Töövõimetuslehe lisadokumendid

Tööandja tõend – dokument, millega tööandja tõendab osalist või täielikku nõustumist töötaja töövõimetusega perioodil, mille eest hüvitist taotletakse. Tõend edastatakse Tervisekassale juhul, kui hüvitist taotletakse välisriigi haiguslehe/arstitõendiga või kui inimesel on mitu tööandjat. Kui üks tööandja on andmed TVL-i esitanud, kuvatakse teistele tööandjatele teenuses lehe staatusena „Edastatud“.  

Hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral peab avaldusele olema lisatud pärimisõiguse tunnistus.  

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.