Vastuskiri tervise- ja tööministrile

Lugupeetud Riina Sikkut

Kinnitame, et inimesed ei jää eriarstiabita. Tavapäraselt toimib perearstide vastuvõtt ja haigekassa eriarstiarstiabi hange ning sõlmitavad lepingud ei puuduta 93% eriarstiabi teenuseosutajaid ehk haiglavõrgu arengukava haiglaid. Oleme eraarstiabi teenuste pakkujatega sõlminud kokkulepped ja kõik septembri lõpu seisuga järjekorras olevad patisendid saavad nende juures oma ravi lõpetada.

Oleme sõlminud üle poolte lepingute. Eriarstiabi hanke tulemusena oleme hetkeseisuga sõlminud üle poolte hanke tulemusena ette nähtud lepingutest. Kõikides maakondades ja erialadel, kus vaidlustusi enam ei ole, jätkub tavapärane töö.  

Kolmveerand vaidlusi on saanud lahenduse. Hetkel on Rahandusministeeriumi juures tegutsevas vaidlustuskomisjonis suurem osa vaidlustustest juba lahenduse saanud. Eriarstiabi hankes on ühe pakkuja kvalifitseerimise küsimus ka kohtusse jõudnud. Teeme kõik endast oleneva, et vaidlused võimalikult kiiresti laheneksid.

Lasnamäe inimestes tekkinud mure arstiabi kättesaadavuse pärast on lahendatud. Lasnamäel jätkub seniste eriarstiabiteenuste pakkumine, lähiajal hakatakse patsiente tasuta vastu võtma ka ambulatoorse taastusravi ja günekoloogia päevaravi erialal. Lasnamäe elanikud pääsevad ka edaspidi kodu lähedal kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtule. Medicum ja Ida-Tallinna Keskhaigla jõudsid täna kokkuleppele, et 1. detsembrist võtab teenuse pakkumise üle Ida-Tallinna Keskhaigla. Arstiaegu saab registreerida järgmisest nädalast Medicumi registratuuris.

Kontrollime jätkuvalt teenusepakkujate tööd. Koostöös Terviseametiga jätkame järelevalvet teenusepakkujate töö ja kvaliteedi üle. Jälgime tegevuslubade kehtivust, teeme pistelisi raviarvete kontrolle ning käime ka erateenusepakkujate juures kohapeal. Rikkumiste avastamisel oleme valmis lepinguid lõpetama ning kuulutame vabanenud ravijuhtudele välja uue hanke.

Teavitame muudatustest patsiente, perearste ja erakliinikuid. Oleme muudatustest järjepidevalt teavitanud koostööpartnereid, kes on infot edasi andnud nende poole pöördunud patsientidele. Uute lepingupartnerite kohta edastame teavet perearstidele, kes patsienti eriarsti juurde suunavad. Töötab infotelefon ning haigekassa kodulehel olev ja pidevalt uuenev kaardirakendus kuvab eriarstide infot. Muudatuste kohta oleme meediale andnud pressikonverentsi, samuti saatnud nii eesti- kui venekeelseid pressiteateid ja vastanud meedia küsimustele. 

Vabandame tekkinud olukorra pärast. Töötame oma meeskonnaga iga päev selle nimel, et eriarstiabi hanke lepingud saaksid esimesel võimalusel sõlmitud ning inimesed neile vajaliku eriarsti juurde. Täname kõiki lepingupartnereid, kes on juba lepingud allkirjastatuna meile tagasi saatnud, samuti kohtuid ning vaidlustuskomisjoni, kes on vaidlustused seaduses sätestatud ajast kiiremini läbi vaadanud.