitakse sobiv aeg ja viis, mis peavad alati olema osapoolte vahel enne vastuvõtu või teraapia toimumist kokku lepitud.

Kaugteenuste läbiviimiseks kasutatakse telefoni-, video- või veebivestluse võimalusi.

Teenuseosutaja annab patsiendile juhised, kuidas kaugvastuvõtuks või -teraapiaks valmistuda (nt teavitab patsienti, et tema e-postile saadetakse link videovastuvõtu keskkonda sisenemiseks).

Mis tingimustel saab kaugteenuseid tarbida?

Tervisekassa tasub nende eriarstiabi kaugteenuste eest, mis toimuvad tervishoiuspetsialisti tagasikutsel (korduv, mitte esmane vastuvõtt) või teise tervishoiutöötaja suunamisel.  

Kaugteenus peab sisu poolest olema võrdne kontaktteenusega ehk seda tohib osutada vaid eeldusel, et saadud abi on samal tasemel, kui kabinetis toimunud vastuvõtu/ teraapia puhul. Kaugteenuse sobivuse igal konkreetsel juhul otsustab teenust osutav või teenusele suunav tervishoiutöötaja.

Juhtudel, kus patsient on vaja füüsiliselt läbi vaadata ehk inimese tervisemuret tuleb reaalselt kohapeal hinnata, ei saa kaugteenuseid kasutada.

Kaugteenused sobivad

 • kui arst otsustab, et see sobib patsiendi terviseprobleemiga tegelemiseks
 • patsiendi nõusolekul
 • arvestades patsiendi võimalusi (privaatne keskkond, tehnoloogiline võimekus)
 • korduva vastuvõtu puhul
 • tervishoiutöötaja suunamisel õe, ämmaemanda või tugispetsialisti esmase vastuvõtu puhul

Kaugteenused ei sobi

 • esmase arsti vastuvõtuna
 • kui patsient vajab läbivaatust
 • ainult saatekirja väljastamisest teatamiseks
 • vastuvõtuaja muutmiseks või tühistamiseks
 • ainult uuringutulemuste teatamiseks, millele ei järgne raviplaani muutust/ nõustamist
 • ainult korduva ravimiretsepti välja kirjutamiseks ravijuhiseid täpsustamata
esmase arsti vastuvõtuna kui patsient vajab läbivaatust ainult saatekirja väljastamisest teatamiseks vastuvõtuaja muutmiseks või tühistamiseks ainult uuringutulemuste teatamiseks, millele ei järgne raviplaani muutust/ nõustamist ainult korduva ravimiretsepti välja kirjutamiseks ravijuhiseid täpsustamata

Mida kaugvastuvõtu käigus tehakse?

 • Kuulatakse kaebuseid
 • Tutvutakse eelneva haiguslooga 
 • Vaadatakse üle ravipäevik
 • Suunatakse vajadusel analüüsidele ja uuringutele
 • Suunatakse vajadusel teise spetsialisti poole
 • Teavitatakse patsienti analüüsi või uuringu vastustest koos nõustamisega
 • Koostatakse või muudetakse raviplaani
 • Väljastatakse retsepte

Mida kaugteraapia käigus tehakse?

 • Seisundi hindamine, sh küsimuste küsimine 
 • Nõustamine 
 • Teraapia tegevuste läbi viimine 
 • Tagasiside andmine 
 • Kodutöö kokku leppimine 
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.