6 olulist fakti: vaata, mis homsest vaktsineerimistõendite omanike jaoks muutub!

1. veebruarist 2022 lüheneb Euroopa Liidu COVIDi esimese vaktsineerimiskuuri järgselt loodud vaktsineerimistõendite kehtivus ühelt aastalt üheksale kuule, mis tähendab, et ligi 15 000 inimese tõend kaotab kehtivuse. Lisaks muutub tõenditel ka tõhustusdooside märgistus ja alaealiste info kontrollirakenduses.

COVIDi tõendite tehnilise lahenduse loonud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) teeb ülevaate, mida inimene teadma peab.

1. Vaktsineerimistõend kaotab kehtivuse ligikaudu 15 000 inimesel, kelle viimasest vaktsiinidoosist on möödas enam kui 9 kuud (270 päeva). Oma tõendi peavad patsiendiportaalis digilugu.ee uuendama inimesed:

  • kes on teinud tõhustusdoosi, kuid pole loonud uut tõendit;
  • kes on teinud tõhustusdoosi, kuid kelle esimene vaktsineerimiskuur oli ühedoosiline (sai ühedoosilist vaktsiini või põdes viiruse läbi ja sai ühe doosi mõnest kahedoosilisest vaktsiinist).
  • kelle esimene vaktsineerimiskuur lõppes enne 07.05.21 ja kes ei ole teinud tõhustusdoosi, peavad uue tõendi saamiseks tegema tõhustusdoosi.

2. Tõhustusdoosi manustamise järgselt loodud tõend kehtib 12 kuud (365 päeva) pärast selle tegemist.

3. Vaktsineerimistõendi märgistus muutub inimese jaoks, kelle esimene kuur oli ühedoosiline (sai kas ühedoosilist vaktsiini või põdes viiruse läbi ja sai ühe doosi kahedoosilist vaktsiininist) ning sai seejärel tõhustusdoosi. Praeguse 2/2 tõendi asemel saab ta luua uue - märkega 2/1 tõendi, mis viitab, et tema esmane vaktsiinikuur oli ühedoosiline. Sellist märgistust loeb tõhustusdoosiks ka kontrollirakendus ning see on vajalik reisimiseks. 3/3 märgistusega tõendite omanike jaoks ei muutu midagi.

4. Inimesi hakatakse teavitama! Inimesi, kelle tõend hakkab aeguma, teavitatakse sellest e-kirja teel 30 päeva ja 2 päeva enne aegumist. Selleks on vajalik, et inimese eesti.ee aadress oleks suunatud isiklikule e-posti aadressile. Samuti näeb seda infot patsiendiportaalis digilugu.ee ning igaühel on ise võimalik tõendi kehtivust kontrollida skaneerides oma tõendi QR kood kontroll.digilugu.ee lehel. Samuti saab kehtivuse kohta infot vaktsineeri.ee veebilehel oleva kalkulaatoriga.

5. Kui tõendi omanik on alaealine, siis saab Eestis COVIDi tõendi kontrollija selle kohta läbi kontroll.digilugu.ee nüüd ka teavituse. Alla 18-aastaste lõpetatud kuuri vaktsineerimistõend kehtib 15 kuud. Kontrollija saab rakenduses oranži teate, et peab küsima tõendi omaniku vanust tõendavat dokumenti. Reisimisel on alaealiste tõendi kehtivus sarnaselt täiskasvanutega 9 kuud.

6. Lisaks on ringluses 229 000 tõendit, mis on juba aegunud või kohe aegumas. Need tõendid on loodud enne 21.10.2021, mil tõendite tehniline kehtivus oli 180 päeva. Ka nende tõendite omanikel soovitame luua uus tõend ja see kasutusele võtta, sest aegunud tõendeid saab kasutada vaid siseriiklikult ja juhul, kui tõendi kontrollija kasutab kontroll.digilugu.ee rakendust.