Sõeluuringud

Rinnavähi sõeluuring

Rinnavähk on naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja, mis on varases staadiumis avastamise korral teiste kasvajatega võrreldes suhteliselt hästi ravitav. Rinnavähi varaseks avastamiseks on käivitatud rinnavähi mammograafiline sõeluuring. 

2023. aasta lõpus uuendati Rinnavähi mammograafilise sõeluuringu tegevusjuhendit: Rinnavähi sõeluuringu tegevusjuhend.

Olulisemad muudatused:

 1. Rinnavähi sõeluuringu raviarve esitamisel kasutada TTL koodi 7937 - mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO) ja diagnoosiks märkida Z12.3 - Eri-sõeluuring rinnanäärmekasvaja avastamiseks
 2. Sihtrühma laienemine kuni 74-aastasteni. Alates 01.01.2024 lisatakse 70-aastased ja 74-aastased ning alates 01.01.2025 72-aastased.
 3. Sihtrühmast välistatakse tulevikus naised, kellele on tehtud kahepoolne mastektoomia. See ei rakendu kohe 2024.a aasta sihtrühma moodustamisel, sest vaja on muuta enne vähisõeluuringute registri põhimäärust.
 4. Peatükis 2.1.2 on täiendatud kvaliteedinõudeid personalile ja uuendatud õigusaktide viiteid.
 5. Lisa 4. Enne sõeluuringu mammograafiat minimaalselt kogutavad andmed (teeb ja dokumenteerib radioloogiatehnik) täiendati ühe küsimusega: „6. Kas naisele on paigaldatud rinnaimplantaadid?“

Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvad 2024.aastal - (50-70-aastased ja 74-aastased): 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974

Alates 01.01.2024 – 29.02.2025 kehtivad raviarvete kontrollis uued (2024.a) sünnikohordid ja 2024.a veebruari lõpuni on lubatud ka 2023.a sünnikohortide raviarvete esitamine. Seega aasta kahel esimesel kuul on raviarvete esitamise reeglites eelmise aasta  ja uue aasta kohort koos.

Rinnavähi sõeluuringu korraldusest saate täieliku ülevaate tegevusjuhendist.

Eestis on rinnauuringud ka sõeluuringuväliselt kergesti ligipääsetavad – rinnakaebuste korral tuleks pöörduda perearsti või naistearsti poole, kes teeb esmase läbivaatuse ning suunab vajadusel rinnauuringutele. Ükski naine, kes oma rindade tervise osas muret tunneb ei jää nõustamata või uurimata seetõttu, et ta sõeluuringu sihtrühma ei kuulu!

 

Emakakaelavähi sõeluuring

Emakakaelavähi sõeluuring

Organiseeritud sõeluuring on kindla sihtrühma naiste uurimine, kindla intervalliga tõenduspõhiste uuringute abil. 

 • HPV (Human papillomavirus) inimese papilloomviiruse uuring – emakakaelavähi sõeluuringus omab tähtsust ainult kõrge riski HPV määramine, madala riski HPV ei seostu emakakaelvähi tekke riski tõusuga ja ei oma kliinilist rolli sõeluuringus.
 • Emakakaelavähi sõeluuringu algus (30 aastaselt), lõpp (65 aastaselt) ja intervall (5 aastat).

Kodutestimine

TAI ja Tervisekassa pakuvad alates 2023. aasta augustist HPV kodutesti tegemise võimalust emakakaelavähi sõeluuringus, et proovi andmine oleks naistele veelgi mugavam ja kättesaadavam. Lisaks testi koju tellimise võimalusele pakume sihtrühma naistele tasuta koduteste Viljandi, Valga, Võru, Põlva ja Ida-Viru maakonna apteekides. Kodutesti apteegist kättesaamiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.

Alates 2023. aasta augustist pakutakse kõigile sel aastal emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele naistele, kes aasta esimeses pooles ei jõudnud veel sõeluuringul osaleda, võimalust valida kodutesti tegemise ja tavapärasel viisil kliinikus sõeluuringus osalemise vahel. 2024. aastal on sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel naistel võimalik kodutesti teha terve aasta jooksul.

