Võtame tööle peaspetsialisti

Võtame tööle tähtajaliselt  (ajutiselt äraoleva töötaja asendajana) peaspetsialisti ravikindlustushüvitiste osakonda eriarstiabi paketi arenduse talitusse.

Peaspetsialisti mitmekülgsete tööülesannete hulka kuulub esmajoones tervishoiuteenuste loetelu muudatusettepanekute protsessi koordineerimine, mis hõlmab mh muudatusettepanekute läbivaatamist, nende esitajatega infovahetust ja läbirääkimisi, teenustele tervishoiuökonoomilise hinnangu andmist, ent ka tervishoiuteenuste loetelu muudatuste mõju ja ravikindlustushüvitiste kasutamise analüüsimist. Peaspetsialistil on unikaalne võimalus panustada ravikindlustuse eriarstiabi paketi arendamisse menetlussüsteemi, eriarstiabi teenuste hinnakujunduse ja kuluefektiivsuse hindamise aluste arendamise kaudu.

Kandideeri läbi tööportaali või saada oma eesti keelne CV koos palgasooviga hiljemalt 19. veebruariks 2018 meiliaadressile: konkurss [at] haigekassa.ee (konkurss[at]haigekassa[dot]ee), märksõnaga „eriarstiabi paketi arenduse peaspetsialist“.