Töövõimetuslehe andmete edastamine

Töövõimetuslehtede edastamine

Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht (E-TVL ). E-TVL teenus asub riigiportaalis. 

Töövõimetuslehtede andmete elektrooniline täiendamine on tööandjatele kohustuslik. Tervisekassa soovitab asutuse sisekorraeeskirjas reguleerida, kuidas töötaja oma haigestumisest ja tööle naasmisest tööandjat teavitab (telefoni teel, suusõnaliselt, e-kirjaga jne).

Tervisekassa ei maksa kindlustatule töövõimetushüvitist nende töövõimetuslehtede eest, mis on Tervisekassale esitatud hiljem kui 90 kalendripäeva pärast töövõimetuslehel märgitud töövabastuse lõpu kuupäeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal lähtuvalt võlaõigusseadusest õigus nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.

Teavitamine

Teavituse tellimine avatud töövõimetuslehtede ning tööandja andmete ootel olevate lõpetatud töövõimetuslehtede kohta.

Teavitusteenusega saavad liituda äriregistris registreeritud ettevõtted ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Riiklike teavituste (sh töövõimetuslehtede teavituste) saamiseks peab asutuse esindaja suunama riigi kirjad eelistatud e-posti aadressile ettevõtja iseteenindusmenüüs lehel Postkasti seaded.

Teavitust ei saa tellida ja ametlikku e-posti suunata ettevõtted, millel on äriregistris esindusõiguse erisus (nt: B-kaardil on kahel juhatuse liikmel koos esindusõigus; ettevõtte juhatuse liige on välismaalane, kellel puudub Eesti isikukood).

Teavitamine avatud töövõimetuslehtedest

Teavitus saadetakse tööandjale pärast töövõimetuslehe avamist.

Teavitamine lõpetatud töövõimetuslehtedest

Esimene teavitus saadetakse tööandjale järgmisel päeval pärast töövõimetuslehe andmete laekumist Tervisekassa andmekogusse. Kui tööandja omapoolseid andmeid ei lisa, saadetakse teine teavitus 30. päeval  ja kolmas teavitus 76. päeval pärast töövõimetuslehe andmete laekumist Tervisekassa andmekogusse.

 

Liitumine äriregistris olevale asutusele

Juriidilised isikud ja FIE-d saavad töövõimetuslehe andmeid elektrooniliselt edastada riigiportaalis. Riigiportaali saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi abil. Andmete edastamiseks vali pärast sisenemist esindaja roll.

Ettevõtte registrikaardile kantud isikule (juhatuse liige, ainuõiguslik esindaja) antakse riigiportaali sisenemisel automaatselt ettevõtte administraatori õigus, millega saab kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui administraator soovib anda teenuse kasutamise õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Administraatori määramise taotlusel (docx) peab olema allkirjaõigusliku isiku/isikute allkiri. Taotluse võib saata digitaalselt allkirjastatuna help [at] ria.ee (help[at]ria[dot]ee) või postiga: Riigi Infosüsteemi Amet, Pärnu maantee 139a, Tallinn, 15169.

Asutuse administraator saab kõiki teenuseid kohe kasutada. Kui administraator soovib anda teenuse kasutamise õiguse mõnele teisele töötajale, saab seda teha riigiportaalis.

Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, kirjuta riigiportaali kasutajatoele e-posti aadressil help [at] ria.ee (help[at]ria[dot]ee).

Tööandja andmete edastamise teenuse kasutamisel tekkinud küsimustele vastab Tervisekassa klienditelefonil 669 6630 või e-posti aadressil info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee).

Mitteresidendist tööandja töötaja töövõimetuslehe andmete edastamine

Mitteresidendist tööandjal, kes ei ole registreeritud Eesti Äriregistris, ei ole võimalik riigiportaalis  E-TVL teenust kasutada.

Mitteresidendist tööandjale edastab Tervisekassa töövõimetuslehtede andmed koos tööandja tõendi vormiga. Edastatud dokument on tööandjale aluseks haigushüvitise määramiseks ja maksmiseks.

Selleks, et Tervisekassa saaks töötajale määrata ja maksta töövõimetushüvitist, palume täidetud tööandja tõend tagastada:

  • e-posti teel aadressile  info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee);
  • postiga või tuues kohale Lastekodu 48, Tallinn 10113.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.