 • Rohkem infot HPV kodutesti juurutamise kohta leiad siit

NB! 2021. aasta pilootuuringu koondtulemused (lisatud aprillis 2022).

Sõeluuringu logistika

 • Sõeluuringu esmasuuring on HPV uuring (66644), mille vastuse saadab uuringu teinud labor Tervise Infosüsteemi.
 • Naist informeeritakse, et HPV - negatiivse uuringuvastuse korral talle eraldi teavitust ei saadeta ja uuringutulemusega saab ta tutvuda Tervise Infosüsteemis www.terviseportaal.ee
 • HPV-positiivse uuringutulemuse korral tehakse vedelikul põhinev günekotsütoloogiline uuring (66821) laboris esmasuuringu biomaterjalist (NB! täpne tehniline tellimus lepitakse kokku esmastesti võtja ja konkreetse labori vahel).
 • Kui günekotsütoloogilise uuringu vastus on NILM või ASCUS, teavitab raviasutus naist, et järgmine HPV-uuring tuleb teha 12 kuu pärast ning märgib epikriisi: HPV test 12 kuu pärast.
 • Kui HPV-uuring on positiivne ja günekotsütoloogilise uuringu vastus vähemalt >=LSIL, tuleb teostada kolposkoopia.
 • Kolposkoopiale registreerib naise esmasuuringu teinud teenuseosutaja.
 • Kolposkoopia tulemusi ja edasist jälgimist selgitab patsiendile uuringu teinud arst.
 • 12 kuu pärast tehtavate uuringute puhul ei kasutata enam sõeluuringu teenusekoode.

uuring

Jämesoolevähi sõeluuring

Perearstidel on jämesoolevähi sõeluuringus oluline roll, sest patsient pöördub võimalike küsimuste korral esmalt oma perearsti poole. Terve mõistus ja kvaliteetsed teadusuuringud näitavad, et väga suur osa sõeluuringuga hõlmatusest ja sellest, kui aktiivselt inimesed programmiga kaasa tulevad, sõltub perearstist. Ehkki patsiendid saavad iseseisvalt sõeluuringute detailide kohta erinevatest allikatest infot otsida, sõltub väga palju ka sellest, millise seisukoha võtab ja mida soovitab inimesele tema perearst.

Jämesoolevähi sõeluuringus saavad patsiendid väljaheiteproovi jaoks vajaliku materjali perearstikeskusest. Seejärel peavad nad võtma väljaheite proovi ja saatma selle posti teel laborisse, selleks on neile antud spetsiaalne (makstud vastusega) ümbrik. Perearst avab tervise infosüsteemis patsiendi haigusloo ja koostab saatekirja uuringule.

Perearst nõustab patsienti kogu protsessi vältel ja vastab tekkinud küsimustele. Kui peitvere test mingil põhjusel ei õnnestunud, näiteks proovimaterjali halva kvaliteedi tõttu, siis saab patsient laborist teate, et ta peab minema perearstikeskusesse uue testi järele.

Kui väljaheiteproovi tulemuse selgudes on tekkinud vajadus, et patsient peab minema edasisele uuringule koloskoopiasse, tuleb perearstil selgitada, mida koloskoopia endast kujutab ning kuidas selleks valmistuda. Samuti annab ta patsiendile soolepuhastuseks vajaliku ravimi ning peab kindlaks tegema, kas konkreetsel patsiendil on koloskoopiauuringuks vastunäidustusi. Seejärel peab perearst väljastama infosüsteemi kaudu saatekirja.

Kui koloskoopiauuringu tulemustega on kõik korras, tuleb patsiendile sellekohane teade ja kui tal ei teki varem kaebusi, tuleks uuringut vajadusel korrata alles 10 aasta pärast.

Kui koloskoopialeius on midagi korrast ära või uuring ebaõnnestub, tegeleb patsiendiga edasi eriarst. Loomulikult võib patsiendil ka siis tekkida palju küsimusi, millele ta soovib perearstilt vastuseid saada ja seetõttu on hea kui nii perearst kui ka pereõde oleksid kursis ka edasise patsiendi haiguslooga, mille kohta nad saavad informatsiooni TIS-st.

