Perearstiabi korralduse muudatus alates 1. juulist

Eesti Haigekassa võtab alates 1. juulist Terviseametilt üle perearstiabi korralduse. Iga inimene saab registreeruda perearsti nimistusse või vahetada perearsti kirjaliku avalduse alusel, mis on edaspidi leitav Eesti Haigekassa kodulehel. 

Kõik vajalik informatsioon perearsti valimisel või vahetamisel on koondatud haigekassa koduleheküljel: 

www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/perearstiabi. Lisaküsimuste korral on info saamiseks võimalik pöörduda haigekassa klienditeeninduse poole kirjutades info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee) või helistades infotelefonil +372 669 6630. 

Perearstiteenuse järelevalvega jätkab Terviseamet, kelle kohustus on jätkuvalt tagada, et õigusaktides nõutav on täidetud. Terviseameti kodulehel on leitav näidis, kuidas toimub Eesti tervishoiuteenuste järelevalve: terviseamet.ee/et/tervishoiuteenuste-kaebenoude-esitamine

Lisaks sellele saab Terviseameti poole pöörduda uussisserändajate nõustamise osas, kui on vaja selgitada, kuidas leida endale perearst või millisel moel Eesti tervishoiusüsteem töötab ja kuidas selles orienteeruda. Selle tarbeks on eraldi eesti-, inglise- ja venekeelne infotelefon +372 5594 1139 ning informatsiooni võib inimene küsida ka meiliaadressil info [at] terviseamet.ee (info[at]terviseamet[dot]ee). Lisaks eeltoodule tegeleb Terviseamet ka perearstisüsteemi ja laiemalt esmatasandi hädaolukordadeks valmisoleku loomisega. 

Kui tekib kahtlus raviteenuse kvaliteedis, on võimalik pöörduda sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, kirjutades meiliaadressil info [at] sm.ee (info[at]sm[dot]ee). Täiendav informatsioon on leitav aadressil: www.sm.ee/tervise-edendamine-ravi-ja-ravimid/ravi-ja-tervise-taastamine/tervishoiuteenuste-kvaliteet