Töötingimuste ajutine kergendamine

Töötamine pikaajalise haiguse ajal

Kui töötaja esmane haigusleht on alanud 15. mail 2024 või hiljem, saab ta alates 61. haiguspäevast naasta tööle kohandatud tingimustel. 

See tähendab, et kui tervis lubab, võib töötaja arsti ja tööandja nõusolekul tööle naasta. Tööandja kohandab sel juhul töö inimesele sobivaks, pakkudes nt osakoormust või kergemaid ülesandeid. Tööandja ja Tervisekassa tagavad ühiselt, et töötaja sissetulek jääb samaks. 

Mis kasu tööandja saab?

 • Ei pea uut töötajat otsima ja välja õpetama.
 • Väldib töötaja tööst võõrdumist.

Tööandja makstav tasu peab vastama töötaja töökoormusele. Kui ta töötab nt koormusega 80%, peab tööandja maksma 80% haigestumiseelsest kalendrikuu töötasust. Vahe hüvitab töötajale Tervisekassa kuni 122 tööpäeva ulatuses. 

Tööandja peab maksma töötajale vähemalt 50% haigestumiseelsest kalendrikuu töötasust ka siis, kui inimese koormus on alla 50% (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus §124).

Tähtis! 

Kohandatud tingimustel saab töötada: 

 • töölepinguga töötaja;
 • avalik teenistuja või 
 • FIE tegevuses osalev abikaasa. 

Kohandatult töötada ei saa: 

 • käsundus- ja töövõtulepinguga töötaja;
 • FIE;
 • ettevõtluskonto omanik või
 • ettevõtte juhatuse liige.

Kohandatud töötamise piirangud ja soovitused töötingimuste kohta annab tööandjale töötaja raviarst. Tööandja näeb neid töötingimuste ajutise kergendamise haiguslehel riigiportaalis www.eesti.ee.

Tööandja kaalub, kas ta saab vajalikke kohandusi teha. Kui see on võimalik, saab töötaja tööle asuda. Soovitame kohandatud töötamise alguse, tingimused ja tasu enne kirjalikult kokku leppida.  

Pea meeles!

Kohandatud tööle asumine on nii töötajale kui ka tööandjale vabatahtlik. Kohandatud tingimustel tööle naasmine on mõlema jaoks võimalus, mitte kohustus. 

Vajaduse korral saavad nii tööandja kui ka töötaja Töötukassalt töövõimet toetavaid teenuseid, nagu tööalane rehabilitatsioon, tugiisik, kogemusnõustamine, tööks vajalikud abivahendid jm. 

Tähtis! 

Kohandatud tingimustel töötades võib töötaja: 

 • kasutada puhkust;
 • olla hoolduslehel;
 • haigestudes mõnda teise haigusse olla haiguslehel.

Kui töötajal on mitu tööandjat, võib ta rakendada kohandatud tingimusi ükskõik kui mitme tööandja juures.

Kohandatult töötades peab arst hindama töötaja tervist vähemalt iga 30 päeva järel. Vajaduse korral: 

 • väljastab ta töötajale järgneva haiguslehe;
 • muudab töötamise piiranguid või 
 • lõpetab kohandatud töötamise haiguslehe ja annab haiguslehe tööst vabastamiseks.
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.