Eestis otsustati peitevere teste jagada perearstikeskuste vahendusel mitmel põhjusel: esiteks peaks see suurendama patsientide motiveeritust uuringus osaleda, sest eeldatavasti perearstid ja pereõed toetavad ja julgustavad patsiente seda tegema ja teiseks võib patsientidel nii või teisiti tekkida küsimusi seoses kutsega mille nad saavad. Võib ka juhtuda, et patsiendid alati ei loe hoolikalt informatsiooni, mis on koos proovinõuga paberil kaasa ja nad ei pruugi ka saada aru, mille jaoks ja kui oluline see on. Siin ongi perearstil ja pereõel oluline roll. Lisandub nõustamine ja selgitustöö, kui oluline on uuringus osalemine ja mis hakkab edasi toimuma.

Testi komplektide (infomaterjalid ja peitvere test) ja soolepuhastusravimite tellimine:

 1.  Vastavalt vajadusele saab JVS testikomplekte ja soolepuhastusravimit juurde tellida e-kirja teel Mediq Eesti OÜ-st aadressil  jvstellimus [at] mediq.com (jvstellimus[at]mediq[dot]com)
 2. Tellimuslehele palume kindlasti märkida perearsti nimikuupäevravimi kogus (1 patsiendi kohta 1 ravim) ja aadress, kuhu ravim tuleks edastada. Soolepuhastusravimi tellimusleht tuleb digitaalselt allkirjastada arsti poolt.
 3. Testkomplektid ja soolepuhastusravimid transporditakse perearstile Mediq Eesti OÜ poolt.

Lae allaTellimuslehe vorm

Sõeluuringu etapid

Sõeluuringus osalevad 60–69-aastased ravikindlustatud mehed ja naised iga kahe aasta tagant. Igal aastal lisandub üks sünnikohort, kuni viie kohordini.  2022. aastal kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule 1954, 1956, 1958, 1960 ja 1962. aastal sündinud ravikindlustatud ja ravikindlustamata mehed ja naised.

Sõeluuringu etapid

Vähi sõeluuringute register (VSR) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse vähi sõeluuringute korraldamiseks, kutsete edastamiseks ning vähi sõeluuringu raames tehtud analüüside, uuringuandmete ja raviandmete analüüsimiseks, et tagada sõeluuringute kvaliteet ja tõhususe hindamine ning luua võimalus epidemioloogilisteks uurimistöödeks. VSR kogub andmeid rahvastikuregistrist, vähiregistrist ja tervise infosüsteemist (TIS) ning moodustab sõeluuringu sihtrühma.

VSR saadab rahvastikuregistris olevale aadressile posti teel perearsti nimel kutse sõeluuringus osalevatele inimestele. Kutses on info, et sõeluuringus osalemiseks vajaliku peitvere testi komplekti saab inimene kätte oma perearstikeskusest ja tal on vaja end registreerida pereõe vastuvõtule. Samuti on kirjas infotelefoni numbrid (perearsti infotelefon ja Tervisekassa infotelefon).

Pereõe vastuvõtul saab inimene peitvere testiks vajaliku komplekti, kus on test, ankeet, infomaterjal ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on peale trükitud labori aadress.

Perearstikeskusesse on vastavalt sihtrühma suurusele tarnitud sõeluuringuks vajalikud peitvere testi komplektid ja koloskoopiaeelseks soolepuhastuse protseduuriks vajaliku ravimi (lahtisti).

Perearsti infosüsteemis avatakse haiguslugu ja koostatakse saatekiri analüüsile või labori tellimus oma olemasoleva kanali kaudu (Medipost vms).

Patsient teeb vastavalt juhistele väljaheiteproovi, täidab komplektis olnud ankeedi, kuhu peab märkima kuupäeva, nime ja millal proov võeti. Patsient saadab proovi posti teel laborisse.  Labor teeb analüüsi ja täidab TISis saatekirjavastuse.

