Veebruari alguses jõuab elanike postkastidesse haigekassa 2016. aasta infoteatmik

Veebruari esimestel nädalatel jõuab Eesti elanike postkastidesse riiklikku ravikindlustust ja tervishoiusüsteemi toimimist ning 2016. aasta olulisimaid uuendusi tutvustav haigekassa infoteatmik.

Infoteatmikus tutvustame täpsemalt tervishoiusüsteemi Eestis, sh perearsti ja pereõe pakutavaid teenuseid, eriarstiabi rolli ning soodusravimite ja meditsiiniseadmete hüvitamise põhimõtteid. Anname põhjaliku ülevaate, milliseid rahalisi hüvitisi on kindlustatul võimalik saada. Jagame näpunäiteid, mida teha, kui arstiabi vajadus tekib teises Euroopa riigis viibides. Lisaks teeme juttu ka vähi sõeluuringutest ja paljust muust.

Tervishoid on valdkond, mis puudutab meid kõiki. Loodame, et peate oluliseks teatmikus leiduva infoga tutvumist. Kui lugemise käigus  tekib lisaküsimusi, siis saab neile vastused haigekassa infotelefonil  669 6630 või 16 363* või e-posti teel info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee).

Infoteatmik on saadaval eesti ja vene keeles. Juhul kui infoteatmik Teie postkasti ei jõua, aga soovite siiski  paberkandjal trükist, siis palume sellest teada anda e-posti teel trykised [at] haigekassa.ee (trykised[at]haigekassa[dot]ee).

Samuti on infoteatmik kättesaadav elektrooniliselt (eesti keeles ja vene keeles). Haigekassa infoteatmikust on olemas ka inglise- ja soomekeelsed trükised.

Juhime tähelepanu sellele, et infoteatmik jõuab vaid postkastidesse, kus ei ole aadressita reklaami postitamist keelavat märgist.