Õendusteenus üldhooldekodus

Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2024 kehtiv leping ning vastavad lisad
 • Leping
 • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 . Üldhooldusteenuse pakkuja juures osutatava õendusteenuse kirjeldus
 • Lisa 3 . Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 4Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed 
 • Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkuja juures õendusteenuse rahastamiseks

 

2023. aasta väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2023 kehtiv leping ning vastavad lisad
 • Leping
 • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 . Üldhooldusteenuse pakkuja juures osutatava õendusteenuse kirjeldus
 • Lisa 3 . Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 4Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed 
 • Lisa 5.  Eritingimused pilootprojektis osalejale
 • Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkuja juures õendusteenuse rahastamiseks

2022. aasta väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2022 kehtiv leping ning vastavad lisad

 • Leping
 • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2. Üldhooldusteenuse pakkuja juures osutatava õendusteenuse kirjeldus
 • Lisa 3. Õendusteenuse rahaline arvestus
 • Lisa 4 . Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 5.Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed 
 • Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkuja juures õendusteenuse rahastamiseks

2021. aasta väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2022 kehtiv leping ning vastavad lisad

 • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 4. Pearahasiseste tegevuste koodid (kehtib kuni 31.12.2021)
 • Lisa 5. Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed (kehtib kuni 31.12.2021)

2020. aasta väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2020 kehtiv leping ning vastavad lisad

 • Leping
 • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2. Üldhooldusteenuse pakkuja juures osutatava õendusteenuse kirjeldus
 • Lisa 3. Õendusteenuse rahaline arvestus
 • Lisa 4. Pearahasiseste tegevuste koodid
 • Lisa 5. Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed
 • Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkuja juures õendusteenuse rahastamiseks
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.