Tervisekassa alustab raviteekondade kiirendiprogrammiga

Eestis on käsil raviteekondade arendamine, et muuta tervishoiuteenused patsiendikesksemaks ja tagada terviklikum ravikäsitlus. Raviteekondade kasutuselevõtuks on välja töötatud praktiline juhend ja augustis algab kiirendiprogramm, mis toetab partnereid kogu protsessi läbitegemisel.

„Eesti tervise- ja sotsiaalsüsteemis on huvi raviteekondade arendamise vastu suur ning see on ka Tervisekassa üks olulisemaid eesmärke. Teenuste killustatust tajuvad kõik osapooled ja terviklike teekondade arendamises nähakse praktilist vahendit, kuidas muuta raviteenused inimkesksemaks ja integreeritumaks ning ressursikasutus efektiivsemaks,“ tõdes Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane.

Tervisekassa raviteekondade  arendamise teenusejuhi Eva Paalma sõnul on Eestis raviteekondi katsetatud viimaste aastate jooksul Tervisekassa eestvõttel,  aga ka teenuseosutajate enda initsiatiivil ja saadud on esimesed õppetunnid. „Saadud kogemustest õppimiseks, ühiste praktikate loomiseks ning raviteekonnapõhise lähenemise laiendamiseks ja kiirendamiseks Eesti tervisesüsteemis, algatasime 2023. aastal raviteekondade arendamise projekti. Selle tulemusel panime koostöös patsiendi esindajate, teenuseosutajate, poliitikakujundajate ja tervishoiu ekspertidega kokku raviteekondade arendamise põhimõtted ja praktilise juhendi, mis aitab raviteekondi välja töötada,“ rääkis Paalma.

Raviteekondade kasutuselevõtuks ei piisa ainult juhendist, kuna tervishoius on arendustegevuseks vajalikud kompetentsid ja ressursid piiratud. Seetõttu algab augustis partneritele mõeldud kiirendiprogramm, kuhu on osalema oodatud konkreetse raviteekonna arendamisest huvitatud meeskonnad, et kogu protsess juhendi ja mentorite toel praktikas läbi teha.  

Kiirendiprogrammi kandideerimiseks tuleb esitada taotlus, et kirjeldada, mis eesmärgil soovitakse raviteekonda arendama hakata, sh tuleb esitada meeskonna kirjeldus ja projektiplaan. Täpsemad nõudmised kandideerimiseks on väljatoodud Tervisekassa kodulehel. Kandideerimise tähtaeg on 26.mai.

Tervisekassa valib välja kuni viis meeskonda, kes saavad arendustoetust kuni 15 000 eurot, et raviteekonna arendamise kaudu lahendada mõni aktuaalne probleem oma valdkonnas. Kiirendiprogrammis võib tugineda mõnele vabalt valitud teemale või valida Tervisekassa poolt määratud valdkond, milleks on südame- ja veresoonkonna haigused, vaimne tervis  või laste suutervis.

Programmi jooksul toimuvad kõigile meeskondadele ühised koolitused ja arenduspäevad. Igale tiimile on Tervisekassa poolt mentor ning meeskondi nõustavad Eesti parimad tervishoiu eksperdid ja praktikud. Viie kuuse kiirendiprogrammi lõpuks on igal meeskonnal loodud uus raviteekond (standard), mida minnakse järgmises etapis ka piloteerima.  

Kiirendiprogrammi ja juhendit tutvustav infopäev toimub 17.aprillil kell 15.00-17.00 Ülemiste Citys. Registreeri infopäevale siin.

Rohkem infot raviteekondade arendamise kohta leiab Tervisekassa kodulehelt.