Peitvere testi vastus on kättesaadav terviseportaalis www.terviseportaal.ee 10 tööpäeva jooksul pärast proovi postitamist (vt. Minu tervise ajalugu).

 • Kui testi tulemus on negatiivne, siis ei ole põhjust jämesoolevähki kahtlustada. Ootame inimest uuesti sõeluuringule tagasi kahe aasta pärast. Kui aga inimese terviseseisund vahepeal muutub, siis tuleb kindlasti pöörduda oma perearsti poole. 

 • Kui testi võtmine on ebaõnnestunud ehk testi tulemus (vastus) puudub, siis tuleb testi kordamiseks võtta uuesti ühendust oma perearstikeskusega.
 • Kui testi tulemus on positiivne, tuleb lisauuringute korraldamiseks võtta ühendust perearstikeskusega. Muretsemiseks ei ole põhjust, sest positiivne esmase testi vastus ei tähenda muud, kui vajadust täiendavateks uuringuteks. Perearst koostab saatekirja sõeluuringu koloskoopiasse ja annab patsiendile koju kaasa lahtisti koos kasutamisõpetusega.

Patsient külastab perearstikeskust, kus perearst koostab saatekirja sõeluuringu koloskoopiasse, annab patsiendile lahtisti ja vajadusel nõustab.

Patsient registreerib end kas telefoni teel või digiregistratuuri kaudu sõeluuringu koloskoopiat tegeva endoskoopiakabineti protseduurile.

Endoskoopiakabinetis tehakse sõeluuringu koloskoopia. Vajadusel võetakse koloskoopia käigus biopsia(d) või eemaldatakse polüübid, need saadetakse histoloogilisele uuringule – endoskopist paneb patsiendile vastuvõtuaja 30 päeva pärast. Juhul kui patsient ei pöördu kokkulepitud ajal vastuvõtule, võtab endoskoopiakabinet temaga ühendust.

Patoloog teeb histoloogilise uuringu ja saadab uuringu vastuse saatekirjavastusena TISi.

Järgmisel vastuvõtul otsustab koloskoopiat tegev arst histoloogiavastuse põhjal, millist ravi patsient vajab ning annab vajadusel saatekirja onkoloogile või kirurgile.

Sõelkoloskoopiat teostavate haiglate nimekiri:

Sõelkoloskoopiat teostavad haigladKontakt

Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA

 

 • Telefon: 6172354 (registraator); 6171484 (sekretär)
 • Registeerumise aeg: esmaspäevast reedeni 8-16
Ida-Tallinna Keskhaigla AS
 • Telefon: 6207077 (registraator); 6661900 (infotelefon)
 • Registeerumise aeg: esmaspäevast reedeni 8-16
Pärnu Haigla SA
 • Telefon: 447 3300 (registratuur)
 • Registreerumise aeg: esmaspäevast reedeni 8-16
Tartu Ülikooli Kliinikumi SA
 • Telefon: 7319871 (endoskoopiakeskus)
 • Registeerumise aeg: esmaspäevast reedeni 8-16
Ida-Viru Keskhaigla SA
 • Telefon: 3311019
 • Registreerumise aeg: esmaspäevast reedeni 10-15
Lääne-Tallina Keskhaigla SA
 • Telefon: 6511471 (registraator)
 • Registreerumise aeg: esmaspäevast reedeni 8-15
Kuressaare Haigla SA
 • Telefon 452 0115 (info ja registratuur)
 • Registreerumise aeg: emaspäevast reedeni 8-17

Jämesoolevähi sõeluuringu koolituste ettekanded on leitavad:

 1. Perearstide täiendkoolituskeskkonnas Svoog: https://www.perearstiselts.ee/ettekandedkat/118-ennetus
 2. Med24 arstide ja õdede koolituskeskkonnas logides sisse oma Med24.ee kasutajakontole.  Koolitusmaterjalid on nähtaval siin.

NB! Arstid ja õed, kellel puudub med24 kasutajakonto, palun registreeruge siin

Pärast registreerumist palume saata e-mail aadressile lii [at] celsius.ee (lii[at]celsius[dot]ee) ning teile avatakse ligipääs koolitusmaterjalidele.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.