Veebruaris algas Eesti ravi juhtimise pilootprojekt

Eesti Haigekassa sõlmis 2015.aastal koostöölepingu Maailmapangaga, et jätkata analüüsiga haiguste ennetamise ning tervishoiuteenuste kättesaadavuse tõhustamise ja tervishoiusüsteemi arendamise eesmärgil.

Uuringu II etapi üheks eesmärgiks on töötada välja mudel, mille abil võimaldada perearstidel tuvastada oma nimistus patsiente, kelle puhul ennetavate, nõustavate ja jälgivate tegevuste elluviimine tooks enim kasu (a)  tervisele ja elukvaliteedile; (b) toetades ühtlasi ravikindlustuse ressursside optimaalset kasutust.

Loe lähemalt ravi juhtimise pilootprojekti kohta siit.

Tänaseks on Maailmapank koostöös haigekassa ja projektis osalevate perearstidega töötanud välja tõenduspõhise riskipatsientide mudeli ning alustanud 15. veebruarist mudeli piloteerimist. Mudeli piloteerimine on kavandatud Maailmpanga projektis osalevate perearstide praksistes. Kokku osaleb projektis 11 perearsti Eesti erinevatest piirkondadest. Pilootprojekti kestuseks on planeeritud 6 kuud, lõpptähtaeg  31. august. 2017.a.

Spetsiaalselt Eesti perearstide jaoks välja töötatud tõenduspõhise riskipatsientide mudeli väljatöötamisel kasutasid Eesti Haigekassa ja Maailmapank rahvusvahelisi uuringuid ja rahvusvahelist kogemust, sidudes selle Eesti uuringute ja kogemusega. Ravi juhtimise programmi lõppeesmärk on parendada krooniliste haigustega ja keeruliste vajadustega patsientide tervisenäitajaid ning vähendada nende vajadust tervishoiuteenuste kasutamiseks.